VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Stortingstale

19 talar i denne sjangeren


2023

Masud Gharahkhani
Ansvarsfull gjerning
Åpningen av det 168. storting
Stortinget, 3. oktober 2023


2017

Olemic Thommessen
Åpen og lydhør for fornyelse
Åpning av det 162. storting
Stortinget, 9. oktober 2017


Harald 5
"Et bærekraftig velferdssamfunn"
Åpningen av det 162. Storting
Stortinget, 9. oktober 2017


2015

Olemic Thommessen
Vårt ansvar og konstitusjonens verdier
Ved åpningen av stortingsmøtet
Stortinget, 9. april 2015


2005

Heikki Holmås
(Jeg er) Heikki
Stortingsdebatt om kommuneøkonomi
Stortinget, 16. juni 2005


2001

Kjell Magne Bondevik
Kampen mot terrorismen har begynt å høste frukter
Debatt om redegjørelsen om situasjonen etter terrorangrepene mot USA
Stortinget, 15. november 2001


1961

Einar Gerhardsen
Stortingsvalget 1961
Trontaledebatt
Stortinget, 24. oktober 1961


1949

Einar Gerhardsen
Freden er udelelig
Stortinget, 4. mars 1949


1945

Christian Fredrik Monsen
Felles kamp, felles vilje
Stortingspresidentens ord ved åpning av det nye storting
Stortinget, 11. desember 1945


1914

Gunnar Knudsen
Fuldkommen nøitralitet
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


1912

Jens Bratlie
Ministerkrisen
Stortinget, 10. februar 1912


1910

Magnus Halvorsen
Bjørnson er død
Stortinget, 27. april 1910


1901

Edvard Liljedahl
Enighed og troskab
Stortingspresidentens ord ved århundreskiftet
Stortinget, 7. januar 1901


1890

Peder Tobias Eiesland
Kristendommen er reformativ
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Peder Tobias Eiesland
Det er nu den individuelle Friheds Tid
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Vilhelm Andreas Wexelsen
Stemmeret for Kvinder 1
Stortinget, 5. juni 1890


A. H. Hval
Ydre Lighed er skadelig og umoralsk
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 5. juni 1890


Sofus Arctander
Stemmeret for Kvinder
Stortinget, 5. juni 1890


1869

Johan Sverdrup
Aarlige Storthing (2)
Debatt om årlige Storting
Stortinget, 12. mars 1869