VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Iver Steen Thomle

f. 1.3.1812, d. 16.9.1889 | Høyesterett

Iver Steen Thomle var en norsk embetsmann, som spilte en viktig rolle under riksrettssaken mot ministeriet Selmer i 1883–1884. Som visepresident i Riksretten formet han en vesentlig del av rettens mindretalls domskonklusjon. Saken er sentral i norsk politisk historie og rettshistorie idet den var et viktig skritt på veien mot parlamentarisme i Norge. SNL


1884

En urigtig, uretfærdig og landsskadelig Dom
Riksrett mot regjeringen Selmer (3)
Kristiania, 27. februar 1884


Les om Iver Steen Thomle i Store norske leksikon