VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Hilsningstale

18 talar i denne sjangeren


2018

Kristin Skogen Lund
Balanse og bærekraft
NHOs årskonferanse 2018
Oslo Spektrum, 9. februar 2018


2015

Kristian Tonning Riise
Enkeltmennesket i førersetet av sitt eget liv
Tale til Unge Høyres sommerleir 2015
Hove leir, 3. august 2015


2014

Kristian Tonning Riise
Med blå politikk blir Norge på sitt beste
Tale til Unge Høyres sommerleir
Hove leir, 4. august 2014


2013

Jens Stoltenberg
Vi vil noe mer
Tale til LO-kongressen
Oslo, 5. mai 2013


Hadia Tajik
Hverdagsforbildene
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


2011

Tora Aasland
Utdanning som motvekt mot hat og fordommer
Tale ved semesterstart
Universitetet i Oslo, 18. august 2011


2009

Roar Flåthen
Sammen om arbeid til alle
Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 18. april 2009


2007

Roar Flåthen
Skape og dele henger sammen!
Internasjonalt kvinneseminar
Sørmarka, Siggerud, 8. mai 2007


2005

Harald 5
Vårt særlig gode vennskap og de rike forbindelser
Tale ved lunsj på Fredensborg slott
Fredensborg, Danmark, 7. november 2005


Kjell Magne Bondevik
Det gode demokratiet forplikter
Demokratikonferanse. Hundreårsjubileum for unionsoppløsningen
Värmlandsoperan, Karlstad, 23. september 2005


Kjell Magne Bondevik
En kamp for menneskeverdet
Undertegning av nytt manifest mot mobbing
Haugen skole, Oslo, 8. juni 2005


1944

Johan Nygaardsvold
Landet skal bygges opp igjen
London radio, 26. desember 1944


1856

Johan Sebastian Welhaven
Broderskab i Norden
Tale til det norske studentertog i Sverige
Uppsala, 12. juni 1856


Johan Sebastian Welhaven
Den rette Samdrægtigheds Aand
Tale til det norske studentertog i Sverige
Kalmar, 10. juni 1856


1850

Johan Sebastian Welhaven
En Haabets Fest
Tale i anledning av at kronprins, senere kong Carl 15, blir viet til prinsesse Louise av Holland.
Universitetet i Christiania, 19. juni 1850


1814

Johan Ernst Welhaven
Herre! gjør vel mod vort Land, vor Konge og vor Slægt!
Takke- og bønnefest i anledning grunnlovsverket og kongevalget
Hospitalkirken, Bergen, 5. juni 1814


Peter Thams Buschmann
Kongeriget Norges gamle frygtelige Løve er vaagnet
Tale ved avleggelsen av eden til Norges selvstendighet
Hareids Anner-Kirke, Hareid, 25. mars 1814


Ulrik Frederik Bøyesen
Norges Troskab er urokkelig
Tale ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Lærdal, 18. mars 1814