VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kunnskap og åpenhet er vårt beste vern

av Jan Tore Sanner,
Åpning av 22. juli-senteret
Åpningstale | Terrorisme, 22. juli

Kjære alle sammen.

22. juli vil for alltid være en vanskelig dag for så mange. 
For oss alle som plutselig fikk terroren så tett innpå. 
Men aller mest for dere som forsøkte å hjelpe, for dere som måtte kjempe for livet, og for dere som mistet deres umistelige.

Det er mange som fremdeles lever med hendelsene 22. juli i hverdagen. 
Det gjør vondt, men vi kan ikke og skal ikke glemme. 
Vi skal ikke glemme hvordan familier landet rundt - hvordan vi som nasjon - ble rammet av terrorangrepet.

Terrorangrepet er en del av vår historie. 
Det er derfor vi skal åpne 22. juli-senteret senere i dag. 
Vi skal formidle til kommende generasjoner akkurat det som skjedde denne forferdelige dagen. 
Formidle historien om 77 uskyldige mennesker som måtte bøte med livet for en hatefull, feig og ynkelig handling.

22. juli vekker debatt og sterke følelser. Vårt mål er at 22. juli-senteret skal bli et sted for refleksjon og læring. Som samfunn er vi nødt å minne oss selv på tragedien - for å unngå at den rammer oss igjen.  

Vi er nødt å minne oss selv på hvilke ideologier og ekstreme holdninger som truer våre felles demokratiske verdier - for å hindre at flere går ekstremistenes vei.

Vi skal formidle hvilke verdier vårt samfunn er tuftet på når tragedien virkelig rammer. 
At vi står sammen i den dypeste medfølelse for dem som sitter igjen. 
At vi står sammen om å hegne om de demokratiske verdier og den åpenheten som er så viktige for oss.

Utstillingen i 22. juli-senteret viser hendelsene den dagen, og hvordan vi som nasjon sto opp mot terroren og hvordan vi som rettssamfunn tok oppgjør med terroristen. Utstillingen viser fortvilelsen, sorgen og kjærligheten. I et eget rom hedres ofrene fra regjeringskvartalet og fra Utøya.

Dette er en sterk utstilling. Den forteller hva som faktisk skjedde 22. juli 2011 og konsekvensene for oss som nasjon. Vi har samarbeidet tett med AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene i arbeidet med utstillingen.

Ungdom er en viktig målgruppe, og det er laget et eget undervisningsopplegg for skoleklasser.

Selve utstillingen er det dyktige fagfolk som står for. Førsteamanuensis Tor Einar Fagerland ved NTNU har hatt det faglige ansvaret for utstillingen. Blant de som har gitt råd og innspill er også Cliff Chanin ved 9/11 Memorial-senteret i New York.

Terroren var det verste som kunne skje oss. Samtidig fikk den frem det beste i oss - og skapte samhold. Utstillingen løfter frem omtanken, nestekjærligheten og mobiliseringen mot ekstremisme som kom i kjølvannet av 22. juli.

Kunnskap og åpenhet er vårt beste vern mot hat, vold og ekstremisme. Det som skjedde 22. juli 2011, skal aldri bli glemt. Derfor åpner vi nå 22. juli-senteret.

Kjelde: regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen