VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Det nye partiet er stiftet

av Ana Taylor Lopez, ,
Stiftelsesmøte for Rødt
Landsmøtetale | Partipolitikk

Kamerater,

Nå har vi kommet til den dagen da det nye partiet er stiftet! Rødt er virkelighet. Vi har vært i en prosses mot denne dagen. Denne dagen er fødselen, barnet har fått et navn: RØDT ... Og nå skal barnet vokse.

Fra i dag skal Rød Ungdom ha ett moderparti. Ungdom! Dere er med på historiske stier! Dere skal ikke angre på dette! Som den chilenske visesangeren og komponisten Violeta Parra sa om ungdom: «Jeg liker dere, fordi dere er gjæren i det nye brød som kommer fersk fra ovnen med hele sin herlige smak!»

Veien for å komme hit var ikke fri for hindringer, men vi har klart dette. En tøff periode ligger bak oss, men tøffere tider venter. Tøffere tider fordi Rødt ikke bare har som mål å flikke på kapitalismen. Vårt mål er en total omvelting av kapitalismen. En omveltning som bare er mulig gjennom et sterk folkelig engasjement og en godt planlagt revolusjonær strategi. Vår vei går gjennom det sosialistiske - til det klasseløse samfunnet. Vi i Rødt er sikre på at dette er mulig, og at dette er nødvendig! Vi skal dit, til et samfunn der det er folk som styrer selv, der du yter etter evne og får etter behov.

Mange ganger, i vårt kapitalistiske samfunnssystem, føler vi, vanlige mennesker, som om vi er brikker i et stort puslespill!

Ja! Mange ganger føler vi oss slik. De som sitter med makta tar oss, de plukker oss, de kaster oss til side ... Men jeg har den sikkerhet at vi, de små brikkene i puslespillet, kan komme sammen, jeg er sikker på at brikkene passer sammen, at brikkene har en magisk makt som heter folkets makt!

Ja. Brikkene, med erfaringene fra de utallige kamper vi har kjempet for å tjene folket, og når vi kommer sammen, når de brikkene kommer på riktig plass i det puslespillet, de brikkene, vi, skaper et vakkert bilde av et annet samfunn hvor menneskene kan leve i harmoni, et rettferdig samfunn med plass til alle!

Vi vanlige folk har kjent at tiden er moden til denne samlingen av revolusjonære krefter i Norge. Det er den politiske situasjonen som krever dette.

Kamerater!

Når regjeringen i Norge vil fortelle oss at de sender soldater til Afghanistan for å skape stabilitet, ro og fred. Når lovlige folkevalgte regjeringer som i Palestina ikke ble anerkjent, eller motarbeidet, som i Venezuela, fordi de ikke passer i maktas interesser når våre «allierte» & co fortærer Irak og sekterismen vokser, når bror kriger mot bror, og de dreper hverandres barn, søstre og koner. Når Iran trues og sabelrasling fra USAs stanser håp om en fredelig løsning. Når styremaktene bare stille ser på hvordan Norsk Skog nedlegger papirfabrikken Union i Skien. Når vi er vitner til at miljøet og naturen lider ovenfor vårt ekstreme forbruk og forurensing. Når du som pasient har blitt en kode som gjør at sykehusene tjener på deg. Når arbeidsfolk fra andre land kan «importeres» og gjøres til vår tids slaver. Når kvinnene fortsatt oppfattes som objekter som kan pyntes, selges, kjøpes, omskjæres, mishandles.

Kamerater, når alle disse ting skjer, og listen kan være enda lengre, ja, da det finnes noen som sier stopp! Basta! Nok er nok! Vi skal ikke presses til avmakt, passivitet og lojalitet.

I Norge er det en usynlig hånd som regjerer. Det er Håkon Lies usynlige hånd. Det nye partiet Rødt skal bidra til at denne usynlige hånd forsvinner. Folket vil ikke lenge bli bedøvet av sosialdemokratiet. Vi skal ikke vike for dem! Vi skal heller ikke vike når FrP sier at de er for folk flest! De utnytter avmakt og desillusjon som folk flest opplever for å tilfredsstille makta, de som har penger og kan betale! Vi skal ikke vike når høyrefolk snakker om frihet. Hvilke friheter er det høyrefolk tilbyr det store flertallet i verden? Frihet til å sulte, frihet til å selge sin kropp, frihet til å sove i gata, frihet til å rote i søppel, frihet til å ikke kunne utrykke seg, frihet for de rike til å forurense? Det nye partiet Rødt skal kjempe for friheter, ja! Frihet til å være mett, frihet til å gå på skolen, frihet til å ha en anstendig jobb, frihet til å sove trygt, frihet til å puste frisk luft, frihet til å ikke oppleve krig!

I dag vil jeg understreke en ting som er viktig for meg og viktig for de kommende generasjoner. Vi har tidligere, i RV, AKP og RU, anerkjent at innvandrere har spilt en viktig rolle i norsk historie og har bidratt til vår politiske, økonomiske og kulturelle utvikling. Innvandring har også ført til større mangfold i kunnskap, i livssyn og tradisjoner. Vi kan heller ikke se bort fra at innvandring skaper problemer. Vi skal ikke idealisere situasjonen, men vi vil belyse at mange av disse problemene er menneske- og samfunnsskapt, og dette kan mennesker i felleskap forandre. Alle må være villige til gjensidig å lære av hverandre og til å la seg påvirke av hverandre. Vi vil gå fra holdningen om «vi og dem» til ideen om «vi i felleskap». Store og dramatiske hendelser i Norge og verden har de siste årene aktualisert debatten om rasisme og understreket behovet for en styrkning av de antirasistiske motkreftene.

Rødt skal være flinkere til å ta denne kampen! Dere må love meg dette!

Kamerater!

Jeg og dere vil ikke at Norge lar seg trekke ned i søla som Onkel Sam produserer i verden! Kapitalkreftene, som jeg vil kalle Tyrannosaurene i det globale marked, setter umulige vilkår for vanlig folk. De utbytter, kriger og støtter tvilsomme regjeringer. Som svar på Tyrannosaurenes enorme makt er styrking av de kollektive strukturer og solidariske løsninger ikke bare et valg: det er et overlevelsesprinsipp!

Rødt skal fungerer som et enormt verksted, som et arbeids- og læringsfellesskap for medlemmene. Vi vil skape et inspirerende, konstruktivt indre liv for å utvikle ny innsikt og ny politikk. Men husk! Våre hoder skal tenke med hjelp av folkets sko! Skoene folk har på seg, der de lever, der de gleder seg, der de kjemper og deler det de har. Praksis uten teori er å gå i blinde, teori uten praksis er for oss et spill vunnet av høyresiden.

Kamerater!

Dette er en historisk dag. Vi skal løfte blikket mot fremtiden! Samtidig skal vi ikke glemme at for å komme hit har mange ofret mye av sin tid og krefter. Det er to partier som har spilt en stor rolle i Norge: AKP og RV, som nå legges seg ned. Det er Rød Ungdom som måtte forholde seg til to partier. Mange ganger har vi vært opptatt at forskjellige ting, tildels motstridende ting, og av og til har vi på forunderlig vis glemt hvem vi må kjempe imot!

For noen er disse historiske dager i Oslo forbundet med vemod. For andre er det en fest! Det er en blandet stemning! Men vi skal huske disse [dagene] med stolthet! Et eksempel fra landet der jeg ble født: Da Frente Amplio (den brede fronten) i Uruguay vant valget i 2004, var jeg stolt. Det var en front jeg var med på å stifte i mine ungdomsdager. Da Tabaré Vázquez kom til makta, fikk jeg mange gratulasjoner, og blant annet sa min søster: «De årene du og mange andre var i fengsel, var ikke forgjeves».

Det samme vil jeg si til dere: de årene dere har kjempet, med nederlag og feil, er ikke forgjeves! Takk til dere som gjør denne øyeblikket mulig. Vi lærer av fortiden og vi skal bygge det sosialistiske samfunn! Jeg håper mine ord inspirerer dere ikke bare på landsmøtet, men i hverdagen. Som Pablo Neruda sa:

Blant menneskene, som den levende vinden, 
og ut av den innestengte ensomhet går jeg 
til de utallige kampene,  
fri fordi din hånd kommer til min og erobrer ukuelige gleder.

Rødt til kamp!  
Takk kamerater!

Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen