VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Felles klode - felles ansvar

av Roar Flåthen, ,

 

Gratulerer med dagen!

 

"Felles klode - felles ansvar" er dagens parole.

Det er en parole som utfordrer vår solidaritet.

For hva er den største trusselen mot vår felles klode?

Det er klimaendringene!

Klimaendringene - som vi har skapt - rammer en hel verden.

Det går fortere enn vi trodde.

Og det blir verre enn vi trodde.

 

Det er de rike landene som har hovedansvaret.

Og det er de rike landene som må finne en løsning.

Alle har rett til ren luft, rent vann og nok mat.

Nå må vi rydde opp etter oss!

 

Men vi kan ikke løse utfordringene ved å skape nye problemer.

Mye usikkerhet er knyttet til produksjon av biodrivstoff.

Vi kan ikke ta maten uten av munnen på de fattige for å putte den på tanken til de rike!

 

FN må styrkes som et redskap i klimakampen.

Alle må bidra, men noen må gå foran.

Vi har enorme inntekter på olje og gass.

Det gir en moralsk forpliktelse.

Går vi foran, kan vi kreve at andre land og selskaper som tjener seg rike på olje- og gass følger etter.

 

Det vil gi resultater:

 • Investeringer i miljøteknologi i den tredje verden
 • Vi kan vi bidra til sosial og økonomisk utvikling
 • Vi kan gjøre FN til et effektivt redskap i klimakampen

 

Regjeringen har gjort mye, men Norge kan gjøre mer.

Jens, denne regjeringen må bli best på klima i posisjon.

Ikke som opposisjonen - som er best i opposisjon!

 

Kjære venner!

På 1. mai skal vi se framover.

Jeg har fått spørsmål om hva jeg vil med framtida - som LO-leder.

Svaret er enkelt, men tydelig:

Jeg vil bidra til å gjøre vanlige folks hverdag bedre.

Det er det som er LOs oppgave.

Det var det som var oppgaven i vårens tariffoppgjør.

Mange lavlønte - for eksempel renholdere, bussjåfører, industriarbeidere og ansatte i hotell- og restaurant - har fått store og velfortjente lønnstillegg.

Det gjør det lettere å takle hverdagen.

Dessuten vet disse - og alle andre organiserte - at de nå kan ta ut AFP om de føler seg slitne og utbrent ved 62.

 

Vi har sikret sliterne!

Vi har sikret AFP!

Men AFP-ordningen hadde ikke blitt en realitet uten regjeringens bidrag.

Regjeringen har levert som den har lovet.

Det vil LOs medlemmer huske i 2009.

 

For en ting må være klart:

Hadde Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fått bestemme, hadde AFP vært historie!

Kjære kamerater, jeg garanterer dere at LO skal slå ring om AFP også i framtida!

  

Nå gjelder det medlemmene i offentlig sektor.

Utdanning skal lønne seg - også her.

Medlemmene våre i offentlig sektor skal en like god AFP som i det private.

Vi støtter Jan Davidsen og Fagforbundet i kampen for de lavest lønte.

Jeg vil si til alle kvinner i offentlig sektor: Dere har LO i ryggen!

 

Arbeid til alle er jobb nummer én!

Arbeid - og en lønn å leve av!

Siden de rødgrønne tok over har mange flere kommet i arbeid.

Vi har den laveste ledigheten på 20 år.

 

Men vi har utfordringer:

La oss gi en stor applaus til de tillitsvalgte som kjemper for arbeidsplassene sine - mot nedlegging og utflagging, som på Tiedemann i Oslo og ved Blikkvalseverket i Bergen.

Regjeringen vil fjerne overgangsreglene og gjøre det lettere for arbeidsinnvandring fra tredjeland.

Selvsagt ønsker vi våre arbeidskamerater velkommen.

Men det skal være på anstendige vilkår.

Vi frykter mer sosial dumping, mer svart arbeid, mindre politisk kontroll.

 

NHO applauderer.

De har alltid motarbeidet våre tiltak mot sosial dumping.

De protesterer mot ILO-konvensjon 94.

De mener at stat og kommune ikke skal kunne kreve tarifflønn når de setter oppdrag ut på anbud.

De har klaget allmenngjøringsloven inn for ESA.

De er kyniske i jakten på kortsiktig profitt.

 

Venner, kampen framover vil stå om et anstendig arbeidsliv.

Finn Bergesen, denne kampen skal LO vinne!

 

Næringslivet går så det suser.

Likevel står flere hundre tusener utenfor arbeidslivet.

Mange ønsker seg innpass i fellesskapet.

Vi vet at mange unge sliter:

For mange opplever sykdom og omsorgssvikt i tidlige barneår

 • For mange tar ikke videregående opplæring
 • For mange blir uføretrygdet eller er avhengig av sosialhjelp

Nå må vi ta et krafttak for disse ungdommene.

Vi må starte i tidlige barneår.

Nå må vi se utfordringer, årsaker og løsninger i sammenheng.

Skole, barnevern og NAV må spille på lag.

Vi må fange opp disse ungdommene tidsnok og før det er for sent!

Det holder ikke med en jobbgaranti.

Det må innføres en inkluderingsgaranti.

Venner, vi skal ikke la ungdommen i stikken!

 

Noen trenger fellesskapet mer enn andre:

Jeg tenker på innvandrerkvinner med ikke-vestlig bakgrunn.

Mange av dem opplever dobbeltdiskriminering på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse og religion.

Vi godtar ikke en ledighet som er tre ganger høyere enn i samfunnet ellers.

Det må fokuseres på kvinner som ønsker å komme i arbeid.

Integrering er ikke en ensidig prosess, det er gjensidig handling.

Nå må arbeidsgivere - både privat og offentlig - gi innvandrerne en sjanse.

Til neste år er det stortingsvalg.

Det kan bli et valg der Fremskrittspartiet ikke bare får en hånd på rattet, men foten på gasspedalen.

Da vet vi hva vi har i vente:

 • Skattelette til de rikeste
 • Sulteforing av kommunene
 • Privatisering og konkurranseutsetting 

I helga er det landsmøte i Fremskrittspartiet.

Våre medlemmer husker hva partiet var med på da de sist hadde innflytelse.

Nå, Siv Jensen, må du fortelle folk flest hva du vil gjøre etter 2009:

 • Skal dere endre arbeidsdagen?
 • Skal dere svekke arbeidsmiljøloven?
 • Skal dere kutte i arbeidsledighetstrygden?

Det var denne politikken våre medlemmer sa nei til ved valget i 2005.

Så langt har den rødgrønne regjeringen levert.

Vi har en regjering som er med oss - ikke mot oss.

 

De partiene som ønsker tilslutning fra vanlige arbeidstakere i valg, må føre en politikk som ivaretar deres interesser.

Valget i 2009 blir en kamp om verdier!

Kampen mot fattigdom må intensiveres.

Kampen for å inkludere flere i arbeidslivet må forsterkes.

Kampen mot sosial dumping må videreføres.

 • Vi krever økte resurser til arbeidstilsynet
 • Vi krever at solidaransvar kommer på plass
 • Vi må stoppe veksten i useriøse vikarbyråer, ellers vil vi til slutt være midlertidig  nsatt alle sammen

 

I kampen mot sosial dumping ser vi skillene skarpt:

Mellom de som vil ha frihet for de få og de som vil ha trygghet for de mange.

 

Ved stortingsvalget i 2009 vil våre medlemmer være opptatt av dette:

 • Hva har regjeringen levert?
 • Har vanlige folk fått en bedre hverdag?
 • Hva er prosjektet for neste periode?

 På LO-kongressen skal partiene opp til eksamen!

 Min melding er klar: LO skal stille krav til enhver regjering.

 Det er LO som sikrer arbeidstakernes interesser!

 

Kjære venner!

 
1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag.

Kravene kan variere fra land til land og fra kontinent til kontinent.

Men våre behov og drømmer er de samme:

 • Fred
 • Frihet
 • Rettferdighet

Mange mennesker verden over lever i sult, i frykt og i ufred.

Norge som nasjon - vi som fagbevegelse - hver enkelt av oss - har en moralsk forpliktelse til å engasjere oss.

 • Det kan være i Zimbabwe - hvor diktator Mugabe nekter vår fagforeningskamerat  folkets valgseier
 • Det kan være i Sør-Sudan - hvor millioner av mennesker er på flukt
 • Det kan være i Palestina - hvor mennesker sakte kveles av Israels jernnevne

 

Venner:

 Vi skal støtte våre fagforeningskamerater i Zimbabwe til vi er kvitt Mugabe.

 Vi skal støtte Norsk Folkehjelp som i 20 år har hjulpet flyktninger i Sudan.

 Vi skal stå skulder ved skulder med palestinerne helt til de lever fritt i sin egen stat.

 

I krig er det våre kamerater som lider.

Derfor er internasjonal fagbevegelse også en fredsbevegelse.

Vi vil jobbe aktivt sammen med internasjonal fagbevegelse og andre fredsorganisasjoner som Nei til Atomvåpen.

LO vil styrke sitt arbeid for fred!

 

De plakatene mange av dere bærer i dag, ønsker Vanunu velkommen til Norge.

Plakatene er produsert av LO.

Vi støtter SVs invitasjon til Vanunu.

 Vi ber den norske regjeringen rette en appell til den israelske regjeringen om å gi ham utreisetillatelse.

 Og vi står fast på at han må få opphold og arbeid i Norge hvis han ønsker det!

 

 Kjære venner

 Vanunu viste personlig engasjement og ansvar for fred, frihet og rettferdighet.

 Engasjement har alltid preget Youngstorget på 1. mai.

 Slik også i dag.

 Ta vare på engasjementet.

 Ta vare på drømmen om fred, frihet og rettferdighet!

 Vi er mange!

 Vi blir stadig flere.

 Til lykke med dagen!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen