VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Hele og faste stillinger!

av Daisy Elizabeth Sjursø,
Digital 1. mai-markering

Søstre, kamerater, 

Det er med en underlig følelse jeg står her i dag og hilser dere på vegne av Kvinnefronten. 
Jeg føler meg stolt og glad, slik jeg alltid gjør på denne dagen hvor vi feirer storslagne seire i arbeiderbevegelsen. Samtidig er jeg trist og sinna.

Som representant for kvinnebevegelsen mener jeg det er på tide å spørre: Hvor lang tid skal det ta før våre krav blir lyttet til, og forhandlet frem? Når skal vi kunne legge frem våre rettmessige krav om hele og faste stillinger, og ikke bare bli hørt og tatt alvorlig, men også uten å måtte risikere å bli saksøkt av vår egen arbeidsgiver? Slik de fire sykepleierne ved Østfold sykehus opplevde i mars i år, etter 20 år i arbeid ved sykehuset som spesialsykepleiere.

Bruken av deltid og små stillinger er et økonomisk problem for den enkelte. Det er også et strukturelt problem som rammer kvinner. Vi har lenge visst at i tillegg blir denne bruken av arbeidskraft problematisk når det kommer til kvalitetssikring og håndtering av kritiske situasjoner.

Kvinnefronten består av kvinner fra alle yrkesgrupper i samfunnet, og mange av oss finner du selvsagt i de tradisjonelle kvinneyrkene. Vi arbeider i barnehager, i renholdsbransjen, i butikk, og vi arbeider i helsevesenet. Vi jobber turnus, og vi jobber ekstra, Noen dager elsker vi arbeidet vårt og andre dager er det bare slitsomt.

Hvert år samler vi oss på arbeidernes fridag. Vi løfter parolene våre formødre overrakte oss, 
og vi bærer dem med rak rygg gjennom gatene. I år løfter vi våre faner igjen. Vi går ikke i tog, men vi står sammen, over hele landet, like rakrygget som vi alltid gjør og krever igjen: Vår rett til hele og faste stillinger. Det er kvinnesak, det er god arbeidslivspolitikk og det er god kriseberedskap.

Et helsevesen fullt av vikarer og deltidsansatte er ikke veien å gå, noe vi har bragt til forhandlingsbordet i årevis. Og det har blitt bevist de siste ukene vi har vært gjennom, nå når helsevesenet har møtt på sin største utfordring her i landet. Noensinne. Vi trenger et helsevesen som gir de ansatte en hverdag der unntakstilstand er mulig.

Folk var raskt ute med å applaudere helsepersonell. Anerkjennelse og støtte i denne situasjonen har selvfølgelig vært en god ting. Mange snakker også om at vi er på en stor dugnad. Dette skal vi fikse sammen! Kvinnefronten er særdeles opptatt av fellesskap, og vi arbeider frivillig på dugnad for nettopp solidaritet og samhold natt og dag. Men vi vet at selv om statsministeren sier at alle må ta i et tak, vi skal ta vare på hverandre, så har Solbergs regjering med Bent Høie i spissen drevet strukturell nedskjæring av hele Helsenorge i lang tid. Og det å rydde opp i regjeringens dårlige politikk på dugnad, det føles bittert.

Å gjøre lønnsarbeid på dugnad -- det kommer ikke på tale!

Kjelde: www.kvinnefronten.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen