VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

NHOs dumpingpolitikk skal stanses!

av Kleiv Fiskvik, ,
Streik mot sosial dumping

MIME-Version: 1.0

Content-Location: file:///C:/F109B227/Virksommeord.Fiskvik.dumping.htm

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"

xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii">

<meta name=ProgId content=Word.Document>

<meta name=Generator content="Microsoft Word 11">

<meta name=Originator content="Microsoft Word 11">

<link rel=File-List href="Virksommeord.Fiskvik.dumping-filer/filelist.x

ml">

<title>Kleiv Fiskvik: NHOs dumpingpolitikk skal stanses</title>

<!--[if gte mso 9]><xml>

<o:DocumentProperties>

<o:Author>smkaj</o:Author>

<o:LastAuthor>smkaj</o:LastAuthor>

<o:Revision>2</o:Revision>

<o:TotalTime>8</o:TotalTime>

<o:Created>2008-02-28T12:30:00Z</o:Created>

<o:LastSaved>2008-02-28T12:45:00Z</o:LastSaved>

<o:Pages>1</o:Pages>

<o:Words>701</o:Words>

<o:Characters>3720</o:Characters>

<o:Company>IT-avd, UiB</o:Company>

<o:Lines>31</o:Lines>

<o:Paragraphs>8</o:Paragraphs>

<o:CharactersWithSpaces>4413</o:CharactersWithSpaces>

<o:Version>11.9999</o:Version>

</o:DocumentProperties>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<w:WordDocument>

<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>

<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>

<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>

<w:PunctuationKerning/>

<w:ValidateAgainstSchemas/>

<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>

<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>

<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>

<w:Compatibility>

<w:BreakWrappedTables/>

<w:SnapToGridInCell/>

<w:WrapTextWithPunct/>

<w:UseAsianBreakRules/>

<w:DontGrowAutofit/>

</w:Compatibility>

<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>

</w:WordDocument>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">

</w:LatentStyles>

</xml><![endif]-->

<style>

<!--

/* Style Definitions */

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal

      {mso-style-parent:"";

      margin:0mm;

      margin-bottom:.0001pt;

      mso-pagination:widow-orphan;

      font-size:12.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

h2

      {mso-margin-top-alt:auto;

      margin-right:0mm;

      mso-margin-bottom-alt:auto;

      margin-left:0mm;

      mso-pagination:widow-orphan;

      mso-outline-level:2;

      font-size:20.0pt;

      font-family:Arial;

      color:#006666;

      font-weight:bold;}

a:link, span.MsoHyperlink

      {color:blue;

      text-decoration:underline;

      text-underline:single;}

a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed

      {color:purple;

      text-decoration:underline;

      text-underline:single;}

p

      {mso-margin-top-alt:auto;

      margin-right:0mm;

      mso-margin-bottom-alt:auto;

      margin-left:0mm;

      mso-pagination:widow-orphan;

      font-size:10.0pt;

      font-family:Arial;

      mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

span.SpellE

      {mso-style-name:"";

      mso-spl-e:yes;}

span.GramE

      {mso-style-name:"";

      mso-gram-e:yes;}

@page Section1

      {size:595.3pt 841.9pt;

      margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;

      mso-header-margin:35.4pt;

      mso-footer-margin:35.4pt;

      mso-paper-source:0;}

div.Section1

      {page:Section1;}

-->

</style>

<!--[if gte mso 10]>

<style>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

      {mso-style-name:"Vanlig tabell";

      mso-tstyle-rowband-size:0;

      mso-tstyle-colband-size:0;

      mso-style-noshow:yes;

      mso-style-parent:"";

      mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;

      mso-para-margin:0mm;

      mso-para-margin-bottom:.0001pt;

      mso-pagination:widow-orphan;

      font-size:10.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      mso-ansi-language:#0400;

      mso-fareast-language:#0400;

      mso-bidi-language:#0400;}

</style>

<![endif]-->

</head>

<body lang=NO-BOK link=blue vlink=purple style='tab-interval:35.4pt

'>

<div class=Section1>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Vi er n&aring; i en konflikt som er avgj&oslash;rende for hvordan vi

kan

forhindre dumping av l&oslash;nns- og arbeidsvilk&aring;r i stor stil. At

sosial dumping foreg&aring;r her i landet n&aring; er det ingen tvil om. Det

som f&oslash;rst og fremst er &aring;rsaken til dette er EUs tjenestedirekt

iv

om fri flyt av arbeidskraft og tjenester. Uheldigvis er Norge tilsluttet

E&Oslash;S-avtalen og dermed i h&oslash;yeste grad ber&oslash;rt av direkti

vet

som har til hensikt &aring; overordne kapitalens frie flyt og profittintere

sser

internasjonalt foran hensynet til arbeidstakernes l&oslash;nn- og

arbeidsvilk&aring;r. Vi st&aring;r foran N&aelig;ringslivets Hovedorganisas

jon

fordi det f&oslash;rst og fremst er denne organisasjonen som pr&oslash;ver

&aring; utnytte denne situasjonen for &aring; avregulere det vi hittil har

hatt

av avtaler som gj&oslash;r at vi har en noenlunde anstendighet i arbeidsliv

et

her i landet. Jeg vil p&aring;st&aring; at EL &amp; IT Forbundet og

heismont&oslash;renes krav er et beskjedent krav, men samtidig er det et kr

av

som vil kunne danne presedens i den forstand at det vil forplikte partene t

il

&aring; arbeide mot sosial dumping i sin alminnelighet. NHO-systemet har

gjennom en rekke uttalelser og handlinger vist at de er villig til &aring;

sette inn en offensiv for &aring; sikre seg <span class=SpellE>handlingsr

om</span>

for at arbeidsgiverne skal kunne leie inn arbeidskraft til en br&oslash;kde

l av

l&oslash;nna som er tariffestet her i landet. <o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Men i denne streiken skal vi vise dem at de ikke vil lykkes!<b> </b>

<o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Men det er slik i enhver konflikt at for at den skal vinnes m&aring;

den

ha bred st&oslash;tte fra en samlet fagbevegelse. Denne streiken har slik b

red

st&oslash;tte. Det er imidlertid viktig ikke bare &aring; ha st&oslash;tte i

fagbevegelsen - vi m&aring; n&aring; framover jobbe for &aring; gj&oslash;re

kjent for folk flest hva denne konflikten g&aring;r ut p&aring;. Hittil har

det

v&aelig;rt liten omtale av streiken i massemedia. En av &aring;rsakene er

selvf&oslash;lgelig at streiken i veldig liten grad merkes. Den merkes i li

ten

grad fordi det er lagt opp slik at den ikke skal g&aring; ut over det som b

lir

kalt 3. person. Slik skal det fortsette, men det betyr samtidig at det er en

enn&aring; st&oslash;rre utfordring &aring; f&aring; ut blant folk ikke bar

e at

det p&aring;g&aring;r en prinsipiell viktig konflikt, men <i style='mso-b

idi-font-style:

normal'>hvilke</i> prinsipper som ligger i denne konflikten. <o:p></o:p></s

pan></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Sj&oslash;l om NHO har v&aelig;rt og er fagbevegelsens motstander, og

det har v&aelig;rt mange avgj&oslash;rende konflikter, s&aring; er det lenge

siden vi har opplevd NHO slik vi gj&oslash;r n&aring;. At NHO n&aring; ikke

er

villig til &aring; v&aelig;re med &aring; lage avtaler som sikring mot sosi

al

dumping tyder p&aring; en prinsipielt viktig endring i retning av en aggres

siv

og reaksjon&aelig;r organisasjon som tror at det gagner dem &aring; skru kl

okka

tilbake flere ti&aring;r. Jeg kan enda mindre forst&aring; at det gagner

heisleverand&oslash;rene &aring; sette seg i en situasjon hvor deres posisj

on

p&aring; sikt blir undergravet av utenlandske konkurrenter.<o:p></o:p></spa

n></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Dette er ikke en streik hvor heismont&oslash;rene beskytter egne

privilegier - det er en streik som skal stoppe heisleverand&oslash;rene i

&aring; rekruttere arbeidskraft som arbeider for en br&oslash;kdel av norsk

niv&aring;. Hvis vi ikke vinner denne konflikten frykter jeg at dette bare

er

den f&oslash;rste av en rekke konflikter hvor vi m&aring; kjempe mot disse

framst&oslash;tene. <o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Hvis arbeidsgiverne n&aring; ikke snart gir seg m&aring; vi vurdere

en

aktiv bruk av boikottv&aring;penet. De norske tariffavtalene m&aring;

allmenngj&oslash;res og arbeidsgiverne m&aring; forst&aring; at de ikke er

tjent med &aring; v&aelig;re med p&aring; den reaksjon&aelig;re galeien som

NHO

legger opp til. <o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Vi har her i landet ikke s&aelig;rlig tradisjon for &aring; bruke

boikott, men det brukes i st&oslash;rre utstrekning i andre land. For eksem

pel

b&oslash;r det n&aring; kunne iverksettes boikott av vareleveranser til fir

maer

som ikke f&oslash;lger norske l&oslash;nns- og arbeidsvilk&aring;r.

Allmenngj&oslash;ring av tariffavtaler er ogs&aring; et virkemiddel som vil

vanskeliggj&oslash;re sosial dumping og som arbeidsgiverne b&oslash;r v&ael

ig;re

med p&aring; &aring; gjennomf&oslash;re ogs&aring; for &aring; beskytte seg

selv. NHOs linje i dette sp&oslash;rsm&aring;let har hittil v&aelig;rt merk

elig

og sj&oslash;lmotsigende. En allmenngj&oslash;ring vil jo nettopp sikre

leverand&oslash;rene mot useri&oslash;se akt&oslash;rer i bransjen.<o:p></o

:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Ettersom dette er en konflikt som prinsipielt ber&oslash;rer hele

arbeidslivet her i landet, m&aring; vi n&aring; trappe opp st&oslash;tten f

ra

resten av fagbevegelsen og vi skal s&oslash;rge for &aring; gi arbeidsgiver

ne

et nederlag og en <span class=GramE>l&aelig;repenge slik at de ikke mer

pr&oslash;ver seg p&aring; slike reaksjon&aelig;re framst&oslash;t som det

vi

har sett i denne konflikten!</span><o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Dette er en konflikt som er prinsipielt like viktig som kampene om

hovedavtalen i mellomkrigstida!<o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Vi skal tvinge NHO til &aring; v&aelig;re med p&aring; at det etable

res

avtaler som sikrer norsk l&oslash;nn i Norge!<o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>Vi skal tvinge NHO til &aring; v&aelig;re med p&aring;

allmenngj&oslash;ring av norske l&oslash;nnsavtaler!<o:p></o:p></span></p>

<p style='line-height:150%'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font

-size:

10.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:

Arial'>NHOs dumpingpolitikk skal stanses! <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><o:p>&nbsp;</o:p></p>

</div>

</body>

</html>

Kjelde: www.heis.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen