VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi må hindre vold og forbygge hat.

av Erna Solberg, ,
Minnemarkering for terroren i Al Noor-moskeen

Kjære medlemmer av Al Noor-moskeen.

Kjære familie og venner av Johanne.

Kjære alle sammen.  

Vi er samlet for å minnes og markere ett-årsdagen for angrepet mot Al Noor-moskeen, og det tragiske forløpet til angrepet der et ungt menneske ble fratatt livet. Johanne Ihle-Hansen som ble 17 år.

Til tross for korona-begrensningene, er det er fint å se at vi er såpass mange til stede. Midt i det tragiske gleder det meg at vi her kan vise hverandre samhold og åpenhet. Det tror jeg gjør denne dagen enklere for oss alle.

At politisk og religiøst motivert vold forekommer, vet vi. Vi så det ved angrepet mot Al Noor-moskeen. Vi har sett det i mange andre land. Vi bærer fremdeles med oss terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Gjennom politiske eller religiøse overbevisninger, gjennom ulike konspirasjonsteorier, kan enkeltpersoner - eller miljøer - radikaliseres. Noen av disse åpner for å bruke vold for å nå sine mål. Følgene kan bli katastrofale.

At noen velger vold som middel er uakseptabelt. Likevel må vi være forberedt på at det kan skje. Og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at det gjentar seg.

For regjeringen er dette et særdeles viktig arbeid. Vi må hele tiden jobbe for at mennesker ikke faller utenfor samfunnet. Hindre at de ender opp med å ty til vold.

Før sommeren fornyet vi vår handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette er et langsiktig arbeid og ikke noe én etat eller noen få samfunnsaktører kan jobbe med alene. Vi må jobbe sammen. Og det vi lærer og erfarer underveis tar vi med oss videre.

Da må vi også være ærlige og åpne om det vi lærer. Politiets håndtering av det som skjedde her er nylig evaluert. Det kommer tydelig frem hvor viktig det er at nød-etatene handler raskt, og riktig. Jeg vet at politiet og politiets sikkerhetstjeneste legger stor vekt på å lære av det som skjedde denne dagen for ett år siden. Også regjeringen skal bidra og gjøre vårt ytterste slik at vi lærer av det vi har vært igjennom - og stiller bedre forberedt neste gang.

Dessverre er det slik at negative holdninger mot muslimer er utbredt i vårt samfunn. Det er ikke et samfunn vi vil ha.

Derfor jobber regjeringen også med en handlingsplan mot muslimhat. Målet er å forebygge og hindre diskriminering og hat rettet mot muslimer, og å legge til rette for en god dialog og meningsutveksling.

Jeg tror at negative holdninger best kan utfordres ved å snakke sammen.

Ett år har gått. Dette er en tung dag for mange. Aller mest er det en tung dag for Johannes familie og venner.

Jeg kjente ikke Johanne, men jeg vet at hun var elsket og verdsatt. Blid, klok, lojal, reflektert og høflig er noen av ordene familie og venner bruker når de minnes henne.

Johannes familie er her i dag. Dere har valgt å åpne opp om sorgen og invitere oss inn. I tragedien har dere vist oss andre at det finnes rom og styrke for forsoning og samhørighet midt i det triste. Relasjonen mellom Al Noor-moskèen og dere imponerer og inspirerer.

Dette er en spesiell dag for mange. For langt flere enn dere som hører til Al Noor-moskèen ble redde etter angrepet. Muslimer over hele Norge kunne føle frykt for å bli angrepet i sine hellige rom. En redsel man fortsatt kan kjenne på.

De følelsene må tas på alvor. Alle i vårt land skal få utøve sin religion i trygghet.

Vi skal være takknemlig for at ikke flere liv gikk tapt 10. august i fjor. Med oss i dag har vi Mohammed Rafiq og Mohamed Iqbal. Dere reagerte raskt og heltemodig, og fikk kontroll på gjerningsmannen før han fikk gjort mer skade.

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke dere på vegne av regjeringen og gratulere med Edel Dåd-medaljen.

Jeg vil rose alle medlemmene i Al Noor-moskeen for den åpenheten og inkluderende holdningen dere har vist alle oss andre i tiden etter angrepet. Dere har valgt å åpne dørene, når det teller som mest.

Angrepet på moskeen, og tragedien i forkant, var to uakseptable og meningsløse hendelser. Vi har et felles ansvar for å hindre at det skjer igjen.

Vi skal minnes. Og vi skal sammen fortsette det viktige arbeidet med å gjøre Norge til et åpent og trygt samfunn for alle mennesker. Takk for at jeg fikk komme og dele denne stunden med dere.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen