VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et arbeidsliv med plass til alle

av Roar Flåthen, ,
1. mai-tale
1. mai-tale | Arbeidsliv

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen. 

Bergen er byen jeg har besøkt mest som LO-leder.

Det er en grunn til det.

Mye arbeiderhistorie er samlet her mellom de sju fjell.

Derfor er jeg glad for å feire dagen sammen med dere.

Dagens parole er «Arbeid til alle».  

Den internasjonale finanskrisen har tatt jobben fra mange

Krisen har gjort arbeidskamerater usikre på framtida.  

Jeg har et budskap til dere som er rammet: Vi står sammen med dere.

Jeg har et løfte: Dere som er ledige skal i arbeid igjen.

Jeg garanterer:

For LO er arbeid til alle, jobb nummer en - uansett hvem som sitter i regjering!  

I Europa - i Norden - møter fagbevegelsen stengte dører.

Det aksjoneres.  

Noen spør:

- Hvorfor går ikke dine medlemmer i gatene og demonstrer mot ledigheten?

Jeg svarer:

- Fordi vi har en regjering som lytter og handler.

De leverer en politikk for arbeid! 

Men vi må gjøre mer.

Mer for å skape arbeidsplasser.

Mer for å gi de ledige et tilbud.

Mer penger til NAV for å løse oppgavene.  

Ingen skal stå med lua i hånda

Alle skal få det de har krav på - til rett tid!  

Norge må ta i bruk sine ressurser.

Vi må utnytte våre fortrinn.

Vi skal ha utvikling i hele landet.

Olje og gass har gitt inntekter, velstand og velferd.

For oss, våre barn og barnebarn. 

Vannkrafta er Norges arvesølv

Vi har verdenes rimeligste og reneste kraftproduksjon

Den må også komme industrien til gode.

Norsk industri må sikres langsiktig og stabil kraft til konkurransedyktige priser.  

Men vi må få økt satsing på flere fornybare energikilder og grønne arbeidsplasser.

Det vil sikre framtidig vekst.

Det vil bidra til å redde klimaet.

Arbeid og miljø må gå hånd i hånd!  

Norske bedrifter må ha forutsigbare rammebetingelser.

De må gis mulighet til videreutvikling.

Det sikrer arbeidsplasser.

Byrådet i Bergen har ikke forstått dette.

Derfor finansierer Monica Mæland skatteletter med utbytte fra BKK.

Det truer arbeidsplassene.

Det er uholdbart!

1. april var LO 110 år.

«Arbeid til alle» oppsummerer vår historiske kamp.

- LO har gjort menneskene frie, sier tidligere partisekretær Martin Kolberg.

Han har rett. 

Men vi skal ikke hvile på laurbærene.

Vi skal løse nye utfordringer.

Vi skal nå nye mål. 

Utgangspunktet er godt.

Aldri har LO vært sterkere.

Venner, LO er verdens sterkeste fagbevegelse.  

Vi har medlemsrekord.

I dag går nesten 867.000 medlemmer under vår fane!  

Vi er mange.

Vi står sammen.

Det gir oss makt.

Den skal vi bruke.

Vi skal prege morgendagens samfunn.

Vi skal ha: 

Mer fellesskap.Mer velferdMindre forskjeller  

Ingen skal tråkke på våre rettigheter.

14. november 2008 gikk HK-medlemmer i Os til streik for å få tariffavtale.

Samme dag arrangerte LO i Bergen fanemarkering med appeller. 

Tre dager senere ble streiken avblåst.

Da måtte ledelsen gi etter.

De signerte kravet om tariffavtale.

Sammen er vi sterke!

Nå gjelder det pensjonsordningene i offentlig sektor.

Våre kamerater i stat og kommune, er i forhandlinger og mekling.

Jeg kan love dere: Vi skal sikre både AFP og tjenestepensjon for offentlige ansatte

Vi står bak dere hele veien!

Barna er framtida.

De skal ha en god og trygg oppvekst.

Ikke alle barn har det.

Det er en skam. 

For mange unge opplever sykdom og omsorgssviktFor mange dropper ut av videregående skoleFor mange havner på trygd eller sosialhjelp  

Nå må vi ta et krafttak for disse ungdommene.

Barnevernet må styrkes.

Skole, barnevern og NAV må spille på lag.

Vi må fange dem opp før det er for sent.

Det holder ikke med en jobbgaranti.

Vi trenger en inkluderingsgaranti.

Vi trenger økt innsats mot fattigdom.

Venner, vi skal ikke la barn og ungdommen i stikken!

Sosial dumping er uakseptabelt.

Det skaper en ny underklasse.

Det skaper fattigdom.

LO vil fortsette kampen mot sosial dumping.

Her har vi en regjering som er med oss.

Nå kommer også solidaransvar på plass.  

Men vi har sterke motkrefter.

Ni verft her på Vestlandet - med full støtte fra NHO og Norsk Industri - har gått til rettssak mot staten.

De aksepterer ikke allmenngjøring av tariffavtalene.  
De vil ha rettens godkjenning til å drive sosial dumping.

Skal det bli Bernander første jobb som ny NHO-sjef?  

Og er det noen som tror at høyrepartiene er opptatt av sosial dumping?

Høyre og Fremskrittspartiet later som om det ikke finnes.

De nevner ikke sosial dumping i sine programmer.

Over hele verden kjemper fagbevegelsen for anstendig arbeid.

Vet ikke Erna Solberg og Siv Jensen hva anstendighet er?  

Våre medlemmer i Postkom frykter for framtida.

De frykter økt liberalisering. 

Til dere som jobber i Posten:

Vi står sammen med dere.

Sammen skal vi sikre posttjenesten over hele landet.

Sammen skal vi sørge for at lønns og arbeidsvilkårene ikke forringes.

Vi sier nei til sosial dumping i Posten.  

Neste uke åpner LO-kongressen.

Vi skal sette oss nye mål.

Vi skal stake ut veien framover. 

Vi skal ha et mer likestilt arbeidsliv.

Vi skal ha et anstendig arbeidsliv.

Vi skal ha et arbeidsliv med plass til alle!

I høst er det stortingsvalg.

Valget står mellom en fortsatt rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet, eller en borgerlig regjering med Fremskrittspartiet i førersetet.  

Ingen vet hvordan en borgerlig regjering vil se ut.

Det er et uferdig byggverk.

Men ikke bare det.

Det er Norges mest rotete byggeplass.

Hadde den vært i arbeidslivet, hadde arbeidstilsynet stengt den på dagen!  

Rotet stopper ikke om de borgerlige finner sammen.

Troskap er ingen borgerlig dyd.

Byrådet her i byen er et godt eksempel.

De som vil styre sammen med Frp, ser nå hva de kan vente seg.

Fremskrittspartiet vil aldri ta mer ansvar enn de må.  

Men vi kjenner borgerlig politikk.

Både Høyre og Fremskrittspartiet vil svekke arbeidstakernes innflytelse.

De vil gi økt makt til markedet og arbeidsgiverne.

Det er ikke uten grunn at skipsredere og milliardærer fyller lommene til Siv Jensen og Erna Solberg.  

Fremskrittspartiet går lengst: 

De vil begrense streikerettenDe vil svekke sentrale forhandlingerDe vil ha flere midlertidige ansatte  

NHO, Høyre og Fremskrittspartiet har forsøkt å bruke finanskrisen til å fremme gammel politikk.

Uansett hva spørsmålet er, er svaret skattelette.  

Det mørkeblå byrådet i Bergen kutter nå 160 millioner kroner i eiendomskatt.

Det er en gavepakke til byens eiendomskonger.

Blant de 150 som tjener mest på skattepolitikken finner vi blant andre milliardæren Olav Thon fra Oslo.

Penger man kunne investert i sykehjemsplasser, lærerstillinger eller barnehageplasser i Bergen, forsvinner ut av kommunen.

Det er uansvarlig høyrepolitikk.  

Byrådet her i byen vil privatisere den kommunale hjemmesykepleien.

Det er allerede gjort i Oslo.

Erfaringene er ikke gode.

Stoppeklokkeomsorg gir ingen verdig alderdom.

Lønns- og arbeidsvilkår blir salderingsposter i anbudsrunder.

Faglige rettighetene svekkes.

Slik skal vi ikke ha det. 

Siv Jensen og Erna Solberg vil svekke arbeidsmiljøloven, konkurranseutsette og privatisere.

Vi kjenner oppskriften.

Vi kjenner konsekvensene.

Det blir: 

Mindre fellesskap.Mindre velferdStørre forskjeller 

Dette rammer folk flest! 

Til høsten har vi valget:

En rødgrønn regjering for vanlige arbeidsfolk, eller en borgerlig høyreregjering støttet av eiendomskonger, arbeidsgivere, skipsredere og rikfolk.

I 2005 sa LOs medlemmer og velgerne nei til høyresamfunnet.

Også ved stortingsvalget i høst skal vi si et tydelig nei.

Ved høstens stortingsvalg skal vi si ja til Jens!

Kjære venner.

Vi har finanskrise.

Men vi må heller ikke glemme klimakrisen.

Klimakrisen vil bli mye verre enn finanskrisen, om vi ikke handler nå.

I desember er norsk LO på plass på FNs klimatoppmøte i København.

Der skal vi - sammen med våre kamerater fra internasjonal fagbevegelse - bidra for å få på plass en bred, ambisiøs og forpliktende avtale som skal etterfølge Kyoto.  

1.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag.

- Vi skal ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover, sa Martin Tranmæl.

Det har norsk arbeiderbevegelse.

Jeg er stolt av å tilhøre en slik bevegelse.  

Både våre medlemmer og det norske folk er opptatt av internasjonal solidaritet.

Det fikk vi et bevis på 8. januar.

Torg og gater over hele landet fyltes i protest mot volden på Gaza.

I skjebnetimene for et hardt prøvet folk stod vi sammen med dem.  

De verste voldshandlingene på Gaza har stoppet opp nå.

Men det palestinske folket lider fortsatt.

Det må vi ikke glemme, selv om TV-kameraene er slått av.

Arbeidsløsheten, fortvilelsen og fattigdommen er enorm.

Muren og de israelske bosettingene må rives.

Israel må respektere FN-vedtak, internasjonal rett og menneskerettigheter.

Israel må trekke seg ut fra de palestinske områdene.

Vi må få en palestinsk stat! 

I dag gjennomfører LO, Norsk Folkehjelp og Arbeiderparitet innsamlingsaksjon.

Inntektene går til Norsk Folkehjelps gjenoppbygging på Gaza og i Libanon.

Jeg oppfordrer alle til å gi.

Internasjonal fagbevegelsen står fremst i kampen for bedre arbeidsfolks kår verden over.

Kravene kan variere fra land til land og fra verdensdel til verdensdel.

Men våre behov og drømmer er de samme:  

FredFrihetRettferdighet 

Vår solidaritet kjenner ingen landegrenser.

Det markerer vi i dag.

Ha en fin 1. mai-feiring!

Takk for oppmerksomheten!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen