VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1914

13 talar er frå dette året


Anders Hovden
Heidra far din og mor di
Noregs Ungdomslags landsstevne
Vår Frelsers Kirke, Oslo, 1914


Ellisif Wessel
Utidig lojalitet
Rettsforklaring i anledning artikkelen "Utidig lojalitet"
1914


Fredrik Stang d.y.
1814 - 1914
Den konservative studenterforening, Kristiania, 1914


februar

Georg Brandes
Ungdom og Fornuft
Studentersamfundet i Kristiania, 18. februar 1914


Martin Tranmæl
Den direkte aktions linje
Det Norske Studentersamfund, Kristiania, 21. februar 1914


Fridtjof Nansen
Norges forsvar
27. februar 1914


april

Lorentz Dietrichson
Femti Aar efter Dybbøldagen
Studentersamfundet, Kristiania, 18. april 1914


mai

Jørgen Løvland
Gud signe fedralandet!
Tale til konge, storting og regjering
Riksforsamlingens sal, Eidsvoll, 17. mai 1914


Jørgen Løvland
Grunnlovi 100 år
Stortingets jubileumsmøte i Eidsvollsbygningen
17. mai 1914


juli

Nikolaus Gjelsvik
Den frilynde ungdomsrørsla
Årsmøtefesten for Norigs mållag og Norigs ungdomslag
Oslo, 5. juli 1914


august

Gunnar Knudsen
Fuldkommen nøitralitet
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


Søren Tobias Årstad
Også nøitralitetspolitikk krever ofre
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


september

Fridtjof Nansen
1 aars vernepligt
Studentersamfundet, Kristiania, 20. september 1914