VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1942

24 talar er frå dette året


Francis Bull
Følg kaldet!
Grini, 1942


Kristen Skjeseth
Vel møtt i Jesu navn
Preken i Vågan kirke midtfastesøndag 1942 efter ett års fangenskap.
1942


januar

Gulbrand Lunde
Ved årsskiftet
Nyttårstale
Norsk Rikskringkasting, 1. januar 1942


Rolf Fuglesang
NS seirer, og NS har rett
Festmøte i Nationaltheatret i anledning "Statsakten" på Akershus slott
Oslo, 22. januar 1942


februar

Vidkun Quisling
Den virkelige folkeviljen
Akershus slott, Oslo, 1. februar 1942


Gulbrand Lunde
Fra 17. mai 1814 til 1. februar 1942
Festmøte i anledning "statsakten" på Akershus slott
Nationaltheatret i Oslo, 1. februar 1942


mars

Francis Bull
"Brand" og "Peer Gynt"
Grini, mars 1942


april

Haakon 7
Vi fornyer vårt løfte
Toårsdagen for invasjonen i Norge
9. april 1942


Haakon 7
Sjøfolkenes innsats
Den norske sjømannskirke, Liverpool, 9. april 1942


Haakon 7
Norge kjemper videre
Tale over amerikanske radiostasjoner
9. april 1942


mai

Haakon 7
Til Hjemmefronten
17. mai 1942


Haakon 7
Hjemmefronten
Ved festmøtet i Coliseum
London, 17. mai 1942


juni

Arne Ording
To år efter Narvik
London radio
9. juni 1942


Toralv Øksnevad
Et halvt års løgnpropaganda
London Radio, 21. juni 1942


august

Kronprins Olav
70 år
Tale i anledning Kong Haakon VIIs 70-årsdag
London - NRK radio, 3. august 1942


september

Johan Nygaardsvold
Det skal sterke nerver til
Radiotale om Vidkun Quislings planer om "riksting" i Norge
BBCs norske tjeneste, London, 6. september 1942


Vidkun Quisling
Det nye Europa
Riksmøtet
25. september 1942


Vidkun Quisling
Organisering av et riksting
Universitetets gamle festsal, Oslo, 25. september 1942


Arne Ording
Ved Stalingrad
London radio
29. september 1942


november

Helge Krog
Norsk egenart
Tale på propagandamøte for Norge
Koncerthuset, Stockholm, november 1942


Johan Ludwig Mowinckel
The fight of the Norwegian Church
Tale ved The World Council of Churches
New York, 4. november 1942


desember

Vidkun Quisling
Jødene må ut av Europa
Referat av Førerens tale
Trøndelag, 6. desember 1942


Toralv Øksnevad
Det var ikke alltid så lett...
London Radio, 13. desember 1942


Haakon 7
Julehilsen til nordmenn i Sverige
BBC, London, 24. desember 1942


Personar fødde eller døde i 1942