VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Mars

221 talar er haldne i mars


2022

Volodymir Zelenskyj
Europas fremtid avgjøres akkurat nå
Tale av Ukrainas president til Stortinget på videolink fra hjemlandet
Stortinget, 30. mars 2022


Anne Beathe Tvinnereim
I usikre tider trenger man sine nærmeste
Nordisk råds sesjon om krigen i Ukraina
Malmø, 22. mars 2022


Odd Roger Enoksen
En farligere nabo i øst
Pressekonferanse om behov for å styrke forsvar og beredskap
Marmorhallen, Oslo, 18. mars 2022


Jonas Gahr Støre
Vi er et lite land med et stort hjerte
Statsministerens redegjørelse om krigen i Ukraina
Stortinget, 18. mars 2022


Emilie Enger Mehl
Norge skal være en trygg havn
Redegjørelse for Stortinget av justis- og beredskapsministeren om situasjonen i Ukraina
Stortinget, 10. mars 2022


Jonas Gahr Støre
En dag for skifte i regjeringen
Pressekonferanse om endringer i regjeringen
7. mars 2022


Anniken Huitfeldt
Bildene fra Ukraina er ikke til å fatte
Appell foran Stortinget ved demonstrasjon mot krigen i Ukrarina
Oslo, 5. mars 2022


Jonas Gahr Støre
Krigen i Ukrana er et tidsskille
Statsministerens redegjørelse om krigen i Ukraina
Stortinget, 3. mars 2022


Jonas Gahr Støre
Gjenopprette og fortjene tillit
Statsministerens tale ved arbeids- og inkluderingsministerens avgang
Oslo, 2. mars 2022


2021

Kari Veiteberg
Fremad og ikkje gløyme!
60-årsmarkering for Ingrid Bjerkås' ordinasjon
Haslum kirke (ved Bjerkås' gravsted), 19. mars 2021


Bjørnar Moxnes
Flertallet skal forandre politikken
Rødts landsmøte
7. mars 2021


2020

Bent Høie
Holde fast og holde ut
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Oslo, 24. mars 2020


Bent Høie
Det må være trygt i fremste rekke
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Oslo, 23. mars 2020


Bent Høie
Dugnaden vil vare lenge
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Oslo, 20. mars 2020


Erna Solberg
Dette er ikke tiden for "jeg". Dette er tiden for "vi".
TV-tale om korona-epidemien
18. mars 2020


Bent Høie
Gode nyheter
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Oslo, 18. mars 2020


Bent Høie
Nye utfordringer og nye løsninger
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Oslo , 17. mars 2020


Bent Høie
Rause og runde i kantene
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Oslo, 16. mars 2020


Harald 5
Ta ansvar, vise tillit
Kongens hilsen til folket i anledning koronasituasjonen
TV, 15. mars 2020


Erna Solberg
Livet er snudd på hodet
Pressekonferanse om tiltak mot koronaviruset
Oslo, 14. mars 2020


Erna Solberg
Vi skal ta vare på hverandre
Pressekonferanse om tiltak mot koronasmitte
Oslo, 12. mars 2020


Bent Høie
Vi må forklare hvorfor tiltakenes settes inn
Redegjørelse om norske tiltak mot koronasmitte
Stortinget, 10. mars 2020


Erna Solberg
Alle må gjøre en innsats
Pressekonferanse om tiltak mot koronasmitte
Oslo, 10. mars 2020


2019

Trine Skei Grande
Like muligheter for alle
Venstres landsmøte
Stjørdal, 8. mars 2019


2018

Jonas Gahr Støre
Uanstendig, eller også farlig?
Muntlig spørretime: Diskusjon med statsminister Solberg
Stortinget, 21. mars 2018


Erna Solberg
Vi tar avstand fra alle former for ekstremisme
Debatt om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (9)
Stortinget, 20. mars 2018


Bjørnar Moxnes
Når en justisminister heller bensin på hatets bål
Debatt om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (8)
Stortinget, 20. mars 2018


Per Espen Stoknes
Det har oppstått et tomrom
Debatt om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug (7)
Stortinget, 20. mars 2018


Knut Arild Hareide
Det handlar om anstendigheit
Debatt om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (6)
Stortinget, 20. mars 2018


Audun Lysbakken
Holdning og ord
Debatt om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (5)
Stortinget, 20. mars 2018


Marit Arnstad
Den solbergske parlamentarismen
Debatt om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (4)
Stortinget, 20. mars 2018


Hans Andreas Limi
En heksejakt
Debatt om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (3)
Stortinget, 20. mars 2018


Jonas Gahr Støre
Nok var nok
Debatt om mistillitsforlag mot justisminister Sylvi Listhaug (2)
Stortinget, 20. mars 2018


Erna Solberg
Justisministeren går av
Debatt om mistillitsforslag fra Bjørnar Moxnes (R) mot justisminister Sylvi Listhaug (1)
Stortinget, 20. mars 2018


Erna Solberg
En tydelig stemme i den politiske debatten
Statsministerens kommentar til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaugs avgang
Statsministerboligen, 20. mars 2018


Knut Arild Hareide
Tilgivelse er ikke det samme som tillit
Innledning til ekstraordinært landsstyremøte
Oslo, 20. mars 2018


Bjørnar Moxnes
Rydd opp!
Debatt om midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak
Stortinget, 15. mars 2018


Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet på sitt aller beste
Tale på Landsstyremøtet
Oslo, 13. mars 2018


2017

Bjørnar Moxnes
Fordi fellesskap fungerer
Leders tale på Rødts landsmøte
Oslo, 31. mars 2017


Siv Jensen
50 år med forvaltning av fellesskapets midler
Tale ved Folketrygdfondets 50-års markering
Grand Hotel, Oslo, 21. mars 2017


Audun Lysbakken
Det er tid for forandring i Norge
Tale til SVs landsmøte
Gardermoen, 17. mars 2017


Erna Solberg
Vi tror på Norge
Tale til Høyres landsmøte
Gardermoen, 9. mars 2017


Børge Brende
Ansvarlig realisme
Utenrikspolitisk redegjørelse 2017
Stortinget, 7. mars 2017


Erna Solberg
Nåde
Tale under reformasjonsjubileets jubileumsforestilling i Johanneskirken
Bergen, 4. mars 2017


2016

Mette-Marit
Et eget rom
Tale under forfattermøtet "Nynorsk Kvinnepower"
Litteraturhuset, Oslo, 8. mars 2016


Hanne Bjurstrøm
God 8. mars!
Apell for 8. mars-toget
Bergen, 8. mars 2016


Solveig Horne
Sustainable development depends on women's empowerment
Møte om FNs bærekraftsmål i anledning kvinnedagen
Nobels Fredssenter, 8. mars 2016


Olemic Thommessen
150 år for Norges viktigste hus
Stortingsbygningens 150-årsjubileum
Stortingssalen, Oslo, 3. mars 2016


Siv Jensen
Flere jobber er jobb nummer én
Innlegg på YS inntektspolitiske konferanse
Oslo, 3. mars 2016


Børge Brende
Klar tenkning og klok handling
Årlig utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 1. mars 2016


2015

Trygve Slagsvold Vedum
På lag med det Norge som du elsker
Senterpartiets landsmøte
Haugesund, 20. mars 2015


Audun Lysbakken
Vi tar kampen
SVs landsmøte
Gardermoen, 13. mars 2015


Erna Solberg
Norge har kommet langt på likestilling, men vi er ikke likestilt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets kvinnekonferanse
Drammen teater, 8. mars 2015


Jette Fugelsnes Christensen
Robert Eriksson, våkn opp!
Kvinnedagen
Torgallmenningen, Bergen, 8. mars 2015


Børge Brende
Verden er i endring
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, Oslo, 5. mars 2015


Tine Sundtoft
Norges klimapolitikk fram mot Paris
Frokostmøte med Civita
Café Christiania, Oslo, 2. mars 2015


2014

Knut Olav Åmås
Bekjempe dårlig litteratur, beskatte likegyldig litteratur, og fremme god litteratur
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings årskonferanse
Oslo, 29. mars 2014


Bent Høie
I beste mening
Avslutningsinnlegg på kvalitetskonferansen 2014
Lillestrøm, 26. mars 2014


Jens Stoltenberg
Den sosialdemokratiske måten
Arbeiderpartiets landsstyre
Oslo, 25. mars 2014


Børge Brende
Geopolitisk brytningstid
Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget
Stortinget, 25. mars 2014


Børge Brende
Vi skal ikke være tause vitner til denne uretten
Appell ved lysmarkeringen for Syria
Operataket, 13. mars 2014


Tine Sundtoft
På sporet av lavutslippssamfunnet
Regjeringens klimakonferanse
Oslo Rådhus, 13. mars 2014


Erna Solberg
Markedet i miljøets tjeneste
Regjeringes klimakonferanse
Oslo Rådhus , 13. mars 2014


Oddny Miljeteig
Kvinnesaka i revers! Eller back to the seventies?
Vik i Sogn, 8. mars 2014


Mette-Marit
Fortsatt behov for å stå vakt
H.K.H. Kronprinsessens tale i anledning kvinnedagen
Rikssalen på Eidsvoll, 8. mars 2014


Jan Tore Sanner
Vi kan vente oss en moderniseringsreform
Foredrag ved KLPs kommunekonferanse
Trondheim, 6. mars 2014


2013

Grete Faremo
Risikoerkjennelse, ledelse og kultur
Innlegg under pressekonferanse om stortingsmeldingen "Terrorberedskap"
Politihøgskolen, Oslo, 20. mars 2013


Heikki Holmås
Vi vet at Solidaritet funker
SVs landsmøte
Lillestrøm, 16. mars 2013


Inga Marte Thorkildsen
Til kamp for likestillingen
SVs landsmøte
Lillestrøm, 16. mars 2013


Hadia Tajik
Det neste store kulturløftet
Stortingsmelding om Regjeringens internasjonale kulturinnsats
Nasjonalbiblioteket, Oslo, 15. mars 2013


Audun Lysbakken
Vi er i gang med den viktigste valgkampen i SVs historie
SVs landsmøte
Lillestrøm, 15. mars 2013


Hadia Tajik
Hverdagsforbildene
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Sonja
Våge å ta vår stemme i bruk
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Jens Stoltenberg
Hvordan kvinnene forandret Norge
Åpning av Stemmerettsjubileet
Kilden kulturhus, Kristiansand, 8. mars 2013


Dag Terje Andersen
Ungdommens storting
Tale ved åpningen av Ungdommens storting
Stortinget, 4. mars 2013


2012

Oddny Miljeteig
For ein human asylpolitikk!
Torgallmenningen, Bergen, 14. mars 2012


Audun Lysbakken
Et sosialistisk folkeparti
SVs ekstraordinære landsmøte
Lillestrøm, 11. mars 2012


Inga Marte Thorkildsen
SV skal bli et ja-parti!
SVs ekstraordinære landsmøte
Lillestrøm, 10. mars 2012


Kristin Halvorsen
Engasjement og hjertebank
SVs ekstraordinære landsmøte
Lillestrøm, 10. mars 2012


Kjell Grandhagen
Med fokus på norske interesser i en multipolar verden
E-tjenesten 70 år
Oslo Militære Samfunn, 5. mars 2012


2011

Audun Lysbakken
Der er SV
SVs landsmøte
Lillestrøm, 27. mars 2011


Stein Ørnhøi
Gnagsår for verdensfreden
SVs 19. landsmøte
Lillestrøm, 26. mars 2011


Kristin Halvorsen
Rød-Grønn offensiv - SVs ansvar!
SVs Landsmøte
Lillestrøm, 25. mars 2011


Torild Skard
Anna Rogstad - kvinnesakskvinne og politiker
Anna Rogstad-markering
Stortinget, Oslo, 16. mars 2011


Torild Skard
8. mars
Youngstorget, Oslo, 8. mars 2011


Dagfinn Høybråten
La oss være partiet som ser
KrFs landsstyremøte
Gardermoen, 4. mars 2011


2010

Hadia Tajik
I Guds hus - Dagen før Kvinnedagen
St. Petri Kirke, Stavanger, 7. mars 2010


2008

Helga Pedersen
Sosialdemokrati 2020
Arbeiderpartiets landsstyremøte
Folkets Hus, Oslo, 28. mars 2008


Jens Stoltenberg
Mot valget i 2009
Arbeiderpartiets landsstyremøte
Folkets Hus, Oslo, 27. mars 2008


Berit Ås
Hent soldatene hjem
Demonstrasjon foran Stortinget
15. mars 2008


Dagfinn Høybråten
Livskvalitet er vår melodi!
KrFs landsstyremøte
7. mars 2008


2007

Audun Lysbakken
Verden til venstre
SVs landsmøte
Gardermoen, 24. mars 2007


Helen Oddveig Bjørnøy
Handling og lederskap i miljøpolitikken
SVs landsmøte
Gardermoen, 24. mars 2007


Øystein Djupedal
Fellesskap, utjevning og inkludering
SVs landsmøte
Gardermoen, 23. mars 2007


Kristin Halvorsen
SV gjør en forskjell
SVs landsmøte
Gardermoen, 22. mars 2007


Terje Riis-Johansen
Omstilling - for utvikling - ikke for avvikling
Senterpartiets Landsmøte
Lillehammer, 17. mars 2007


Gunnar Stålsett
En åpen og inkluderende folkekirke
Senterpartiets Landsmøte
Lillehammer, 16. mars 2007


Magnhild Meltveit Kleppa
Eit meir rettvist Noreg, ei meir rettvis verd
Senterpartiets Landsmøte
Lillehammer, 16. mars 2007


Åslaug Marie Haga
Noen dager flytter vi komma - andre dager flytter vi fjell
Senterpartiets landsmøte
Lillehammer, 16. mars 2007


Ana Taylor Lopez
Det nye partiet er stiftet
Stiftelsesmøte for Rødt
Oslo, 11. mars 2007