VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1946

13 talar er frå dette året


Arnulf Øverland
Hvad skal vi gjøre med tyskerne?
Studentkåren i Göteborg, 1946


Peder Furubotn
Stabilisering for og med folket - mot monopolkapitalen og reaksjonen
1946


januar

Einar Gerhardsen
Vi skal gjenreise landet
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1946


Trygve Lie
Norge og De forente nasjoner
BBC radio, London, 18. januar 1946


Erik Brofoss
Den finansielle stilling
Finansministerens redegjørelse for Norges økonomiske og finansielle stilling.
Stortinget, 19. januar 1946


mars

Arnulf Øverland
Franco
Tale ved studentenes demonstrasjon, 2. mars 1946


mai

Gunnar Jahn
Til de døde
Universitetsplassen, Oslo, 17. mai 1946


juni

Sigurd Evensmo
Spørsmålet fra de døde
Avdukning av bauta over Harald Dølerud
Hval kirkegård, Ådal, 2. juni 1946


Haakon 7
Et nytt bindeledd i vennskapet mellom våre folk
Åpningen av Svinesundbroen
15. juni 1946


september

Henry Oliver Rinnan
Min oppgave i kampen mot kommunismen er avsluttet
Landsvikoppgjøret, Frostating lagmannsrett
Trondheim, september 1946


desember

Gunnar Jahn
Emily Greene Balch
Tale ved utdelingen av Nobels fredspris
10. desember 1946


Gunnar Jahn
Verden er ikke rik på mennnesker av hennes støpning
Tildeling av Nobels fredspris til Emily Greene Balch
Oslo, 10. desember 1946


Gunnar Jahn
I lyset av kallet
Tildeling av Nobels fredspris til John Raleigh Mott
Oslo, 10. desember 1946


Personar fødde eller døde i 1946