VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Norges gamle Kongestol

av Georg Sverdrup, ,
Avslutning av Riksforsamlingens forhandlinger

Reist er altsaa inden Norges Enemærker Norges gamle Kongestol, som Adelstener og Sverrer beklædte, og hvorfra de med Viisdom og Kraft styrede gamle Norge.

    At den Viisdom og Kraft, der prydede Hiine, vort Hedenolds store Konger, ogsaa maae besjele den Fyrste, vi, Norges frie Mænd, overeensstemmende med hele Folkets Ønske, af Taknemlighed og Erkjendtlighed i Dag eenstemmigen have valgt, er et Ønske, som sikkerlig enhver Norges egte Søn med mig nærer. -

    Gud bevare gamle Norge!Kjelde: Kilde: Eli Fure (red): Eidsvoll 1814. Oslo 1989, s. 305
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen