VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

2004

27 talar er frå dette året


januar

Kjell Magne Bondevik
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 2004


Kristin Krohn Devold
Fra snuoperasjon til transformasjon
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2004


Ståle Eskeland
Sivilt mot
Tildeling av Zola-prisen til Gunnar Stålsett
Nobelinstituttet, Oslo, 13. januar 2004


Gunnar Stålsett
Sivilt mot og sivilt samfunn
Takketale ved tildeling av Zola-prisen
Nobel-instituttet, Oslo, 13. januar 2004


Valgerd Svarstad Haugland
Alt må erobres, bror
KrFs landsmøte
Bergen, 23. januar 2004


februar

Jan Petersen
EU ved en korsvei. Utfordringer for Norge
Foredrag i Polyteknisk forening
17. februar 2004


mars

Kjell Magne Bondevik
I spissen for et arbeid av uvanlig stor samfunnsmessig betydning
Minneord i Ludvig Karlsens begravelse
Trefoldighetskirken, Oslo, 26. mars 2004


mai

Kjell Magne Bondevik
Dager med historisk sus
Gjennestad, Vestfold, 1. mai 2004


Gerd-Liv Valla
Vi har startet den lange valgkampen
Youngtorget, Oslo, 1. mai 2004


Kjell Magne Bondevik
Fellesskap og samarbeid
Skansen, Stockholm, 17. mai 2004


Hilde Frafjord Johnsen
Det globale fellesskapets Grunnlov
Stavanger, 17. mai 2004


Kåre Willoch
Tanker om 17. mai
17. mai
Haugesund, 17. mai 2004


juni

Kjell Magne Bondevik
Norge takker dere
Tale ved middag for norske veteraner
Om bord på M/S "Arion", Normandie, 5. juni 2004


Jan Petersen
Den sikkerhetspolitiske situasjonen
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 14. juni 2004


juli

Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (utskrift)
Levende Ords Sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004


Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (manus)
Levende Ords sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004


august

Kåre Willoch
Antisemittismen
Innlegg på Bjørnsonfestivalen
Molde, 27. august 2004


september

Jan Petersen
The Council of Europe - Politics and Practice
NUPI seminaret ''The Council of Europe - Politics and practice. Is there a place for the Council of Europe in a changing European landscape"
Oslo, 6. september 2004


Kleiv Fiskvik
NHOs dumpingpolitikk skal stanses!
Streik mot sosial dumping
Oslo, 20. september 2004


Harald 5
Melding om rikets tilstand
Stortinget, 24. september 2004


Harald 5
Trontale
Åpning av det 149. storting
Stortinget, 24. september 2004


oktober

Per-Kristian Foss
Finanstalen 2005
Storinget, 6. oktober 2004


november

Kjell Magne Bondevik
"Politikk er å ville"
Tale til Nordisk Råd
Riksdagen, Stockholm, 1. november 2004


Jan Petersen
Utviklingen i Irak og veien videre
Utenriksministerens redegjørelse
Stortinget, 23. november 2004


desember

Jan Davidsen
Bondevik lager fattigmann
Landsstyretale
Aps landsstyremøte, desember 2004


Ole Danbolt Mjøs
Eit heilskapleg perspektiv på ei berekraftig utvikling
Tildeling av Nobels fredspris til Wangari Maathai
Oslo Rådhus, 10. desember 2004


Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2004


Personar fødde eller døde i 2004