VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et trygt arbeidsliv for alle

av Hans-Christian Gabrielsen, ,

Kjære venner! Gratulerer med dagen!

- Det er flott å se så mange mennesker her i dag, på denne dagen. 
- Dagen for å markere solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land og alle verdensdeler!

- Det er nå fem år siden den forferdelige Rana Plaza-ulykken i Bangladesh! 
- Ett tusen ett hundre og trettiåtte (1138) mennesker omkom da bygningen som huset tekstilfabrikker, banker og butikker raste sammen!

Sånn ser et utrygt arbeidsliv ut 
- uten fagforeninger! 
- uten arbeidsmiljølover! 
- uten maktfordeling!

- Mange av våre arbeidskamerater rundt i verden har ennå en lang vei å gå for å oppnå et trygt arbeidsliv for alle! 
- Fortsatt slåss tekstilarbeiderne i Bangladesh for å få selskapene til å ta helse og sikkerhet på alvor!

- Denne kampen kjenner vi fra vår egen historie! 
- Fyrstikkarbeider-jentene på Helsfyr som sleit seg ut i den helseskadelige fosfordampen! 
- Tømmerfløterne i Østerdalen som måtte danse etter arbeidsgivernes pipe ute på tømmerstokkene med livet som innsats! 
- Gruvearbeiderne i Sulitjelma som måtte starte fagforening ute på et isen fordi bedriften eide alt land på stedet!

Dere!

- Vi har bygget det gode arbeidslivet stein på stein! 
- Vi har bygget fagforeninger! 
- Fagforeningene ga styrke! 
- Styrken ga makt! 
- Makt ga rettferdighet!

Målet var et trygt arbeidsliv for alle!

Kjære venner,

- De aller fleste av oss har trygge jobber! Og trygghet i jobben! 
- Men alt er ikke som det skal i norsk arbeidsliv! 
- Men sist høst var jeg ute og besøkte modige polske ansatte i Norse Production på Sekkingstad utenfor Bergen. 
- De streiket for tariffavtale. 
- «Vi stiller ikke store krav. Vi vil bare bli behandlet på samme måte som norske arbeidstakere,» sa de. 
 
- De vant den kampen! 

Bare for å oppleve at bedriften ble lagt ned og startet opp igjen 
- Men da uten tariffavtale og uten fagorganiserte. 
- På byggeplassene her i byen opplever folk at faste, trygge jobber er erstattet av innleie og ringevakter og nulltimerskontrakter! 
- Sosial dumping har blitt det største hinderet for et trygt arbeidsliv! 
- Ikke bare for våre brødre og søstre som har kommet hit for å arbeide. 
- Men som opplever å bli utnyttet på det groveste. 
- Sosial dumping angår nemlig ikke bare dem det rammer. 
- Det angår oss alle! 
- Fordi et anstendig arbeidsliv er grunnmuren i velferdsstaten! 
- Det handler om tilliten vi har til hverandre i det norske samfunnet. 
- Å rokke ved dette truer det fellesskapet som samfunnet vårt er bygget på. 
- Sosial dumping, innleie og midlertidighet gjør arbeidslivet utrygt! 
- Et slikt arbeidsliv møter ikke morgendagens utfordringer!

- Digitalisering og internasjonal konkurranse vil kreve mer av oss! 
- Mer kompetanse! 
- Mer samarbeid! 
- Et organisert arbeidsliv!

Og dere -

- Vårt svar på sosial dumping kommer aldri til å være å stenge grensene! 
- Vårt svar er å heve kravene for hva et trygt arbeidsliv skal være! 
- Vårt svar er solidaritet!

Kjære venner!

- Økende forskjeller truer med å rive bort samfunnssolidariteten og tilliten mellom folk både i Norge og ute i verden. 
- Siden 2013 har nordmenn som tjener over 10 millioner kroner fått hundre ganger mer i skattekutt enn de som tjener lite. 
- Når de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten - da er det noe alvorlig galt! 
- Verden er inne i en ulikhetskrise! 
- Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens verktøy for internasjonal solidaritet! 
- De har kalt årets 1. mai-aksjon «Vi står samlet mot ulikhet!» 
- Jeg håper alle vil gi et bidrag til aksjonen!

Kjære venner,

I kampen mot sosial dumping, mot løsarbeid og mot økte forskjeller vet vi at arbeiderbevegelsens styrke ligger i 
- vårt antall 
- vår representativitet 
- vårt samhold!

Våre viktigste verktøy er 
- sterke klubber og tillitsvalgte! 
- faste ansettelser og trygge jobber!

- Men styrken vår ligger også i at vi klarer å forene faglig kamp med politisk kamp! 
- Som her - i denne byen! - erobret venstresida makta ved forrige kommunevalg! 
 
- Det har vi jammen merket resultatene av! 
- Sterkere satsing på skole, på omsorg, på barnehager! 
- Kommunen har tatt tilbake privatiserte sykehjem og privatisert søppelhenting! 
- Hafslund også! Arvesølvet! Pengemaskinen som høyresiden solgte så billig!

- Men ikke minst - Byrådet under Raymonds ledelse har satt en høyere standard for firmaene som skal levere tjenester til Oslo kommune. 
- Nå stilles det krav om lærlinger! 
- Nå stilles det krav om at skatter og avgifter skal være betalt! 
- Nå stilles det krav om færre ledd i kontraktskjeden! 
- Nå stilles det krav om ryddige og ordnede forhold!

- I kommune etter kommune er venstresida pådrivere for å stille høyere krav til de som skal levere tjenester til kommunen. 
- Sammen bygger vi solidariske kommuner med trygge arbeidsplasser for alle! 
- Og jeg kan love, Raymond, at vi skal gjøre vårt for at det rødgrønne byrådet også får fortsette etter valget neste år!

Kjære venner,

I går kveld kom forbundene i kommunesektoren til enighet med KS om et tariffoppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene! 
- Det gir uttelling for kompetanse! 
- Og det utjevner lønnsforskjellene mellom kvinner og menn! 
- Det viser styrken i fagbevegelsen! Våre tillitsvalgte har gjort en kjempejobb! 
- Tidligere har forbundene også forhandlet fram en ny pensjonsavtale for offentlig sektor som gjør at også dagens unge kan se fram til en pensjon å leve av. 
- Nå skal medlemmene få si sin mening.

I privat sektor har vi bak oss et tariffoppgjør der vi 
- økte kjøpekraften for alle, og mest for de lavtlønte 
- tettet hull i AFP-ordningen, og sikret sliterne spesielt 
- fikk kraftfulle tiltak mot sosial dumping i industrien.

- Men vi har fortsatt viktige kamper foran oss! 
- Dagens tjenestepensjon i privat sektor rammer usosialt! 
- Mange av dem som jobber deltid, som jobber i små brøker og som jobber i midlertidige stillinger får en mye dårligere opptjening enn oss andre! 
- Men arbeiderbevegelsens styrke ligger i at vi har både en faglig og en politisk arm! 
- Nå har Arbeiderpartiet og SV lagt inn forslag om å lovfeste pensjon fra første krone. 
- Jeg kan love dere at hvis ikke forslaget får flertall når det behandles i Stortinget til høsten - da skal vi minne alle LOs medlemmer på hva som står på spill ved neste stortingsvalg! 
- Ingen skal da være i tvil om at en stemme til de rødgrønne partiene er en stemme for full pensjonsopptjening fra første krone! 

- Sånn vinner arbeiderbevegelsen seire i dette landet! 
- Når faglig kamp og politisk arbeid går hånd i hånd! 
- Sammen skal vi vinne nye seire! 
- Sammen skal vi slå ned på sosial dumping, ulovlig innleie og løsarbeid! 
- Sammen skal vi bygge et rødere og grønnere Norge! 
- Og med et trygt arbeidsliv for alle!

Gratulerer med dagen, og tusen takk for meg!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen