VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Elva skal leve!

av Mikkel N. Eira, ,

Hvis jeg ikke forsto altfor mye feil fra en spørsmålsstiller her i salen, så mente han det at vi skulle prøve å vente til Masi blir mindre og mindre verd, da kunne vi neddemme Masi. Men jeg kan ikke skjønne når han sier at Masi blir mindre og mindre verd og at ungdommene forlater Masi. Jeg for mitt vedkommende, jeg kommer aldri til å forlate heimbygda mi, og jeg kommer aldri til å godta noen pengesummer fra staten. Om så skulle være, så kommer jeg, om så personlig, til å være i spissen og danne en gerilja (sterk latter) mot staten. (Umiddelbar klappsalve, sterk latter.) Hvis staten og Stortinget er enig med oss og gjør det forslag at Masi aldri blir lagt under vann, da først hiver vi våpen og går. (Latter.) Ikke før, ikke så lenge vi er uviss når tid det skjer. Vi kommer til å kjempe til siste mann for våres gamle boplasser, våres forfedre som har kjempet for at vi skal beholde dem. Og jeg tror ikke det er så galt når jeg nevner det her i salen, at vi skal kjempe akkurat om den saken til siste mann faller. Og det må det øvrige samfunnet og Stortinget, staten - det må tenkes over det, de må ikke bare tenke at det blir billig å demme ned Masi. For jeg tror neppe at det blir noen billig affære. Vi kommer aldri til å godta en pengesum fra noen som helst, og vi er ikke villig til å vente. Vi vil at svaret må komme snarest mulig, og jeg ønsker at kommunalkomitéen bærer dette budskapet fra meg til Stortinget, at vi er ikke villig til å gi samelandet fra oss. (. . .) Det er vi, samene, som er kommet hit først, og vi skal kjempe for å beholde det, om så - jeg kan si - med de gamle Mausergeværene som vi har. (Latter, applaus).

    Kristoffer Rein: Ja, vi takker for grei beskjed. (Han ler en kort latter, delvis istemmer også forsamlingen.)

    Lauri Keskitalo, ordfører i Kautokeino, avbryter Rein: Han der Mikkel Sara, han er heimevernsmann. (Langvarig latter i salen.)

    Rein: Det er alltid utmerket å få grei beskjed, og vi tviler ikke på det, vi tviler ikke på befolkningens syn i denne saken.

    Mikkel Eira: Jeg glemte å spørre kommunalkomitéen - kanskje kommunalkomitéen også har planlagt en flyktningeleir for Masis befolkning? (Dempet latter.)Kjelde: Mikkelsen, Magnar (red.): Elva skal leve. Oslo 1980, s.21-22.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen