VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

10. august

13 talar er haldne denne datoen


2020

Erna Solberg
Vi må hindre vold og forbygge hat.
Minnemarkering for terroren i Al Noor-moskeen
Skui, Bærum, 10. august 2020


2017

Audun Lysbakken
Vi er et forandringsparti
Partilederforedrag
Litteraturhuset, Oslo, 10. august 2017


2015

Knut Arild Hareide
Nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar
Partilederforedrag
Litteraturhuset i Oslo, 10. august 2015


2006

Helga Pedersen
Torsken i Barentshavet
Gjensidiges seminar på Nor-Fishing
Trondheim, 10. august 2006


1911

Olav Andreas Eftestøl
En seig, passiv motstand
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 10. august 1911


Axel Andreas Thallaug
Kun en kort utsættelse
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 10. august 1911


Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Edvard Hagerup Bull
Politisk indsigt vindes kun ved politisk indflydelse
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 10. august 1911


Anders Buen
Tale som en mand, peke som en skarv
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 10. august 1911


Gunnar Knudsen
Radikalismens seierstog
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 10. august 1911


Ole Beyer Høstmark
At ikke vilde bade, før man har lært at svømme
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 10. august 1911


Wilhelm Christian Suhrke
Et pust i bakken
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 10. august 1911


Aasulv Olsen Bryggesaa
Alle skal være med og sige sit ord
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 10. august 1911