VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1. mai

90 talar er haldne denne datoen


2022

Peggy Hessen Følsvik
Frihet, demokrati og solidaritet
LO-lederens 1. mai-tale
Youngstorget, Oslo , 1. mai 2022


Bjørnar Moxnes
Alle menneskers frihet, likhet og fellesskap
1. mai-tale
Stavanger, 1. mai 2022


2021

Bjørnar Moxnes
Vi er ikke alle i samme båt. Noen er i en yacht.
1. mai-tale
Steinhuggermuseet på Grorud, Oslo, 1. mai 2021


Thorbjørn Berntsen
Det handler om solidaritet
1. mai-markering
1. mai 2021


2020

Katharina Sass
Åtte krav for prostituerte
Digital 1. mai-markering
1. mai 2020


Daisy Elizabeth Sjursø
Hele og faste stillinger!
Digital 1. mai-markering
1. mai 2020


Hans-Christian Gabrielsen
Vi står ved et veiskille
1. mai-markering
1. mai 2020


Jonas Gahr Støre
Trygghet for helse og arbeid til alle
Digitalt arrangement for DNA og LO, 1. mai 2020


2019

Julie Indstad Hole
Brød og roser
1. mai-markering
Folkets hus, Ranheim, 1. mai 2019


Sofie Marhaug
Det er VI som BÆRER velferdsstaten!
1. mai-demonstrasjon
Torgallmenningen, Bergen, 1. mai 2019


2018

Katharina Sass
Prostituerte er ikke "sexarbeidere"!
!. mai-markering
Bergen, 1. mai 2018


Jonas Gahr Støre
Fortsatt mye å kjempe for
Hedmark, 1. mai 2018


Hans-Christian Gabrielsen
Et trygt arbeidsliv for alle
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2018


2017

Jens Ingvald Olsen
Fellesskap fungerer
1. mai-demonstrasjon
Stortorget, Tromsø, 1. mai 2017


Jonas Gahr Støre
Den store politiske oppgaven i vår tid
1. mai-demonstrasjon
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2017


Asbjørn Wahl
Den markedsliberale offensiven kan slås tilbake!
Høyanger, 1. mai 2017


2016

Bjørnar Moxnes
Til kamp mot Forskjells-Norge
Torgallmenningen, Bergen, 1. mai 2016


Gerd Kristiansen
«Hele folket i arbeid!»
Youngstorget, 1. mai 2016


Jonas Gahr Støre
Ledighet er sløsing med ressurser!
Tromsø, 1. mai 2016


2015

Benedikte Pryneid Hansen
En annen verden er mulig
1. mai-tale
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2015


Bjørnar Moxnes
Sammen mot forskjells-Norge
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2015


Gerd Kristiansen
Frihet gjennom trygge fellesskap
Trondheim, 1. mai 2015


Oddny Miljeteig
Fridom for alle!
Torgallmenningen, Bergen, 1. mai 2015


2014

Bjørnar Moxnes
Vi skal bygge landet
Odda, 1. mai 2014


Oddny Miljeteig
I dag heiter det kameratar
Stord, 1. mai 2014


2013

Line Khateeb
Rettigheter og Palestina og sånn
1. maidemonstrasjon
Hamar, 1. mai 2013


Hans Olav Felix
Demokrati i arbeidslivet
Kristiansund , 1. mai 2013


Hadia Tajik
Forandringens kraft
Ved statuen av Henrik Wergeland i Spikersuppa, Oslo, 1. mai 2013


Roar Flåthen
Det er arbeidernes internasjonale kampdag vi markerer
Torgallmenningen, Bergen, 1. mai 2013


Jonas Gahr Støre
Et anstendig arbeidsliv
Skien, 1. mai 2013


Espen Barth Eide
Vi står foran et historisk retningsvalg
Kongsberg, 1. mai 2013


Raymond Johansen
Nestekjærlighet og solidaritet
Vår Frues Kirke, Trondheim, 1. mai 2013


Raymond Johansen
La oss brette opp ermene
Appeller i Ila, Stjørdal og Hommelvik
1. mai 2013


Jens Stoltenberg
Budskapet holder seg usedvanlig godt
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2013


Tor-Arne Solbakken
Høyrepolitikk er alltid høyrepolitikk
Årdal, 1. mai 2013


Gerd Kristiansen
Vi skal videre
Bodø, 1. mai 2013


2012

Hadia Tajik
Vi lever i en historisk tid
Spikersuppa, Oslo, 1. mai 2012


Roar Flåthen
Det er arbeid som gjør Norge til annerledeslandet
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2012


Jonas Gahr Støre
Arbeid til alle er fortsatt jobb nr. 1
Stavanger, 1. mai 2012


2011

Jonas Gahr Støre
Å søke det gode
Ris Kirke, Oslo, 1. mai 2011


Heming Olaussen
Vi vil styre sjøl!
Sulitjelma, 1. mai 2011


Raymond Johansen
Valg av samfunnsretning
Skien, 1. mai 2011


Martin Kolberg
Arbeid gir velferd
Høyanger, 1. mai 2011


Roar Flåthen
Vi skaper verdier og fordeler rettferdig
Stavanger, 1. mai 2011


2010

Jonas Gahr Støre
Samarbeid for arbeid
Hommelvik, Sør-Trøndelag, 1. mai 2010


2009

Hans Olav Felix
Sterke politiske never og kraftig politisk kost
Notodden, 1. mai 2009


Roar Flåthen
Et arbeidsliv med plass til alle
1. mai-tale
Bergen, 1. mai 2009


Jens Stoltenberg
Kamp mot ledighet - arbeid til alle
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2009


2008

Roar Flåthen
Felles klode - felles ansvar (appell)
1. mai
Vålerenga Kirke, Oslo, 1. mai 2008


Hans Olav Felix
1. mai-tale
Trondheim, 1. mai 2008


Jens Stoltenberg
Fellesskap er moderne
Stavanger, 1. mai 2008


Martin Kolberg
Fellesskap og rettferdighet
Kongsberg, 1. mai 2008


Roar Flåthen
Felles klode - felles ansvar
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2008


2007

Jens Stoltenberg
1. mai-dagen er gammel, men budskapet er moderne
Drammen, 1. mai 2007


Martin Kolberg
Alle skal med
Folldal, 1. mai 2007


Kristin Halvorsen
Klimakutt er internasjonal solidaritet
Torgalmenningen, Bergen, 1. mai 2007


Jonas Gahr Støre
En dag for de store sammenhengene
Folkets Hus, Oslo, 1. mai 2007


Roar Flåthen
AFP skal videreføres!
Årdal, 1. mai 2007


2006

Petter Stordalen
1. mai-tale
Royal Christiania Hotell i Oslo, 1. mai 2006


Per Fugelli
Fremskrittspartiet - samfunnets løsemiddel
Vålerenga kirke, Oslo, 1. mai 2006


Audun Lysbakken
Økonomien skal underlegges demokratiet
1. mai
Narvik, 1. mai 2006


Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Et verdensomspennende velferdssamfunn
1. mai
Stokke og Sandefjord, 1. mai 2006


Jonas Gahr Støre
"Langt borte" finnes ikke lenger
1. mai
Hamar, 1. mai 2006


Martin Kolberg
Tryggheten gir frihet
1. mai
Porsgrunn og Skien, 1. mai 2006


Gerd-Liv Valla
En dag for å markere solidaritet
1. mai-tale
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2006


2005

Kjell Magne Bondevik
Etterspørsel etter godhet
Gjennestad gartnerskole, Stokke, 1. mai 2005


Erling Folkvord
Det er slutt på den tida da vi berre tier og tåler
Birkelunden, Oslo, 1. mai 2005


Liv Guldbrandsen
Klapp for opprør
LOs arrangement på Youngstorget
Oslo, 1. mai 2005


2004

Kjell Magne Bondevik
Dager med historisk sus
Gjennestad, Vestfold, 1. mai 2004


Gerd-Liv Valla
Vi har startet den lange valgkampen
Youngtorget, Oslo, 1. mai 2004


2000

Yngve Hågensen
Nei til ensidig moderasjon
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2000


1998

Gunnar Stålsett
Er kampen over? Kirken og fagbevegelsen
1.mai-tale
Kampen kirke, Oslo, 1. mai 1998


1996

Gro Harlem Brundtland
En bedre organisert verden
Hamar, 1. mai 1996


1995

Gro Harlem Brundtland
Trygghet for arbeid og velferd
Årdal, 1. mai 1995


1994

Peter Normann Waage
Utenfor fellesskapet
Antirasistisk Senter, Oslo, 1. mai 1994


1991

Anne Enger Lahnstein
Vår visjon for Europa
Kragerø, 1. mai 1991


1985

Berge Furre
Jordas fordømde - og vårt håp
Preken
Tromsø domkirke, 1. mai 1985


1980

Odvar Nordli
Den internasjonale situasjonen er spent og urolig
Skien, Porsgrunn og Langesund, 1. mai 1980


1979

Odvar Nordli
Solidaritet er en livsform
1. mai-tale (utdrag)
Stavanger, 1. mai 1979


1978

Odvar Nordli
Tilstramming med sosial profil
Trondheim, 1. mai 1978


1971

Trygve Bratteli
1. mai-tale
Oslo, 1. mai 1971


1957

Ole Hallesby
Vårt forhold til vranglæren
Tryggheim, Nærbø, 1. mai 1957


1954

Oscar Torp
Samhold for fred og framskritt
Oslo, 1. mai 1954


Helge Krog
Svulmende forfall
Studentersamfundet, Oslo, 1. mai 1954


1944

Torolv Solheim
Vestlandske frihetsråd
Hjelmås, 1. mai 1944


1893

Ludvig Meyer
Aatte timers arbejdsdag!
1. mai-demonstrasjon
Tullinløkken, Kristiania, 1. mai 1893


Gustav Olsen-Berg
Arbejdet vil trumfere over kapitalen
Tullinløkken, Kristiania, 1. mai 1893


1890

Oscar Nissen
En verdensbegivenhed
Tullinløkken, Kristiania, 1. mai 1890


1828

Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Nordmandens urokkelige Troskab
Stortingspresidentens hilsen til kongen
Stortinget, 1. mai 1828


Carl Johan
Folket ønsker en Ende paa disse Tvistigheder
Svar på stortingspresidentens hilsningstale
Stortinget, 1. mai 1828