VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Lorentz Dietrichson

f. 1.1.1834, d. 6.3.1917

Lorentz Dietrichson, født i Bergen, var en norsk kunsthistoriker og forfatter. Dietrichson begynte som litteraturhistoriker og forfatter, var en produktiv dikter i studentverdenen under pseudonymet Jørgen Latiner, og utgav den romantiske diktsyklusen Olaf Liljekrands (1857). Etter å ha avlagt teologisk embetseksamen drog han 1859 til Uppsala, ble to år etter dosent ved universitetet der, og var snart den sentrale skikkelsen i en krets av unge forfattere og estetikere som kalte seg Signaturene. Han utgav innledninger til studiet av nyere dansk og svensk litteratur (1860 og 1862), med utpreget skandinavistisk idéinnhold. Han var litteraturkritiker i Aftenbladet i 1860-årene, og skrev den første omfattende norske litteraturhistorie, Omrids af den norske poesis historie (2 bd., 1866–69). SNL


1914

Femti Aar efter Dybbøldagen
Studentersamfundet, Kristiania, 18. april 1914


Les om Lorentz Dietrichson i Store norske leksikon