VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Christian Frederik

f. 18.9.1786, d. 20.1.1848

Christian Frederik var konge av Norge i 1814 og av Danmark i perioden 1839–1848. Han kom til å spille en helt avgjørende rolle for Norges skjebne i 1814, da unionen med Danmark ble oppløst. Han spilte en sentral rolle i utformingen av norsk politikk i forbindelse med oppløsningen av unionen og selvstendighetskampen som fulgte. Fra mai til oktober 1814 var Christian Frederik konge i et selvstendig Norge. SNL


1814

Kongens Tale ved Storthingets Aabning
Kongens avskjedstale ved Storthingets Aabning
Christiania, 7. oktober 1814


Edsavleggelse
Kongevalget
Eidsvoll, 19. mai 1814


Trontale
Åpning av riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 11. april 1814


Les om Christian Frederik i Store norske leksikon