VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Sammen om arbeid til alle

av Roar Flåthen, ,
Arbeiderpartiets landsmøte
Hilsningstale

Kjære landsmøte!

I denne salen er det mye makt.

Nå skal dere utforme politikk for framtida.

Først vil jeg takke for det dere har gjort i denne stortingsperioden.

For fire år siden jobbet LO for å få en regjering som er med oss, og ikke mot oss.

Det har vi nå.

Og ingen er i tvil om hvem som er arbeiderpartiet!

Vi er inne i en god tid for arbeiderbevegelsen.

Både den faglige og den politiske delen er i framgang.

Vi oppnår resultater.

LO slår den ene medlemsrekorden etter den andre.

- Seieren følger våre faner, for å si det på et språk dere forstår.

Nå går over 865.000 arbeidstakere under LOs fane!

Men det blir harde tak framover.

De må vi ta sammen.

Nå må vi bruke all vår kraft i kampen mot arbeidsledigheten.

Jens, i din tale i dag viste du oss at det vil dere gjøre.

Jeg er glad Arbeiderpartiet og regjeringen lytter til LO for å bekjempe ledigheten.

Vi står sammen om arbeid til alle.

Samarbeidet mellom fagbevegelse og myndigheter gjør Norge unikt.

Vi har et sterkt fagligpolitisk samarbeid.

Samarbeidet har bidratt til at vi står bedre rustet enn mange andre land til å komme oss gjennom finanskrisen.

Når jeg reiser rundt i Europa - ja selv i Norden - får jeg høre at det ikke er dialog mellom regjering og fagbevegelse.

De snakker ikke sammen.

Fagbevegelsen møter stengte dører.

Det er aksjoner og demonstrasjoner framfor dialog og samarbeid.

Resultatet blir at arbeidstakerne taper.

Jeg frykter at dersom de borgerlige skulle vinne valget, vil den norske modellen svekkes.

Både Høyre og Fremskrittspartiet vil svekke arbeidstakernes innflytelse.

De vil gi økt makt til markedet og arbeidsgiverne.

Fremskrittspartiet går lengst.

Partiet vil:

 • Begrense streikeretten
 • Svekke sentrale forhandlinger
 • Svekke arbeidsmiljøloven
 • Ha flere midlertidige ansatte

NHO, Høyre og Fremskrittspartiet forsøker å bruke finanskrisen til å fremme gammel politikk.

Uansett hva spørsmålet er, er svaret skattelette.

De har mer omsorg for de rike enn for de arbeidsledige.

Men vi vet at store skatteletter til de rike vil gå utover fellesskapet.

Vi vet at store skatteletter til de rike vil gi mindre til helse, omsorg og skole.

Jens beskrivelse av det borgerlige regjeringsalternativet er treffende.

Men det er ikke bare et uferdig byggverk.

Det må være Norges mest rotete byggeplass.

Hadde den vært i arbeidslivet, hadde arbeidstilsynet stengt den på dagen!

Kjære landsmøte!

LOs medlemmer og et flertall av velgerne sa nei til et høyresamfunn med store ulikheter i 2005.

Vi sier nei også ved stortingsvalget i høst!

Politiske resultater gir troverdighet.

De resultater dere har gitt oss i perioden har gitt våre medlemmer en bedre hverdag:

 • Tilnærmet full barnehagedekning
 • En bedre skole
 • En bedre eldreomsorg
 • Tiltak mot sosial dumping

Sammen har vi sikret sliterne AFP.

Regjeringens samferdselsløft og klimatiltak har vært i tråd med våre krav.

Dere forsvarer faglige rettigheter hver eneste dag.

Takk skal dere ha!

1. kandidaten fra Buskerud har rett:

Nå må vi se framover.

LOs medlemsdebatt pågår fortsatt.

På kongressen i mai skal vi utforme vår politikk for arbeidslivet.

De store spørsmålene er:

 • Hvordan skal vi hindre arbeidsledigheten?
 • Hvordan skal vi bekjempe sosial dumping?
 • Hvordan styrke etter- og videreutdanningen?
 • Hvordan skal vi skape likelønn?
 • Hvordan skal vi gå fra deltid til heltid?

Dette landsmøtet må også gi svar!

Bruk landsmøtet til å utforme og vedta en politikk for framtida.

Vi vet at dere er utålmodige for å få en enda bedre sosialdemokratisk politikk.

 • En politikk for miljø og klima
 • En politikk for verdiskaping
 • En politikk for velferd og mot fattigdom
 • En politikk for økt integrering og likestilling
 • En politikk for mer internasjonal solidaritet

Vis forskjellen mellom dere og høyresiden.

Jeg vil utfordre landsmøtet spesielt:

Norge trenger en politikk som forener klima og arbeid.

Den politikken må Arbeiderpartiet utforme.

Vi har et ansvar for å utnytte Norges fortrinn.

Vi har et ansvar for å ta i bruk våre ressurser.

Vi har et ansvar for å skape arbeidsplasser og utvikling i hele landet.

Skape og dele, er like viktig som før.

De beslutninger som tas nå og i framtida må være basert på kunnskap og fakta, ikke på følelser og nostalgi.

Kjære venner.

Fordi Norge har forvaltet sine oljerikdommer til vekst og utvikling, står vi i dag bedre rustet en mange andre til å møte finanskrisen.

Våre olje- og gassressurser har skapt arbeid og inntekter.

Ringvirkningene er enorme.

Mer enn noen annen har vi mulighet til å opprettholde og styrke offentlig velferd.

Privat og offentlig sektor går hand i hand.

De lever i et skjebnefellesskap.

Vi skaper og deler.

Det gir utdanning til ungdommen, arbeid til voksne og trygghet for de eldre.

I 2001 stod vi sammen om en målsetting om å øke bruken av norsk gass innenlands.

Vi er fortsatt langt unna målsettingen på ti prosent.

Her må vi få en klar og effektiv strategi, og la Skanled bli det gode eksemplet på dette.

Norge høster enorme rikdommer fra sin olje og gassvirksomhet

Vi har et ansvar for å bidra til å løse klimakrisen.

Det gjør vi ved å satse på fornybar energi.

I neste periode krever vi en mer offensiv politikk for å utnytte de muligheter vi har innen vannkraft, vindkraft og soleenergi.

Jens, her må du være hærføreren!

Vannkrafta gir Norge en unik posisjon.

Den er vårt store klima- og miljøfortrinn.

Dere har sikret vannkrafta i offentlig eie.

Men krafta må også komme industrien til gode.

Den må bidra til å utvikle lokalsamfunnene, skape arbeidsplasser og inntekter.

Arbeiderpartiet har en stolt historie som industribygger.

Den må videreføres!

Regjeringssamarbeid er krevende.

Det handler om å gi og ta.

VG skriver i dag om at våre medlemmer har enda større forventningene til dere.

LO-medlemmer i Hydro krever at regjeringspartiene vedtar utleie av kraft i inntil 30 år.

Det er også LOs standpunkt.

I denne saken har dere i Arbeiderpartiet vist vilje.

Når saken avgjøres i Stortinget forventer jeg at også SV tar ansvar for å få finne en bedre løsning enn 15 år som er forslaget nå.

Jeg er overbevist om at de partiene som tar LO-medlemmenes saker på alvor, vil vinne valget.

Vi skal fortsatt ha en regjering som jobber med oss, og ikke mot oss

Derfor skal statsministerens hete Jens Stoltenberg også etter valget i høst!

På vegne av alle innenlandske gjester hilser jeg dere.

Vi ønsker lykke til med landsmøtet og kommende valgkamp!

Kjelde: www.arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen