VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Mikkel N. Eira1970

Elva skal leve!
Masi, 27. august 1970