VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1940

35 talar er frå dette året


Anders Wyller
Vår nøitralitet og sannheten
Foredrag
1940


januar

Haakon 7
Å bevare freden for vårt eget land
Trontale
Stortinget, 12. januar 1940


Arnulf Øverland
Det frie ord
Protestmøte mot innskrenkninger i pressefriheten
Göteborg, 23. januar 1940


april

Fredrik Paasche
Nu blir vi ett folk
Fri norsk kringkasting
Gudbrandsdalen, april 1940


Halvdan Koht
Nøytralitetskrenkinga
Redegjørelse fra utenriksministeren
Stortinget, 8. april 1940


Vidkun Quisling
Den nasjonale regjering har overtatt makten
NRK radio, 9. april 1940


Haakon 7
Opprop til det norske folk
13. april 1940


Eivind Berggrav
Indre fred
Tale av biskop Berggrav i Oslo radio
14. april 1940


Eivind Berggrav
Nordmenns holdning
Tale av biskop Berggrav i radio fra Oslo
16. april 1940


mai

Vilhelm Greve
Vær sterk, hold ut!
Til artianerne ved Stabæk høiere almenskole
mai 1940


Haakon 7
Opprop til det norske folk
Kongens tale til det norske folk. Sør-Norge er okkupert, men Nord-Norge er fremdeles fritt.
5. mai 1940


Jacob Stenersen Worm-Müller
Hardårene 1807-1814
Tale til Oslo Kringkasting
London, 17. mai 1940


Haakon 7
17. mai 1940
Over kringkastingen i Bodø, 17. mai 1940


Johan Nygaardsvold
De slo broderring om landet
Radiotale fra Tromsø
17. mai 1940


Haakon 7
Til nordarméen
23. mai 1940


juni

Jacob Stenersen Worm-Müller
Vi selv og våre hjem
Radiotale
London, juni 1940


Halvdan Koht
Kongen og regjeringen forlater landet
Radiosending fra Tromsø, 9. juni 1940


Haakon 7
Til norske kvinner og menn
Kongen taler etter at Kongen, Kronprinsen og Regjeringen hadde måttet forlate Norge.
London, 16. juni 1940


Carl Joachim Hambro
Ett folk, ett land, en konge
BBC, London, 22. juni 1940


Johan Nygaardsvold
Tap ikke motet!
London radio, 25. juni 1940


juli

Haakon 7
Mine plikter ("Kongens nei")
8. juli 1940


august

Helge Krog
Erling Falk
Ved Erling Falks båre
Stockholm, 5. august 1940


Haakon 7
Om Regjeringens og Kongens avreise fra Norge
London Radio, 26. august 1940


september

Lyder Brun
Universitetet som arbeids- og livsfellesskap
Universitetets årsfest
Oslo, 2. september 1940


Jacob Stenersen Worm-Müller
Svikter vi nu ...
Venstres stortingsgruppe, Oslo, 10. september 1940


Gulbrand Lunde
Norges livsrum
NRK, 20. september 1940


Johan Scharffenberg
Minner fra 1905
Det Norske Studentersamfund, 21. september 1940


oktober

Jonas Lie d.y.
Vår histories begynnelse eller punktum
NRK radio , 20. oktober 1940


Eivind Berggrav
Frimodighet
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Johan Støren
Troskap
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Ole Hallesby
Under Guds veldige hånd
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Ludvig Hope
Vår kristne arv
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


desember

Haakon 7
Julehilsen
London Radio, 24. desember 1940


Jacob Stenersen Worm-Müller
Det norske folk står samlet
Boston kringkasting, 28. desember 1940


Vidkun Quisling
Samholdskraft
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1940


Personar fødde eller døde i 1940