VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

2006

48 talar er frå dette året


januar

Jens Stoltenberg
Den norske drømmen
NRK radio og fjernsyn og TV2, 1. januar 2006


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Sammen for et moderne forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 9. januar 2006


Helga Pedersen
Regjeringens fiskeripolitikk
Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte
Tromsø, 19. januar 2006


Helga Pedersen
Regjeringens havbrukspolitikk
Laksedagene
Hell, 24. januar 2006


Kjell Magne Bondevik
Kristendemokratiet som toneangivende alternativ
Lokalpolitisk konferanse
Stavanger, 28. januar 2006


februar

Jonas Gahr Støre
Et stadig større EU - utfordringer og muligheter for Norge
Europakonferansen
Oslo, 2. februar 2006


Svein Gjedrem
Vi må dra nytte av mulighetene globaliseringen gir, men også selv bidra til endringene
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, Oslo, 16. februar 2006


Per Fugelli
Licence to live
Initiativmøte, Antiautoritært forum
Oslo, 20. februar 2006


Pål Steigan
AKPs hemmelighet
Studentersamfunnet, Oslo, 27. februar 2006


mars

Dagfinn Høybråten
Kampen for menneskeverdet
KrFs landsstyremøte
10. mars 2006


april

Jonas Gahr Støre
EØS-avtalen: Gir den rom for en aktiv europapolitikk?
Europabevegelsens rådsmøte (åpent møte)
Oslo, 1. april 2006


Kåre Willoch
Medmenneskelighet, respekt og toleranse
Aksjon Øvre Eiker viser ansikt
Rådhuset i Hokksund, 2. april 2006


Lars Sponheim
Det sosialliberale Norge. Et større Venstre
Venstres Landsmøte
Oslo, 29. april 2006


mai

Petter Stordalen
1. mai-tale
Royal Christiania Hotell i Oslo, 1. mai 2006


Gerd-Liv Valla
En dag for å markere solidaritet
1. mai-tale
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2006


Jonas Gahr Støre
"Langt borte" finnes ikke lenger
1. mai
Hamar, 1. mai 2006


Audun Lysbakken
Økonomien skal underlegges demokratiet
1. mai
Narvik, 1. mai 2006


Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Et verdensomspennende velferdssamfunn
1. mai
Stokke og Sandefjord, 1. mai 2006


Martin Kolberg
Tryggheten gir frihet
1. mai
Porsgrunn og Skien, 1. mai 2006


Per Fugelli
Fremskrittspartiet - samfunnets løsemiddel
Vålerenga kirke, Oslo, 1. mai 2006


Øystein Djupedal
Klar for Kunnskapsløftet?
Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL)
NTNU, Trondheim, 11. mai 2006


Erna Solberg
Et optimistisk verdiparti
Høyres landsmøte
SAS-hotellet på Holbergs plass, Oslo, 12. mai 2006


Ole Christian Kvarme
Frihet forplikter
Ved Falsens grav
Oslo, 17. mai 2006


Kåre Willoch
Om 17. mai
17. mai
Stockholm, 17. mai 2006


Carl Ivar Hagen
Til John Alvheims minne
Fremskrittspartiets landsmøte
Gardermoen, 24. mai 2006


juni

Torbjørn Røe Isaksen
Demokrati, toleranse, åpenhet og frihet. For alle.
Unge Høyres Landsmøte
Stavanger, juni 2006


Kåre Willoch
Ledelse, etikk og samfunn
Venezia, 9. juni 2006


Bjarne A. Undheim
WTO og retten til eigen matproduksjon
Noregs bondelags årsmøte
Lillehammer, 21. juni 2006


Øystein Djupedal
Challenges and Opportunities of the Global Market for Education
OECDs ministermøte
Athen, 28. juni 2006


juli

Dagfinn Høybråten
Lars Korvald til minne
Bragernes kirke, Drammen , 12. juli 2006


Jens Stoltenberg
Enkelhet og verdighet
Tale ved tidligere statsminister Lars Korvalds bisettelse
Bragernes kirke, 12. juli 2006


august

Helga Pedersen
Torsken i Barentshavet
Gjensidiges seminar på Nor-Fishing
Trondheim, 10. august 2006


Gudmund Hernes
Tilbake til fremtiden
25-årsjubileet til forskningsstiftelsen FAFO
Oslo, 25. august 2006


september

Jonas Gahr Støre
Hva vil Norge med FN?
Redegjørelse for FN-forumet
7. september 2006


oktober

Harald 5
Trontale
Åpningen av det 151. storting
Stortinget, 2. oktober 2006


Kristin Halvorsen
Finanstale
Redegjørelse i Stortinget
Oslo, 6. oktober 2006


Kristin Halvorsen
Bærekraftig samfunnsutvikling - fra ord til handling
Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling
Oslo, 27. oktober 2006


november

Øystein Djupedal
Språk åpner dører
Innlegg ved åpning av Fremmedspråksenteret
Høgskolen i Østfold, Halden, 9. november 2006


Øystein Djupedal
Alle kan nå sine mål!
Utdanningsforbundets landsmøte
Loen, 10. november 2006


Jonas Gahr Støre
En aktiv Europapolitikk
Nei til EUs Landsmøte
Sørmarka, 13. november 2006


Sverre Diesen
Forsvaret - et maktpolitisk instrument
Foredrag i Oslo Militære Samfund
Oslo, 13. november 2006


Jonas Gahr Støre
Europaforum
Møte i nasjonalt Europaforum
Oslo, 14. november 2006


Helen Oddveig Bjørnøy
Deep emission cuts urgent
COP-12
Nairobi, Kenya, 15. november 2006


desember

Jonas Gahr Støre
Å skape et nytt og større "vi"
Besøk til World Islamic Missions moské i regi av Islamsk Råd Norge
Oslo, 8. desember 2006


Kåre Willoch
Jakob Sande (Stikkordsliste)
Ullern, Oslo, 9. desember 2006


Ole Danbolt Mjøs
I førarsetet i eigne liv
Tildeling av Nobels fredspris til Muhammad Yunus og Grameen Bank
Oslo Rådhus, 10. desember 2006


Erik Solheim
Fra bistand til utvikling
Seminar om bistand og mikrofinans
Oslo, 22. desember 2006


Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2006


Personar fødde eller døde i 2006