VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Åtte krav for prostituerte

av Katharina Sass,
Digital 1. mai-markering

Kjære alle som feirer 1.mai i dette korona-året 2020.

Jeg er Katharina Sass, medlem i Kvinnefronten i Bergen, og jeg har i mange år vært aktivist mot prostitusjon både her i Norge og i mitt hjemland Tyskland.

Vi som kjemper for at også menneskerettighetene til prostituerte kvinner og andre mennesker i prostitusjon blir respektert, vi står overfor store utfordringer i disse tider. Korona-krisen har nemlig gjort at det har blitt innført prohibisjon i mange land. Dvs. at kvinner og andre i prostitusjon blir kriminalisert, de risikerer å bli straffet hvis de fortsetter å selge sex til tross for korona.

I Tyskland har allerede flere kvinner fått bøter opp til 5000 euro for å ha solgt sex i disse siste ukene. Jeg vet ikke om noe slikt har skjedd i Norge. Men hvis det er tilfelle så vil vi i Kvinnefronten gjerne vite det, slik at vi kan hjelpe. Det er nemlig helt forkastelig å bøtelegge kvinner i prostitusjon, uansett korona.

Hvorfor det? Vel, spør dere selv: Hvem er det som selger sex nå midt under en pandemi? Det er jo de mest fortvilte, de som virkelig ikke har noe annet valg. Og de har svært ofte ikke tilgang til sosialhjelp eller helsehjelp. Mange har ikke lovlig opphold, de er helt avhengig av hallikene sine, de har ikke noe sted å bo annet enn bordellene eller leilighetene der prostitusjon foregår. Mange har barn i sine hjemland som de må forsørge. Mange er også avhengige av narkotika. Noen har kanskje lovlig opphold, men har ingen nettverk utenfor prostitusjonsmiljøet som de kunne ha brukt, som kunne ha hjulpet dem i denne situasjonen.

Så vi som er aktivister mot prostitusjon har derfor 8 veldig enkle krav til våre regjeringer. Og det gjelder både her i Norge og i Tyskland og internasjonalt:

1.     Gi mennesker i prostitusjon husly gratis. For eksempel på hoteller eller ungdomsherberger som uansett står tomme nå. Sørg for at de i hvert fall ikke må overnatte på bordellene eller i leilighetene der de blir utnyttet. For da blir de enda mer avhengig av sine halliker.

2.     Gi mennesker i prostitusjon ubetinget sosialhjelp. En kvinne som har blitt misbrukt av utallige menn i Norge eller i Tyskland eller hvor hun nå oppholder seg, hun bør ikke måtte tigge om å få sosialhjelp i det landet. Det bør være en selvfølge at hun får det. Og som et akutt tiltak bør hun få finansiell krisehjelp nå, og det inkluderer også å få betalt reise hjem til sitt hjemland eller sine barn, for de som ønsker det i dagens situasjon.

3.     Gi mennesker i prostitusjon tilgang til gratis, frivillig og ukomplisert helsehjelp.

4.     Gi mennesker i prostitusjon tilgang til gratis mat og hygieneprodukter.

5.     Invester mye mer i hjelpetiltak som legger opp til å få kvinnene og andre ut av prostitusjon og som gir reelle alternativer. Det er helt feil å stenge ned hjelpetiltak, eller gjøre dem om til telefontjenester nå under konorakrisen. Det er helt uansvarlig, for da når man ikke frem til de aller svakeste. Så dette må åpnes opp igjen så fort som mulig. Gjerne med smitteverntiltak, men det må åpnes opp igjen.

6.     Gi mennesker i prostitusjon ubetinget oppholdstillatelse nå.

7.     Kriminaliser mennene som fortsetter å kjøpe sex til tross for korona. Kriminaliser bordelleierne og hallikene som fortsetter å utnytte mennesker i prostitusjon. I Norge er sexkjøp og bordellvirksomhet heldigvis forbudt uansett, men i Tyskland og mange andre land er ikke dette tilfellet. Så da er Koronakrisen faktisk en mulighet til å innføre sexkjøpslov og forbud av bordellvirksomhet.

Og så til det aller aller viktigste:

8.     Mennesker i prostitusjon må aldri kriminaliseres eller straffes. I prostitusjon er det hallikene og bordelleierne og kjøperne som har makten, det er ikke de prostituerte. Og derfor må loven alltid stå på de prostituerte sin side. Å være fattig, fortvilt og i tillegg offer for seksuell vold, for det er jo det sexkjøp er, er ikke noen forbrytelse, ikke under korona-tider heller. Derfor krever vi at alle lover og regler som kriminaliserer prostituerte nå trekkes tilbake med en gang.

Takk for meg

Kjelde: www.kvinnefronten.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen