VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Til John Alvheims minne

av Carl Ivar Hagen, ,
Fremskrittspartiets landsmøte

Ærede landsmøte,

  

Det var med stor sorg Fremskrittsbevegelsen og resten av landet mottok budskapet om John Ingolf Alvheims død den 5. desember i fjor.

 

John var et politisk menneske. Hans politiske engasjement fulgte ham i hele hans voksne liv. Han hadde en fortid i KrF, men forlot det partiet på 70 tallet. Etter noen år utenfor partipolitikken møtte han som eneste fremmøtte opp på et FrP møte på Notodden i 1984.

  

Det ble et skjellsettende møte. Han bestemte seg for å melde seg inn og engasjere seg i Fremskrittspartiet. Han sloss mot fordommer, politiske fiender og media. Men greide, tross sterk motgang, å få levert inn en liste ved kommunevalget i Notodden i 1987. Valget gikk bra og lokalpartiet raste inn i kommunestyret med 5 representanter. Samtidig ble han valgt inn i fylkestinget. 2 år senere ble han valgt inn på Stortinget og var dermed folkevalgt på alle tre forvaltningsnivå samtidig. Dette var typisk for John, han sparte seg aldri og brukte alle muligheter til å markere den politikken han trodde på.

Da han i 1989 ble innvalgt på Stortinget var han 59 år gammel. For mange er dette en fase i livet da man trapper ned sin yrkeskarriere og begynner å se hen til hvordan man skal tilrettelegge tilværelsen som pensjonist. For John ble dette imidlertid en begynnelse. Hans arbeidsliv etter fylte 60 år ble derfor så langt fra noen nedtrapping. Tvert imot ble det en kontinuerlig opptrapping. Han sparte seg aldri og han ofret sin egen helse for å leve ut sitt brennende engasjement.

 

John var en av de mest markante skikkelser i norsk politikk de siste ti år. Hans innsats for de syke og svake gjennom sine nær 16 år i Stortingets helse- og sosialkomité, først som medlem, deretter som nestleder og i de siste åtte år som leder, har satt varige spor i Stortinget og i det norske samfunnet. Hans sterke engasjement og utrettelige innsats vil bli husket. Mange er de i vårt vidstrakte land som takker John for at de fikk et bedre liv, etter at han brukte tid og krefter på å fremme deres sak.

Hans brennende engasjement kombinert med en sterk gudstro gav ham styrke som gjorde at han holdt ut der andre ville ha gitt opp. John var en politiker som betød en forskjell - i den forstand at mye ville ha forblitt ugjort hvis det ikke var for John Alvheim. Således er han et forbilde og en kilde til inspirasjon for oss alle, også etter sin bortgang.

 

Han ble valgt inn i Fremskrittspartiets Sentralstyre i 1985, og satt der sammenhengende frem til han gikk ut i 2005, og da som 2. nestformann. Dette vervet tok han på seg i 2001, fordi partiet trengte ham. Gjennom alle år i Sentralstyret var John engasjert, utålmodig og profesjonell. Han hadde sterke og bestemte meninger og han holdt dem ikke tilbake. Vi visste at når han sa noe, så mente han det. Slik var han også i sitt engasjement i Notodden Fremskrittsparti og i sine mange år som fylkesformann i Telemark Fremskrittsparti.

 

Som så mange av dem som har satt spor etter seg i norsk samfunnsliv, kom også John fra små kår. Han ble født i 1930, og oppveksten i de harde 30-årene under fattigslige forhold ytterst i Øygarden utenfor Bergen, formet John, gav ham styrke, medfølelse, forståelse og engasjement for alle de som sitter nederst ved bordet.

      

Johns kunnskap og innlevelse gjorde at han ofte brukte sterke ord i sine uttalelser, i innlegg og i debatter. Han var rystet og han var sjokkert, når han beskrev situasjoner fra virkeligheten som han opplevde som sterkt urimelige, ikke på egne vegne, men på andres vegne. Når han i TV-ruta virket sint, var han i virkeligheten fortvilet på vegne av samfunnet fordi det var uakseptable mangler og vanskelige situasjoner for mennesker i helsevesenet og eldreomsorgen.

 

Under valgkampen i fjor var han klart svekket, men det stoppet ham ikke fra å gjøre en innsats andre kunne misunne ham. John var ustoppelig, bokstavelig talt inntil det siste.

 

Medmennesket John, nøt respekt og han fikk venner i alle politiske partier. Mange er de som føler seg fattige ved hans bortgang, og som vil savne det varme medmennesket og den hardt arbeidende politikeren med det store hjertet. Hans bisettelse i Notodden Kirke den 13. desember i fjor viste dette. I en vakker og verdig seremoni tok vi farvel med ham før han ble ført til sitt siste hvilested hjemme i Øygarden.

 

Vi takker ham for en uvurderlig innsats gjennom over 20 år. Hans betydning for Fremskrittspartiets vekst og oppslutning er enorm. Det beste vi alle kan gjøre for minnet til John er å stå sammen for å føre hans arv videre. Å aldri glemme de svakeste i vårt samfunn. Å aldri glemme de som trenger oss som medmennesker.

Fremskrittspartiet vil minnes ham med dyp respekt, takknemlighet og ærbødighet. Jeg ber Landsmøtet være med meg i ett minutts stillhet for John Ingolf Alvheims minne

Kjelde: www.frp.no/Innhold/lagWeb/Nordland/Rana
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen