VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

KrF leverer!

av Kjell Magne Bondevik,
KrFs strategikonferanse

Kjære alle sammen. 
Kjære KrF-venner.

Velkommen til startskuddet for valgkampen!  
Det er godt å se dere!  
Det er viktig å samles foran høstens valg. Det er mye som står på spill!  
Det er ett spørsmål mange har stilt meg i sommer:  
Når det nå går så bra på så mange områder, hvorfor skal man da ha regjeringsskifte?  
Det er et godt spørsmål.   
Og vi som er samlet her skal spre dette spørsmålet ut blant velgerne over det ganske land i tiden som kommer: 
Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte når det går så bra med Norge?  
KrF har vist at vi leverer! 
I tillegg har vi et verdigrunnlag og et program med en politikk for de neste årene som samfunnet vårt trenger.  
Under Samarbeidsregjeringen er vi inne i vår lengste sammenhengende økonomiske oppgangsperiode på nesten 30 år. Mange har fått en enklere hverdag og en tryggere økonomi. Barnefamilier med store lån har fått lavere rente. Norsk næringsliv går så det suser.  
Men kjære venner; penger er så langt fra alt. Politikk er å tjene mennesker. Det dreier seg ikke bare om økonomiske verdier, om bruttonasjonalproduktet. 
Det var derfor Krf ble stiftet.  
Derfor trengs KrF fortsatt i norsk politikk!  
Jeg har gjennom lang tid erfart at KrF er det beste redskap for å fremme de verdiene jeg brenner for. Derfor fortsetter jeg å jobbe for at KrF skal ha størst mulig innflytelse. Ja, dette er drivkraften til at jeg nå kaster meg inn i min 21. valgkamp i norsk toppolitikk. 
Etter å ha deltatt i 20 valgkamper vet jeg en ting:  
Bare den som tar del i striden kan vinne den! 
Bare den som tar del i verdikampen kan vinne den! 
Og venner; i de neste fire ukene skal vi vinne denne kampen! 
 
Den svenske politikeren Kjell-Olof Feldt skrev i sin biografi: " Alla dessa dagar som kom og gick, inte visste jag at det var livet. " 
Av og til er det påkrevet at vi betrakter vårt liv og vår gjerning i det perspektivet det fortjener: Det store. Det som minner oss om at valg kan ha store konsekvenser, på godt og vondt. 
Stortingsvalget dreier seg om noe helt vesentlig: 
Hvilken kurs vil vi en regjering skal styre etter?  
Hvilke verdier skal landet styres etter?  
Hvordan kan folk flest få leve gode, frie og trygge liv, og hvordan kan vi politikere gjøre vårt for å virkeliggjøre det målet?  
I den daglige dont kan man lett miste perspektivene. 
Man kan miste av syne at KrF har oppnådd svært mye de siste årene.  
Jeg vil nevne noe av det viktigste: 
KrF har forsterket og fornyet kampen for de fattige og forfulgte. For meg er ikke dette et spørsmål om barmhjertighet, men om rettferdighet! Vi er verdens rikeste land. Da kan vi ikke, som enkelte partier mener, kutte i bistanden. 
Under Samarbeidsregjeringen har Norge blitt det landet i verden som gir mest i bistand i forhold til landets inntekt.  
Bare i år gir vi 17 milliarder for at verdens aller fattigste skal få et bedre liv. I tillegg sletter vi gjeld og fjerner tollbarrierer. Samarbeidsregjeringen har satt seg som målsetting å øke bistanden til en prosent!  
I Storting og regjering skal KrF være et foregangsparti for internasjonal solidaritet og rettferdighet!

Som den første regjering har vi lagt fram en handlingsplan mot fattigdom i Norge. Vi har bevilget 3,35 milliarder mer til målrettede tiltak i perioden. Vi har sørget for flere lavterskel helsetilbud til rusmisbrukere, gratis ferieopphold for barn og flere tilbud til bostedsløse. 
I Storting og regjering: Kristelig Folkeparti skal alltid stå på de fattigstes side! 
KrF har sikret større valgfrihet for familiene. Vi har økt kontantstøtten, økt pappapermisjon, bedret barnehagedekningen og økt muligheten for å velge friskoler. 
I storting og regjering: Kristelig Folkepart er og skal være familiepartiet!

KrF har bidratt til en storsatsing på skolen gjennom Kunnskapsløftet. Gjennom utviding av timetallet, nye lærebøker og et kompetanseløft for læreren skal skolen bli et bedre sted å lære. Gjennom fortsatt kamp mot mobbing skal skolen bli et bedre sted å være. 
I Storting og regjering: KrF skal være garantisten for en skole som satser på både kunnskap og verdier! 
KrF har sikret skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner. Som en følge av økt skattefradrag for gaver er det kommet inn 2,7 milliarder kroner i fradragsberettigede gaver til frivillige organisasjoner.  
I Storting og regjering: KrF skal skape et samfunn som fremmer personlig ansvar og frivillig innsats!

KrF i regjering har innført den største reformen i kirken siden konfirmasjonen. Den historiske trosopplæringsreformen skal gi barn og unge opplæring i egen tro og livssyn. 
I Storting og regjering: Å sikre verdiformidlingen er og blir en hjertesak for Kristelig Folkeparti!

KrF vil sikre retten til liv. Vi har fått gjennom en ny bioteknologilov som ivaretar menneskeverdet. Vi kjemper for menneskets verd fra unnfangelse til naturlig død. 
I Storting og regjering gis rammene for menneskeverdets kår i samfunnet: I denne kampen er KrF uunnværlig!

KrF har bidratt til tidenes økning i bevilgningene til psykiatrien - og helsekøene er halvert. 
Som helseminister kjørte Dagfinn Høybråten igjennom en ny røykelov. Den sikrer ansatte og gjester på utestedene røykfrie miljøer. Hvem skulle trodd at det ble Dagfinn som klarte å gjøre utestedene til "in-steder". 
I Storting og regjering skal KrF være en pådriver i arbeidet for å styrke folkehelsen!

KrF har sørget for en offensiv miljøsatsing, blant annet gjennom økte midler til kollektivtrafikk, vern av sårbar natur og kamp mot Sellafield-utslippene. 
I Storting og regjering: KrF står på barrikadene i kampen for miljøet og skaperverket! 
  
Vi har jobbet hardt for å øke sysselsettingen. Vi opplever nå tidenes gründerboom og en rekordetablering av bedrifter. KrF har bidratt til å få orden på økonomien. Pessimisme og økende ledighet er snudd til optimisme og økende sysselsetting.  
  
Vi kan være stolte av at sysselsettinger øker!  
Vi kan være stolte over at bistanden øker! 
Vi kan være stolte av at gavene til de frivillige organisasjonene øker! 
Ja; kjære valgkampmedarbeidere: Vi har all grunn til å være stolte av det KrF har fått til disse fire årene!

Kjære alle sammen, 
Det er likevel ikke tiltak og tall som først og fremst betyr noe. Det er hva folk merker i sin hverdag.  
- Det betyr noe når flere foreldre gjennom kontantstøtten har fått mulighet til å bruke mer tid sammen med sine barn når de er små 
- Det betyr noe når tiggere i Oslo retter ryggen, får økt selvrespekt og et verdigere liv ved å selge et nytt bymagasin i stedet for å måtte tigge. 
- Det betyr noe når barn som tidligere ble mobbet nå gleder seg til å gå på skolen 
- Det betyr noe når menneskenr har kommet seg ut av et liv preget av rus og psykiatri og inn i fast arbeid. 
Og kanskje aller viktigst for meg:  
I løpet av det siste tiåret har vi vært med på å gi en milliard mennesker tilgang til rent vann.  
Vi har vært med på at antall barn som får gå på skole i Uganda er tredoblet. 
Slik viser vi at politikk er å tjene våre medmennesker.

Folkens: Dette er det som gjør at KrF fortsatt må sikres en sentral rolle i norsk politikk!

Kjære KrFere: 
Lenge har mange trodd at vi uansett får et regjeringsskifte i høst.  
Men det er slett ikke sikkert.  
Valgresultatet er åpent.  
På alle målinger etter sommerferien har KrF gått fram. 
Noen galluper viser forskjeller på ca 3 prosent mellom de to alternativene. Det betyr at en flytting av stemmer på halvannen prosent - ca 40 000 velgere - kan være nok til at Regjeringen kan fortsette. 
Men vi må minne folk på hva det vil bety om andre krefter kommer til makten.  
Det er viktige verdier som står på spill foran dette valget. 
Mye står på spill for familien. Valgfrihet kan byttes ut med ensretting. Tillit står i fare for å byttes ut med mistro til foreldrenes egen evne til å velge omsorgsform for barna sine. 
Mye står på spill når det gjelder respekten for ufødt liv. Arbeiderpartiet kjemper for å uthule bioteknologiloven. SV vil ha en liberalisering av abortloven. De kutter bevilgninger til alternativer til abort.

Skattefritaksordningen for gaver til frivillige organisasjoner står i fare ved et regjeringsskifte. 
Mye står på spill for Kirke, trossamfunn og verdiformidling. Vi kjemper for at vår kristne kulturarv fortsatt skal kunne formidles i skole og barnehage. 
Arbeiderpartiet har ikke nølt med å overstyre kirken politisk. 
Mye står på spill for et mangfoldig skoletilbud. Samarbeidsregjeringen har gitt skolene stor grad av tillit og tror på lokale løsninger. Vi gir kvalitetssikrede friskoler muligheten til å etablere seg. Dette mangfoldet står i fare for å bli ødelagt. Arbeiderpartiet og SV vil heller ha friskoler som bare er for de rikeste.  
Derfor: Regjeringsskifte betyr retningsskifte.

På område etter område. Det er mye som står på spill.  
Det er viktig at Samarbeidsregjeringen fortsetter.  
Men der er ikke nok: Vi må også ha et sterkt KrF!  
KrF skal slåss for barna! (Jeg vil også si barnebarna)  
KrF skal slåss for menneskeverdet!

Og KrF skal slåss for de kristne verdiene!  
Slik kan vi vinne valget!

Gjennom over tretti år i norsk politikk har jeg vært opptatt av at KrF skal være et sentrumsparti. Vi tror verken på sosialistisk detaljstyring eller høyre-liberalisme.  
Dannelsen av sentrumsregjeringen var for meg en stor politisk seier. Nå utgjør vi og Venstre sentrum i Samarbeidsregjeringen. Skal KrF være i regjering, er vi avhengig av balanse mellom sentrum og Høyre. Den ødelegges hvis vi skulle binde oss ensidig til et høyre-populistisk parti som FrP. 
I Samarbeidsregjeringen har vi kunnet inngå forlik i Stortinget med både Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Slik har vi sørget for å få igjennom svært mye av vår politikk. I noen saker har vi dannet flertall med et eller flere partier på venstresiden, i andre saker har vi dannet flertall sammen med Frp. Frp har satt seg på sidelinjen i store saker Stortinget har behandlet denne perioden. Det holder å nevne forsvarsreformen, pensjonsreformen og skattereformen.  
Hvis KrF ensidig skal binde seg til FrP vil vi ikke fylle vår rolle som et sentrumsparti. Da vil vi miste mye av vår politikk, og våre hjertesaker. 
Hvordan ville det gå med vår bistandspolitikk? 
Hvordan ville det gå med vår ruspolitikk? 
Hvordan ville det gå med miljøpolitikken? 
Hvordan ville det gå med vår gen- og biopolitikk? 
Nei kjære venner: KrF er og skal være et verdibasert sentrumsparti!

Gjennom de siste fire årene har Samarbeidsregjeringen snudd pessimisnme til optimisme.  
Uansett hvem du spør - om det er Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank eller næringslivet selv - så tror de på fall i ledigheten, økt sysselsetting og fortsatt god konkurranseevne for Norge. 
Vi har lagt et godt fundament.  
Nå vil vi videre.  
Vi har så mye mer vi vil gjøre. 
Regjeringen har derfor samlet seg om viktige veivalg som peker inn i neste stortingsperiode. 
Vi vil trygge og bygge ut velferdsordningene, og intensivere den målrettede satsingen mot fattigdom.

Et kvalitetsmessig godt og lokalt tilpasset omsorgs- og velferdstilbud skal sikres gjennom en styrking av kommuneøkonomien og økt lokal handlefrihet. 
Det vil sikre bedre forhold for de syke, for de eldre og for barna. 
Helsetilbudet skal bygges videre ut.  
Forebygging skal være en hovedstrategi. 
Vi skal særlig satse på behandling av psykisk syke og rusavhengige.  
Samarbeidsregjeringen vil fastholde de retningslinjene vi har lagt for bio- og genpolitikken. Det betyr respekt for livet fra unnfangelse til en naturlig død.

Samarbeidsregjeringen vil gi barnefamiliene trygghet og økt valgfrihet. Barnehagetilbudet skal bygges ut slik at alle som ønsker barnehageplass får det, og kvaliteten i tilbudet skal styrkes.  Prisene senkes ytterligere når det er full behovsdekning. 
Vi vil øke kontantstøtten.

Vi skal videreføre styrkingen av den offentlige skolen. Økte ressurser skal føre til styrket kvalitet og bedre miljøe.   
Reformen " Kunnskapsløftet" skal gjennomføres, noe som betyr blant annet 2 - 3 milliarder kr. til tiltak for kompetanseheving blant lærerne. 
Retten til alternative skoler skal sikres.  
Og sist, men ikke minst: 
Kampen mot mobbing i skolen vil bli intensivert.

Samarbeidsregjeringen vil fortsatt føre en aktiv og ambisiøs miljøpolitikk.  
Dette skal skje blant annet ved bedre kollektivtrafikk, vernetiltak, mer gjenvinning, større lokalt miljøengasjement og ved tiltak mot forurensende utslipp. 
Norge skal overholde sine klimaforpliktelser i henhold  til Kyoto-avtalen! 
Samarbeidsregjeringen vil føre en resolutt politikk i kampen mot kriminalitet. Vi vil at folk skal føle seg trygge.  Vi vil opprettholde trykket mot den organiserte kriminaliteten og øke innsatsen i kampen mot hverdagskriminaliteten.

Norsk økonomi er nå sunn. Samarbeidsregjeringen vil fortsette en økonomisk politikk som gir økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet.   
Samarbeidsregjeringen har som mål at Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land. Vi vil ha et land fylt av ideer og virkelyst!

Samarbeidsregjeringen vil gi frivillige organisasjoner gode arbeidsvilkår. Vi vil videreutvikle ordningen med skattefradrag for gaver. Trosfriheten skal respekteres 
Samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv distrikts- og regionalpolitikk. Vi vil holde et høyt tempo i veiutbyggingen, og utvikle jernbanenettet særlig  rundt de store byene og intercitytrianglet.   
Vi vil videreføre en fremtidsrettet landbrukspolitikk, og politikk for maritim sektor. 
Samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv politikk for å utvinne norske petroleumsressurser innenfor rammen av strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Norge skal være en solidaritetsnasjon. Samarbeidsregjeringen vil fortsette opptrappingen av bistand til verdens fattige til 1% av BNI, og deretter opprettholde den minst på dette nivå i neste stortingsperiode. 
Norge skal fortsatt framstå som en fredsnasjon, med vekt på bidrag til fredsmekling, konfliktforebyggende arbeid og interreligiøs dialog.

Samarbeidsregjeringen er et trygt alternativ. Vi har vist at vi kan styre landet slik at velferd og sysselsetting øker - og optimismen er tilbake. 
En samarbeidsregjeringen med et sterkt KrF betyr trygghet for at denne utviklingen kan fortsette. 
Samarbeidsregjeringen har pekt ut en tydelig kurs for de neste fire årene.  
Et rødt regjeringsalternativ betyr usikker kurs. Spesielt i den økonomiske politikken, utenrikspolitikken, energi- og miljøpolitikken og viktige verdispørsmål. AP, SV og Sp har ikke gjort noe for å avklare stridsspørsmålene i slike sentrale saker. Det blir derfor bingo for velgerene hva de får igjen som politikk! 
 
Denne sommeren har vi igjen opplevd terror. Mange kjenner seg utrygge. 
Tsunamien ga utryggheten en ny dimensjon. Millioner av mennesker fikk en ny erfaring av hvor farlig naturkreftene kan være.  
Vi har iverksatt tiltak for å bedre beredskapen mot slike katastrofer.  
Vi styrker innsatsen i kampen mot terror.

Og jeg har møtt mennesker som opplever det jeg vil karakterisere som terror i hjemmet. For to dager siden hadde jeg på mitt kontor barn og voksne som har hatt traumatiske opplevelser og som fortsatt har mareritt på grunn av vold i hjemmet. Alternativ til Vold har startet mange samtalegrupper som hjelper dem. Og vi støtter dem.  
KrF skal sette folks trygghet i høysetet. 
Vi vet at trygghet er det som betyr mest for barn.  
Spør du ungdom og godt voksne hva de verdsetter, kommer trygghet som regel høyest på listen hos dem også.  
Spør du eldre mennesker hva som virkelig teller, handler det om trygghet.  
Det er ikke tilfeldig at trygghetsalarmen har forandret livet til utrolig mange, og drevet frykt og engstelse ut av norske hjem. 
Velferdsordningene skal bidra til likeverd og utjamning, - de skal bidra til trygghet.  
Derfor vil vi øke velferden i de neste fire årene. 
KrF skal "montere trygghetsalarmer" hos enkeltmennesker og familier.  
For å få til dette er det viktig at vi som samfunn og politikere tør å snakke om at ting henger sammen. 
Det er en sammenheng mellom tilgjengeligheten på alkohol og antallet kvinner som blir banket opp av sine menn og barn som vokser opp i utrygghet.  
Det er en sammenheng mellom hvor mange foreldre som skilles og hvor mange barn som opplever en utrygghet i oppveksten. 
Det er en sammenheng mellom hvordan vi i vesten velger å bekjempe internasjonal terrorisme og hvor lett det er for terrorledere å rekruttere mennesker til å bli selvmordsbombere.

Ondskapen synes å ha vel så gode kår som godheten. Mange forveksler individets frihet med egoisme, nemlig å søke egne fordeler på andres bekostning. 
Heldigvis opplever vi at mange mennesker viser godhet og vennlighet. Men stadig flere har erfaringer av at mennesket er utspekulert i sin egoisme og råskap. Utagerende vold synes å bli løsningen på indre konflikter for stadig flere mennesker i verden.  
Tryggheten er truet for de fleste av oss.  
Det er avgjørende at vi blir langt mer skjerpet på å se dem som krenkes, men som ikke har ressurser eller mot til å fronte sin egen sak.  
Samtidig er det klart at ikke noe politisk parti kan garantere fravær av frykt og bekymring. Verden er for kompleks til slike trygghetsgarantier. Vi kan ikke montere trygghetsalarmer på alle gater og torg.  
Men vi skal vise at vi bryr oss om alle enkeltpersoner og fellesskap som får sitt liv truet og sin trygghet rammet. 
Derfor har vi drevet en storstilt kampanje mot mobbing blant barn - for å gi større trygghet. 
Derfor har vi tredoblet tilskuddene til psykiatrien. 
Derfor har vi satset på rusforebyggende kampanjer. 
Derfor har vi investert i kriminalitetsbekjempelse, kamp mot vold og for trygge lokalsamfunn for å kunne styrke trygghetsnivået i samfunnet.  
Derfor har vi skjerpet kampen mot den nye, grovere, organiserte kriminaliteten, slik vi har gjort i arbeidet med å avdekke bakmennene i NOKAS-ranet.  
Derfor har vi investert i familiene og norske hjems muligheter til å plante trygghet i norske barn.  
Derfor sikrer vi ekteskapets særstilling. Vi har investert i samlivsforebyggende kurs for å øke trygghetsnivået blant voksne som ønsker å få samlivet til å fungere.  
Ja, kjære venner: Derfor bør KrF få fortsette i regjering! 
Vi er på rett vei, men vi har mer å gjøre.  
Vi skal arbeide målbevisst for et tryggere samfunn. 
 
Uansett regjering - så har KrF en viktig misjon i årene framover fordi vi har en klar visjon: Et samfunn som ikke bare kan tilby god materiell velferd, men som legger til rette for gode menneskelige relasjoner.  
Vi trenger sterke fellesverdier. De mest bærekraftige finner vi i vår kristne kulturarv, menneskeverdet, kjærlighetsbudet, forvalteransvaret. Og vi vil bygge opp samfunnet nedenfra, gjennom familie, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner.       
Etter mange år i politikken er det fortsatt inspirerende å slåss for disse verdiene. Det skal vi også gjøre i denne valgkampen. 
Vi ser at stadig flere partier snakker om verdier.  
Jeg spør meg alltid hvilke verdier?  
Skal vårt samfunn være et verdisamfunn, må vi bygge på at ethvert menneske har verd i kraft av det å være til. Menneskeverdet kan ikke graderes.  
Hvert menneske er ukrenkelig.  
Denne holdningen skal styre våre handlinger.  
Det er på dette grunnlaget vi går inn i valgkampen!

Kjære alle sammen!  
Vi er et stort samarbeidslag som nå går til valg. 
Kristelig Folkeparti er en bred bevegelse med tillitsvalgte som står på over hele landet. 
Det er denne grasrotstyrken som gjør at vi i fylke etter fylke skal kjempe for å vinne mandater.  
Ja kjempe for å prege norsk politikk også de neste fire år. 
Det er dere som sitter her som er kjernetroppen. Det er deres innsats som vil være det avgjørende. 
Sammen skal vi ut å sloss, for stortingsmandater, for regjering, for innflytelse,  
ja; for de verdier Kristelig Folkeparti står som bærer av! 
Sammen skal vi vinne valget!

 
Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen