VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Til nordarméen

av Haakon 7,

Jeg sender min hilsen til hver offiser og soldat i den norske hær i Nord- Norge og til de allierte som i dag er forenet med oss her i det høye nord for å forsvare lov og rettferdighet i verden og det norske folks rett til å leve og råde i dette land som har vært samlet til én nasjonalstat i mer enn tusen år.

Jeg takker hver offiser og hver menig i 6te divisjon og de avdelinger fra Syd-Norge som er kommet til deres hjelp.

De kjemper for det vi har kalt landet med de tusen hjem; og jeg vet at hver eneste mann vil kjempe for å gjenvinne vår frihet og bevare den i fred sammen med alt som er oss kjært.

Mange av våre tusen hjem er blitt herjet og lagt øde i denne krig, og ved siden av å kjempe for det som enda er vårt, skal vi også streve med å bygge opp igjen alt det som er ødelagt.

Mens vi forsvarer vårt land, pågår den store kamp for de mål som er hele menneskehetens mål, kampen for å opprettholde nasjonens rett til å leve i frihet og uavhengighet. Det skal sies til de nasjoner som kjemper for de samme ting som er dyrebare for oss - de samme idealer og de samme rettigheter.

Jeg hilser og takker de britiske styrker både av hæren og the Royal Air Force for deres verdifulle bistand som har gjort det mulig for oss å forsvare denne del av landet som vi enda kan kalle vår egen.

Jeg hylder nasjonene i det Britiske Rike for hva de har gjort for oss, disse nasjoner som er så nær beslektet med oss ved sin demokratiske innstilling og på så mange andre måter.

Jeg hilser våre franske våpenbrødre som representanter for et folk som gav oss så meget da vi skrev vår grunnlov, og hvis kjærlighet til uavhengighet og frihet på så mange måter harmonerer med vår egen og med det norske folks instinkt og oppfatning. Jeg uttrykker min beundring for deres dristighet og mot, som i dag er på høyde med de stolteste tradisjoner i den franske armé.

Og tapre polske soldater kjemper ved vår side for en felles sak. Polen har opplevd hva det betyr å miste frihet og uavhengighet. Som vi kjemper polakkene for rettens og rettferdighetens seier.

Jeg takker dem fordi de er kommet oss til hjelp. Måtte også Polen gjenvinne sin frihet i en nær fremtid.

Jeg vet at det også er frivillige fra andre land i våre rekker. Jeg vil gjerne overfor dem uttrykke hvor høyt vi verdsetter den idealisme som har drevet dem til å slutte seg til oss. Mange nasjoner er med i kampen her, og dette gir vitnesbyrd om hvor mektige de er de idéer vi kjemper for, og fyller oss med håp om vår saks endelige seier.

Våre fiender kan neppe forstå den forbrytelse de har begått mot oss og de andre ofre for deres overfall. De kan ikke ha fattet det; de kan ikke ha noen forestilling om hva det betyr for oss å ha vår frihet, at det betyr bokstavelig talt alt for oss, og at livet uten friheten ikke rommer noen mening for oss.

Jeg håper at engang vil også det tyske folk bli befridd for alle sine vrangforestillinger.

Våpenbrødre av alle nasjoner som kjemper ved fronten i Nord-Norge: Vedbli å være standhaftige i kampen og sterke i overbevisningen om at den gode sak vil vinne den endelige seier.

Kjelde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo 1947, s. 31-32.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen