VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Se, slik er de virksomme ord


Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talen sin historie i Noreg. Etter kvart som databasen blir bygd ut, vil han bli ein stadig nyttigare ressurs for forskarar, lærarar, journalistar og andre med interesse for politisk historie og offentleg kommunikasjon.

Her finn du talar i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språkleg sett tidsrette som det har vore mogleg å skaffe.

Om Virksomme ord

Basen inneheld 2577 talar haldne av 686 personar.

I dag 20. mai

Talar haldne på denne datoen


Georg Sverdrup
Norges gamle Kongestol
Avslutning av Riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 20. mai 1814


Jens Schow Fabricius
Enige og troe indtil Dovre falder!
Avslutning av Riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 20. mai 1814


Christian Magnus Falsen
Friehedens hellige Ild
Kongevalg i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 20. mai 1814


Ole Anton Qvam
Sproget er Nationen
Innledning til debatt om målspørsmålet
Stortinget, 20. mai 1874


Odvar Nordli
Gjenvinne balansen
Innlegg i debatte på LOs representantskapsmøte
20. mai 1980


Audun Lysbakken
Et generaloppgjør med Forskjells-Norge
SVs landsstyremøte
Oslo, 20. mai 2017