VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Hent soldatene hjem

av Berit Ås,
Demonstrasjon foran Stortinget

HENT SOLDATENE HJEM!

Gi dem omsorg og behandling, så de ikke begår selvmord, slik Alva Myrdal hevder at ca. 500 000 amerikanske soldater gjorde det etter Vietnam-krigen (Kampen om nedrustningene, 1976).

Nobelprisvinneren Alva Myrdal skriver i boka fra 1976 at av gifte soldater som kom tilbake hadde 38 % blitt skilt eller separert de første seks månedene etter at de kom hjem. 175 000 synes å ha anvendt heroin. 400 000 fikk ikke avskjed fra hæren med ære. Bare 59 000 døde har sine navn på minneplaten ved Det hvite hus, ingen av de psykisk og fysisk ødelagte.

Også våre norske soldater har skutt vilt inn i sivilbefolkningen. Offiserene vet det, men tør ikke fortelle det.

Når unge menn får panikk, raser alle hemninger. Fortvilelse, sammenbrudd og nedturer kommer senere når de militære myndigheter fraskriver seg ansvar for dem.

For himmelens skyld: FÅ VÅRE NORSKE SOLDATER HJEM!

I Washington denne uka gjør veteraner fra Irak og Afghanistan det samme som Vietnam-veteranene gjorde for 37 år siden: De fortalte om raidene inn i vietnamesiske landsbyer, på jakt etter Viet Cong eller bare av pur, adrenalinpumpende faenskap - drapene på fattige bønder, voldtekter, tortur og skjending av lik, ildspåsettelse av hus med familier inni. De som i dag forteller, er hjemvendte soldater fra Irak og Afghanistan.

Å sende ut unge gutter til dette slakteriet, der ca. 600 000 er drept i Irak, og gudene vet hvor mange i Afghanistan, er å brutalisere og myrde de unge menn som tror de drar for å redde og demokratisere landene. DETTE ER LØGN.

De drar i USAs storkonserners interesse og forblør ofte under de samme våpen som USA forsynte Taliban med, før de gjorde Taliban til sin fiende

Michael Ruppert, som i 28 år var en av den amerikanske påtalemyndighets dyktigste medarbeidere, skriver: Wall Street vil falle om ikke inntektene fra olje og narkotika tilflyter dem. Kanskje er det derfor opp til 85 % av Afghanistans statsbudsjett stammer fra narkotikahandel! (Crossing the Rubicon: the decline of the American empire at the end of the age of oil).

La afghanere selv skape sitt samfunn, om enn med smerte og drap! De har hatt nok av "hjelpere" opp gjennom tidene.

Men gjør ikke nordmenn bare alt det som er til det gode for dette landet? Utenriksminister Støre fortalte i Stortinget om vår enorme innsats på 800 millioner kroner til skoler og helse for jenter og gutter i dette kvinnefiendtlige landet * med F-16-fly? Hvor mye koster hvert av dem, da? De som med sine infrarøde søkere kan finne alle disse barna uansett hvor de gjemmer seg - i huler og blant fjellene * for å frakte dem til skolene? For det kan vel ikke være noen annen mening med disse flyene??

"Får ikke Afghanistan 1,4 milliarder de neste to år, må man starte tilbaketrekkingen fra landet", står det i siste nummer av LO-Aktuelt. Overfør pengene til FNs hjelpeprogram. Trekk styrkene ut!

Men hvordan kan vi komme oss ut av HENGEMORDMYRA!

"HOW TO GET OUT", skrev den berømte økonomen og USAs India-ambassadør, John Galbraith, i 1967: "HOW TO GET OUT OF VIETNAM".

Undertittelen er slående. Selv om han skrev i 1967, så er den riktig i dag: "The assumed enemy does not exist".

Var det ikke terroristen Osama bin Laden vi skulle finne, da? Er USAs og Norges militære styrker, F-16-flyenes piloter og panservognenes bemanninger, helt SIKRE på at han og al-Qaeda ennå er i det landet?

Vi kommer vel ikke tilfeldigvis til å ta livet både av sivile og vennligsinnede besøkende nordmenn på et luksushotell? * siden Osama bin Laden kan tenkes å ha gjemt seg der?

Slutt med løgner og fraskriving av ansvar! Norge er i en folkerettsstridig krig i Afghanistan og det hjelper ikke med alle henvisninger til senere FN-aksept på at vi gjør gode gjerninger!

Hent våre soldater og F-16-flyene hjem!

Les hvordan Galbraith i 1967 foreslo at amerikanerne skulle gjøre det - før Kissinger, vår banditt og fredsprismottaker, hadde forlenget Vietnam-krigen med fire år med alle de ytterligere drap det førte med seg.

HENT SOLDATENE HJEM.

HENT DEM HJEM!

Kjelde: Berit Ås' private arkiv
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen