VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Det skal sterke nerver til

av Johan Nygaardsvold, ,
Radiotale om Vidkun Quislings planer om "riksting" i Norge
Radiotale | Andre verdenskrig, Quisling

Etter at fienden hadde besatt Norge militært, har det vært gjort stadig mer brutale forsøk på å undergrave selve grunnlaget for Norges fremtidige liv som selvstendig rettestat. Vårt folk har møtt disse anslag med en så målbevisst og offervillig fasthet, at det har vekt hele den siviliserte verdens beundring. Det norske folk har selv gjennom bitter erfaring funnet fram til den form for motstand som har ført til de beste resultater.

Alt tyder på at vårt folk med det aller første står overfor nye fiendtlige overgrep. Tyskerne og quislingene arbeider med å få i stand et «riksting», som skal godkjenne hva Quisling har forpliktet seg til overfor Hitler.

Gestapo og forrederne søker nå for å få påskudd til å gjennomføre sine planer, å provosere våre landsmenn til å begå overilte handlinger. Det har ikke lykkes hittil, og det må ikke lykkes heretter.

Under de rådende forhold retter jeg en inntrengende appell til alle om å avholde seg fra individuelle aksjoner som ikke tjener noen fornuftig hensikt, men som bare vil føre til skjerpet terror fra quislinger og tyskere. Regjeringen har konsekvent inntatt denne holdning, og vi er fullt overbevist om at alle ansvarlige kretser i Norge er enig i den.

Påkjenningen kan bli ennå mer voldsom i tiden framover enn den har vært hittil, og det skal sterke nerver til å bære den. Regjeringen ber alle landsmenn om å holde fast ved den linje, som hittil har vært fulgt, og unngå enhver ubesindig opptreden, som bare vil bringe gode nordmenns liv og hele vår nasjonale sak i fare.

Den norske regjering har full tillit til, at det norske folk aldri vil kunne bli vunnet for fiendens planer, selv om det for tiden er umulig for et avvepnet folk som vårt å sette fysisk makt inn mot våre undertrykkere i Norge.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen