VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Enkelhet og verdighet

av Jens Stoltenberg, ,
Tale ved tidligere statsminister Lars Korvalds bisettelse
Norsk historie, KrF, Korvald

Ved tidligere statsminister Lars Korvalds bortgang, har Norge mistet en sentral og respektert politiker.

Lars Korvald tok ansvaret for å samle det norske folk etter den splittende EF-saken i 1972. Hans regjering forhandlet fram en handelsavtale med EF, som tjente norske interesser i mange år.

Hans forgjenger - og etterfølger - Trygve Bratteli roste Korvald for å ha skjøttet statsministerembetet med enkelhet og verdighet.

Lars Korvald ble i 1961 valgt inn på Stortinget for Østfold. Han la ned en betydelig innsats for landet og for hjemfylket sitt.

Han var stortingsrepresentant i fem perioder og Lagtingspresident fra 1969. Han tok på seg krevende verv som leder i Kristelig Folkeparti i to omganger. Etter at han forlot Stortinget i 1981, var Lars Korvald fylkesmann i Østfold fram til 1986.

Lars Korvalds oppvekst på gården Kopperud i Nedre Eiker og hans bakgrunn som agronom, gjorde han særlig engasjert i utviklingen av bygde-Norge. Som lærer, og senere rektor, på Tomb Jordbruksskole i Østfold, kom han til å prege bondeungdom over hele landet gjennom mange år.

Som statsminister bidro Lars Korvald til å få på plass noen av bærebjelkene i utviklingen av Norge som oljenasjon. Det dreide seg blant annet om konsesjonsbestemmelser på kontinentalsokkelen og utviklingen av Statoil som et sterkt norsk oljeselskap. Det ble svært viktig for utviklingen av Norge.

Lars Korvald var en organisasjonsmann. En tillitsmann. Særlig fikk indremisjonsbevegelsen og Kristelig Folkeparti glede av hans innsats, og evne til å få mennesker til å arbeide sammen.

Han hadde også gode relasjoner til arbeiderbevegelsen. I den forbindelse vektla og synliggjorde han samklangen mellom den kristne nestekjærligheten og arbeiderbevegelsens ideer om solidaritet. Dette er bånd som fortsatt betyr noe i norsk politikk.

Det er en fredens og samarbeidets mann som nå er gått bort etter et langt liv i tjeneste for land og folk. På vegne av regjeringen lyser jeg fred over Lars Korvalds gode minne.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen