VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Juli

96 talar er haldne i juli


2021

Astrid Willa Eide Hoem
Aldri mer 22. juli
Markering av tiårdagen for 22. juli-massakren
Regjeringskvartalet, Oslo, 22. juli 2021


Astrid Willa Eide Hoem
Aldri glemme, aldri tie
Minnearrangement for 22. juli-massakren
Oslo Spektrum, 22. juli 2021


Kari Veiteberg
De er jordas salt!
Tiårsmarkering etter terrorangrepene 22. juli
Oslo domkirke, 22. juli 2021


Erna Solberg
Et helt land ble slått i bakken
Minnemarkering på tiårsdagen etter terrorangrepene 22. juli
Regjeringskvartalet, Oslo, 22. juli 2021


Harald 5
Ti år siden Norge ble mørklagt
Tiårsmarkering av terrorangrepene 22.juli
Oslo Spektrum, 22. juli 2021


Haakon Magnus
Stillheten etterpå
Tiårsmarkering av 22. juli
Utøya, 22. juli 2021


Jonas Gahr Støre
Vi skal snakke sant om det som skjedde
10-årsmarkering etter 22. juli
Oslo Spektrum, 22. juli 2021


Haakon Magnus
En bevegelse for frihet og likeverd
Markering av 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel, med åpning av besøkssenter ved hans barndomshjem
Fredrikstad, 3. juli 2021


2017

Erna Solberg
Hva er seks år
Tale ved minnemarkering i Regjeringskvartalet
Johan Nygaardsvolds plass, Oslo, 22. juli 2017


2016

Erna Solberg
For fem år siden. I dag.
Minnemarkering i Regjeringskvartalet
Johan Nygaardsvolds plass, Oslo, 22. juli 2016


2015

Knut Arild Hareide
Vi vil aldri glemme
Minnegudstjeneste
Oslo Domkirke, 22. juli 2015


Jan Tore Sanner
Kunnskap og åpenhet er vårt beste vern
Åpning av 22. juli-senteret
22. juli 2015


Erna Solberg
Vi kan alle gjøre en forskjell
Minnemarkering
Regjeringskvartalet, 22. juli 2015


2014

Jonas Gahr Støre
Ta ansvar sammen
Minnemarkering
Utøya, 22. juli 2014


Eskil Pedersen
Vi skal minnes og lære
Minnemarkering
Utøya , 22. juli 2014


2013

Jens Stoltenberg
Å vise ansvar
Tale ved AUFs minnemarkering
Thorbjørnkaia, 22. juli 2013


Jens Stoltenberg
Det norske samholdet har plass til alle
Tale ved minnemarkering i regjeringskvartalet
Oslo, 22. juli 2013


Jens Stoltenberg
Følg drømmene! Gjør verden bedre!
Tale til AUFs sommerleir
Gulsrud leirsted, 5. juli 2013


2012

Dag Terje Andersen
Et tungt år har gått
Tale ved minnegudstjenesten i Oslo Domkirke
22. juli 2012


Eskil Pedersen
Ingen som er blitt elsket, forsvinner
AUFs minnearrangement på Utøya
Tyrifjorden, 22. juli 2012


Eskil Pedersen
Fortvilelse og forvirring, men ikke forvitring
Minnegudstjeneste
Oslo Domkirke, 22. juli 2012


Jens Stoltenberg
Levde liv kan ikke viskes ut
Samling for etterlatte, pårørende og frivillige
Sundvolden Hotell, Sundvollen, 22. juli 2012


Jens Stoltenberg
Vi hadde et valg
Minnekonsert på Rådhusplassen
Oslo, 22. juli 2012


Jens Stoltenberg
Ett år etter
Kransenedleggelse
Regjeringskvartalet, Oslo, 22. juli 2012


Jens Stoltenberg
La oss ære de døde ved å glede oss over livet
AUFs minnearrangement på Utøya
Tyrifjorden, 22. juli 2012


Jonas Gahr Støre
Gode gjerninger redder verden
Minnegudstjeneste
Hole kirke, 22. juli 2012


2011

Jytte Guteland
Viljan finns kvar
Minnemarkering i Folkets Hus
Oslo, 29. juli 2011


Eskil Pedersen
22. juli-generasjonen
Minnemarkering i Folkets Hus
Oslo, 29. juli 2011


Jens Stoltenberg
Samling om det norske "vi"
Minneord i Central Jamaat-moskeen
Oslo, 29. juli 2011


Jens Stoltenberg
Våre helter
Minnemarkering i Folkets Hus
Oslo, 29. juli 2011


Jonas Gahr Støre
Å leve i konflikt
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 28. juli 2011


Audun Lysbakken
Vi lar oss ikke stoppe av terroristen
Møte med innvandrerrepresentanter
Oslo, 27. juli 2011


Jonas Gahr Støre
Vi står sammen på tvers av alle skillelinjer
Minnemarkering i moskeen i Åkebergveien
Oslo, 26. juli 2011


Fabian Stang
Straffen skal være mer demokrati
Rosetog til minne om terrorofrene
Rådhusplassen, Oslo, 25. juli 2011


Jonas Gahr Støre
Ingen skal være alene nå
Appell ved minnestund
Arendal, 25. juli 2011


Jens Stoltenberg
Mer åpenhet, mer demokrati
Rosetog til minne om terrorofrene
Rådhusplassen, Oslo, 25. juli 2011


Haakon Magnus
I kveld er gatene fylt av kjærlighet
Rosetog til minne om terrorofrene
Rådhusplassen, Oslo, 25. juli 2011


Jonas Gahr Støre
Hele folket er grunnmuren
Minnegudstjeneste
Norderhov kirke, 24. juli 2011


Jens Stoltenberg
I dag er det tid for sorg
Minnegudstjeneste
Oslo Domkirke, 24. juli 2011


Harald 5
Nå står vi fast ved verdiene våre
NRK1 og TV2, 23. juli 2011


Jens Stoltenberg
Et budskap fra hele Norge
Oslo, 22. juli 2011


2007

Johan Galtung
Hent soldatene hjem!
Demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet
Oslo, 27. juli 2007


Jens Stoltenberg
Dette valget er et verdivalg
AUFs sommerleir
Utøya, 21. juli 2007


Jonas Gahr Støre
Den internasjonale situasjonen
AUFs sommerleir
Utøya, 19. juli 2007


2006

Jens Stoltenberg
Enkelhet og verdighet
Tale ved tidligere statsminister Lars Korvalds bisettelse
Bragernes kirke, 12. juli 2006


Dagfinn Høybråten
Lars Korvald til minne
Bragernes kirke, Drammen , 12. juli 2006


2004

Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (manus)
Levende Ords sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004


Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (utskrift)
Levende Ords Sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004


2003

Valgerd Svarstad Haugland
Historiske røter og dagens vokster
850-årsjubileet for opprettinga av erkebispesetet i Nidaros
Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim, 26. juli 2003


2000

Hans Ebbing
Byens mål - målet med byen
Landsmøtet i Noregs Mållag
Bergen, 29. juli 2000


1983

Lars Roar Langslet
Alt har endret seg
Sarons dal, 10. juli 1983


1978

Odvar Nordli
Nærheten til folket
Kong Olav 5s 75 års fødselsdag
Oslo, 2. juli 1978


1962

Eyvin Dahl
Tyskland, Berlin og freden
Arbeiderkonferansen i Rostock
10. juli 1962


1960

August Lange
Søkelys på demokratiet
Innlegg i NRK radio
21. juli 1960


Sigmund Skard
Heimleg rotfeste
Ved årsstevne i Noregs Ungdomslag
3. juli 1960


1959

Peder Furubotn
Hva jeg mente, hva jeg mener
NRK radio, 30. juli 1959


1945

Jacob Stenersen Worm-Müller
En siste hilsen
Radiotale
London, 22. juli 1945


Haakon 7
Til de norske sjøfolkene
8. juli 1945


1943

Johan Nygaardsvold
Regjeringen hilser og hylder
Middagstale til kronprins Olav på hans 40-årsdag
Dorchester Hotel, London, 2. juli 1943


Helge Krog
Olav Scheflo
Stockholm, juli 1943


1941

Gulbrand Lunde
Olsok
Olsokstevne
Sarpsborg, 29. juli 1941


Haakon 7
Hilsen til nordmenn hjemme og ute
London Radio, 11. juli 1941


1940

Haakon 7
Mine plikter ("Kongens nei")
8. juli 1940


1938

AOF
Foredragsdisposisjon
juli 1938


1937

Nordahl Grieg
De virksomme ord
Internasjonal forfatterkongress
Madrid, 7. juli 1937


1930

Fredrik Paasche
Olav Haraldsson
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Nidaros Domkirke, Trondheim, 29. juli 1930


Haakon 7
Stiklestad
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Stiklestad, Trondheim, 29. juli 1930


Anders Hovden
Heimat til oss sjølve
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Nidaros Domkirke, Trondheim, juli 1930


1928

Arvid Hansen
Tvers gjennem loven
Oslo byrett, 13. juli 1928


1926

Carl Joachim Hambro
En hyldest til Amundsen og hans frænder
Ved landsstigningen
Oslo, 15. juli 1926


1924

Kronprins Olav
At vi atter må kunne finde det, som kan samle os
Kronprinsens tale på myndighetsdagen
2. juli 1924


1914

Nikolaus Gjelsvik
Den frilynde ungdomsrørsla
Årsmøtefesten for Norigs mållag og Norigs ungdomslag
Oslo, 5. juli 1914


1913

Sam Eyde
Småknattene i vår folkekarakter
Innvielse av nytt industrisenter
Eydehavn, 12. juli 1913


1910

Gina Krog
Det Internationale Kvinderaad
Norske Kvinders Nationalraads landsmøte
Stavanger, 5. juli 1910


1906

Anton Christian Bang
Fryd dig og vær Glad!
Kongekroning i Trondheims domkirke
22. juli 1906


1905

Nikolaus Gjelsvik
Fred og forsvar
Årsmøte i Norigs Ungdomslag
3. juli 1905


1903

Carl Christian Berner
Venstre og de unionielle Spørsmaal
Tivoli, Kristiania, 8. juli 1903


1901

Arnold Hazeland
Ottetimersdagens gjennemførelse
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania , 27. juli 1901


1897

Bjørnstjerne Bjørnson
Leve det gamle, det nye Norge!
Olavsdagen
Ilevolden, Tronhjem, 29. juli 1897


1893

Johannes Steen
Højre driver Spot med Folkets dyreste Rettigheder
Tivoli, Kristiania, 7. juli 1893


1892

Bjørnstjerne Bjørnson
De vil bryde sig ind i vort Hus
Tullinløkken, Kristiania, 4. juli 1892


1891

Oscar Nissen
Om vore Tjenestepigeforhold
Det femte norske arbeidermøte
Drammen, 14. juli 1891


Jacob Aall Bonnevie
Den politiske Stilling
Nedenæs Amt, juli 1891


1882

Ludvig Mariboe Benjamin Aubert
Brændpunktet i Øieblikkets politiske Stilling
Det politiske Møde
Hamar, 31. juli 1882


Bjørnstjerne Bjørnson
Selvstændighedens Æresfølelse
Stiklestad, 4. juli 1882


Johan Sverdrup
Selvstyrelse paa Forfatningens Grund
Lillestrøm, 4. juli 1882


1880

A. Eliassen
Produktionssamlag
Nasjonalt arbeidermøte
Kristiania Arbeidersamfund, 28. juli 1880


1875

Søren Jaabæk
Det norske Venstre
Drangseid, 5. juli 1875


1873

Johan Sverdrup
Jeg har tjent det bedste i det norske Folk
Folkemøte
Lillestrøm, 10. juli 1873


1861

Wilhelm Andreas Wexels
Det religiøse Livs Tilstande og Yttringer her i Landet
Skandinavisk kirkemøte
Christiania, 29. juli 1861


1856

Johan Sebastian Welhaven
Saaledes voxer Norge ind i Forbundet med hævet Hoved
Tale "ved Avskedssoireen for Naturforskerne" etter Studentertoget i Sverige
18. juli 1856


1838

Christopher Mathias Rønneberg
Den Tillid, vor Comune har viist os
Ordførerens tale til åpningen av første møte i Sandøe Sogns Formandskab og Repræsentantskab
Larsnes, 31. juli 1838


1836

Iver Hesselberg
Livets Porte opladte for de Retfærdige ("Gud bevare Kongen for onde og farlige Raadgivere")
Preken i Aker kirke, kort etter Carl Johans oppløsning av Stortinget
Christiania, 10. juli 1836


1830

Jacob Aall
Frihed og Fædrelandssind aander gjennem vor Sagaskrivt
Debatt om støtte til utgivelse av Norges gamle lover
Stortinget, 21. juli 1830


1824

Peter Motzfeldt
Om Betydningen af de fremmede Magters Trudsler
Christiania, 20. juli 1824


1816

Carl Johan
Redelighed og Retsind frembringe varige Foreninger.
Avslutning av stortingssesjonen
Stortinget, 6. juli 1816