VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Åpen og lydhør for fornyelse

av Olemic Thommessen, ,
Åpning av det 162. storting
Stortingstale, Åpningstale | Demokrati, Valg

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, medrepresentanter,

Det 162. storting, som Deres Majestet har åpnet, er det første i en ny valgperiode.

Mye ligger fast. Rammene rundt det politiske arbeidet er de samme. Arbeidet følger velprøvde prosedyrer og regelverk. Virksomheten styres av konstitusjon og forretningsorden.

Vårt politiske system utvikler seg i tråd med folkets vilje fra valg til valg. Et levende demokrati må være i takt med sin tid. I en tid under sterk endring er det derfor viktig å være åpen og lydhør for fornyelse.

Stortingets nye sammensetning ga plass til 66 nyvalgte stortingsrepresentanter, som ser frem til å ta fatt på sin folkevalgte gjerning.

Aldri tidligere har så mange som 69 kvinner vært valgt inn på Stortinget.

For første gang er så mange som ni partier representert i den norske nasjonalforsamlingen.

For mange av de gjenvalgte representantene vil den nye stortingsperioden bringe med seg nye arbeidsfelt, nye komiteer og nye verv.

Gjennom en kombinasjon av kontinuitet og endring sikres det demokratiske systemets stabilitet og soliditet.

Vi møter til gjerning på Stortinget i dramatiske tider for verden. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker, og mange steder er demokratiet under press.

Det minner oss om at demokrati ikke er noen selvfølge, men noe som må bygges og vedlikeholdes over tid.

Stortinget skal være åpent og tilgjengelig. Nærheten mellom representantene og velgerne er viktig. Dette gjelder både i arbeidet her i huset og i våre hjemdistrikter.

I et demokrati må det politiske arbeidet skje i samspill og dialog med samfunnet rundt oss. Det krever også at vi evner å holde oss med en levende og sannferdig offentlig samtale.

Den erkjennelsen er det viktig å ta inn over seg hvis vi skal opprettholde tilliten mellom oss, og bevare den brede deltagelsen som demokratiet er avhengig av.

Det er gledelig at valgdeltagelsen ved stortingsvalg gjennom flere perioder har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå, selv om vi som folkevalgte alltid må anstrenge oss for at den skal bli enda høyere.

Oppslutningen om valget tyder på at velgerne ikke har mistet av syne hva valget handler om: nemlig hva slags samfunn vi skal ha, hvordan det skal innrettes og hvem som skal gis makten til å styre det.

Politikken er avhengig av meningsmotsetninger og kamp. Den kan likevel ikke bare handle om konfrontasjoner mellom opposisjon og posisjon. Velgernes fortsatte tillit avhenger også av Stortingets evne til å enes om bredt forankrede, langsiktige og bærekraftige løsninger som ivaretar folkets velferd.

Med disse ord, og i forvissning om at alle folkevalgte i denne sal vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss om det gamle ønsket:

Gud bevare Kongen og fedrelandet!

Kjelde: stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen