VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Trygghet for helse og arbeid til alle

av Jonas Gahr Støre, ,

Venner og kamerater, kjære alle sammen,

Årets 1. mai er helt spesiell. Tradisjonene, stemningen og lydene vi forbinder med dagen -- tog, korps, faner -- er mer eller mindre borte.

Desto mer kan vi dvele ved ideene. For de er de samme.

Fellesskap og solidaritet. En velferdsstat som er der når vi trenger den. Trygghet for helse og arbeid til alle.

Arbeidernes dag er en kampdag. Sjelden har det vært mer å kjempe for. For nå -- settes Norge på prøve.

En helsekrise har blitt en økonomisk krise som er i ferd med å bli en sosial krise -- i et Norge der ulikheten har økt de siste årene.

Arbeiderpartiet skal kjempe mot arbeidsledigheten. Over 400.000 står uten arbeid. Det er historisk høyt og svært alvorlig. Vi vet at ledigheten alltid går fortere opp enn ned. Veien framover blir hard. Men vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at ingen står alene i denne krisen. Vi skal stå sammen med LO og arbeidsfolk.

Sammen med hotellmedarbeideren som er permittert og ikke vet om hotellet og arbeidsplassen er der når reiselivet kommer i gang igjen.

Sammen med oljeservicearbeideren som er satt på land fordi ordrene har stoppet opp.

Sammen med butikkarbeideren som er oppsagt fordi kundene har gått over på nett.

Med ungdom som har fått utdanning og skolegang satt på vent, og med eldre arbeidstakere som frykter å bli utdatert.

Min beskjed er klar: Dere skal ikke stå alene. Dere skal tilbake i arbeid! Dere skal få utdanning og kompetanse som kvalifiserer til trygg jobb.

Sammen kan vi gjenreise Norge. Skape nye arbeidsplasser. Korte ned tiden fra permittert til ansatt. Styrke og videreutvikle den sosialdemokratiske velferdsstaten som nå leverer varene.

Men det krever en annen regjering en dagens høyreregjering!

Det krever en regjering som er villig til å bruke den norske modellen --

jobbe sammen med partene, 
føre en aktiv næringspolitikk

og en velferdspolitikk som får alle med.

En annen regjering enn den som tror blindt på at skattelette til dem med mest er en vidundermedisin som gir arbeidsplasser.

Det er derfor Arbeiderpartiet har startet arbeidet med en gjenreisingsplan for Norge. Planen skal styrke den norske modellen. Bidra til rettferdig fordeling av byrdene fra krisen vi står i.

Ruste oss for framtiden med aktivitet og varige arbeidsplasser i hele landet.

Og målet skal være -- slik det alltid er for Arbeiderpartiet: Arbeid til alle.

Arbeiderpartiet skal kjempe mot arbeidsledighet og for fellesskapsløsninger. Nå, i krisetid, ser vi verdien av sterke fellesskap -- en sterk, offentlig velferdsstat og et trygt, organisert arbeidsliv.

Høyreregjeringen har brukt tiden i regjering til å svekke den norske modellen. Nå, i krisetid, er de helt avhengige av den. Av sykehus som er der for alle ¿ uavhengig av lommebok. Av et solid trepartssamarbeid som finner løsninger sammen til det beste for landet. Av en aktiv stat som kan gå inn med krisepakker for å begrense omfanget av konkurser og oppsigelser -- som gir arbeidsfolk inntektssikring og som holder bedrifter i live.

I Stortinget har Arbeiderpartiet tatt ansvar. Fordi vi så en regjering som ikke klarte det.

Sammen med opposisjonen måtte vi lage pakker som ble mer kraftfulle og sosialt rettferdige.

Veien videre, gjenreisingen etter denne krisen, blir også en politisk kamp.

Arbeiderpartiet skal ha slutt på privatiseringseksperimenter og kutt i felles velferd for å kutte skattene til de rike.

Vi skal ha slutt på kutt i fagforeningsfradrag og nedprioritering av trepartssamarbeidet.

Vi skal ha slutt på nedprioritering av vår felles beredskap mot trusselen vi visste var den største: pandemier.

Norge var åpenbart for dårlig forberedt på en pandemi, på tross av advarsler og forslag i Stortinget. Det hviler et tungt ansvar på regjeringen.

Vi må være bedre rustet neste gang.

Med sterkere fellesskapsløsninger her hjemme -- men også ute. Arbeiderpartiet skal arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid og ikke stengte grenser og være-oss-selv-nok-holdning. En verden uten en global fellesskapsfølelse er ikke Arbeiderpartiets verden. Solidariteten må gjelde mellom land, ikke bare i land.

Til slutt:

På en annerledes 1. mai er det mange å takke.

De som holder samfunnet i gang ¿ i butikker, i transport, i barnehager og på skoler, i politi og brannvesen, i renhold og mange andre bransjer. Aldri før har vi sett hvor avhengige vi er av vanlige arbeidsfolk. En særlig takk til dere som står i fronten mot sykdommen -- på sykehusene, sykehjemmene og resten av helsevesenet. Mange av dere er på jobb -- også i dag. Takk.

Gode venner,

Arbeiderbevegelsen har aldri sviktet i krisetid. Da massearbeidsledigheten herjet på 30-tallet, og da Norge lå i ruiner etter andre verdenskrig, var det arbeiderbevegelsens ideer og verdier som viste vei.

Vi bygget landet sammen,

skapte arbeidsplasser sammen,

utviklet velferdsstaten sammen -- med fellesskap og solidaritet som fundament.

Den spesielle 1. mai-dagen vi nå opplever, minner oss på betydningen av arbeiderbevegelsens ideer og verdier. I tidligere kriser er det disse ideene, disse verdiene, som har pekt framover mot et bedre Norge og en bedre verden.

Slik skal det også bli denne gangen.

Gratulerer med dagen!

Kjelde: arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen