VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et nytt bindeledd i vennskapet mellom våre folk

av Haakon 7,
Åpningen av Svinesundbroen

Jeg etterkommer med glede den anmodning som er rettet til meg.

Åpningen av Svinesundsbroen i dag er den første anledning jeg har etter krigens slutt til å sette foten på svensk jord.

Jeg vil da gjerne ved denne anledning få bringe det svenske grensefolk en varmtfølt takk fra det norske folk for den store og uselviske hjelpsomhet som blev vist norske menn, kvinner og barn som under krigen var nødt til å forlate sitt land og søke å ta seg over til grensen for å undgå sine tyske forfølgere.

Jeg har både under og etter krigen hatt anledning til å tale med mange av de flyktninger som passerte den svenske grensen, og de er alle fulle av lovord over den forståelse og hjelpsomhet som blev dem tildel fra den svenske grensebefolkningens side.

Videre ønsker jeg å uttale en varm takk til det svenske Røde Kors og til dets formann H.K.H. Prins Carl for det store hjelpearbeide som er blitt ydet Norge i krigens tunge tid. Ved sine forsendelser av levnedsmidler til gamle og unge i Norge har det svenske Røde Kors i høy grad gjort sitt til at det norske folk kunne komme gjennom krigen med sin sundhet og helse i behold, og ved sin strålende innsats for dem som satt som fanger i Tyskland, har det svenske Røde Kors reddet mange nordmenn fra den sikre død. I mange tilfelle kom den svenske hjelp da alt håp om noensinde å komme tilbake til Norge syntes ute, og mange fanger er det nok som i dag er i live takket være den storartede behandling og gjestfrihet som blev dem tildel i Sverige på deres tilbakevei til Norge.

Det norske folk vil aldri glemme den hjelp som det svenske folk ydet gjennom det svenske Røde Kors i nødens stund, en hjelp som til alle tider vil stå som et lysende eksempel på humanitært arbeide.

Jeg vet at minnet om den svenske hjelpen vil bidra til å utvikle et godt og sundt vennskap i kommende tider, og la da denne nye bro stå som et symbol på et nytt bindeledd i dette vennskap mellom våre folk.

Med disse ord erklærer jeg Svinesundsbroen for åpnet for offentlig trafikk. 

 

Kjelde: Arkivverket
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen