VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi skaper verdier og fordeler rettferdig

av Roar Flåthen, ,

Kjære venner!

Gratulerer med dagen!

Det er når mennesker står sammen at vi oppnår resultater.   
Vi har sett det tidligere, i Sør-Afrika og i Øst-Europa:   
Drømmen om frihet er blitt virkelighet!

Nå gjelder det Midtøsten og Nord-Afrika.   
Folket reiser seg mot brutale regimer:   
mot matmangel og arbeidsledighet,   
mot ledere som velter seg i luksus.

Protestbølgen som startet i Tunisia har forplantet seg videre.   
Presidenter har falt.  
Regimer vakler.

I Libya har Gaddafi gått til krig mot sitt eget folk.   
Det samme skjer i Syria.   
La oss støtte folkets kamp for frihet!

Det palestinske folket undertrykkes.   
Landet deres okkuperes.   
Skammens mur står der fremdeles.   
Over fire millioner mennesker er på flukt.   
Årets 1. mai-aksjon er Solidaritet med Palestina.   
Norsk Folkehjelp skal hjelpe flyktninger i Gaza, på Vestbredden og i Libanon.   
Vi kan bidra til å forandre verden.   
Vi støtter palestinernes kamp.

Vi vil at Norge skal være en pådriver for internasjonal anerkjennelse av den palestinske staten!   
1. mai kunngjør LO-forbundet Industri Energi hvem som får Arthur Svensson-prisen.   
I år går den til lederen i palestinsk LO, Shaher Sae´d.   
La oss gratulerer ham med en fortjent pris!

Europa er rammet av finanskrise.   
Mange arbeidskamerater sliter.   
Eldre arbeidstakere mister jobben.   
Unge gutter og jenter slipper ikke til.   
Innvandrere stenges ute.

Folket betaler prisen for kapitalkrefters uansvarlighet og grådighet.   
Sterke høyrekrefter angriper velferdsstaten.   
Fagbevegelsen aksepterer ikke at regninga sendes til arbeidstakerne.   
Vi aksepterer ikke kutt i velferden.   
Den 12. mai er LO vertskap for sosialdemokrater fra hele Europa.   
Vi skal diskutere veien ut av finanskrisa.   
Norge viser vei.   
Samme uke samles europeisk fagbevegelse til kongress i Athen.   
Vi har et felles krav til Europas ledere:  
Nå må vi skape arbeid og velferd, og vi må møte krisa med solidaritet.

I Norge har vi unngått de verste utslagene av finanskrisa.   
Hvorfor?   
Fordi vi har en regjering som har arbeid til alle som jobb nummer en.   
LO og de rødgrønne har stått sammen.   
Det har gitt resultater.   
Siden 2005 har sysselsettingen i Norge økt med 250.000.   
Bare i Rogaland er det skapt 26.000 arbeidsplasser.   
Det er like mange som Bondevik-regjeringen klarte på fire år for hele landet!

Kjære venner!   
De arbeidsledige her hjemme skal ikke glemmes.   
Arbeidsledighet skal bekjempes med alle midler!   
La ingen være i tvil:   
For LO er arbeid til alle er jobb nummer 1!

Vi har blitt en rik nasjon og et velferdssamfunn fordi:   
Vi har tatt i bruk våre naturressurser,   
vi har en sterk fagbevegelse,  
vi skaper verdier og fordeler rettferdig.

Norge er en global energileverandør.   
Derfor skal vi satse på petroleumsnæringen.   
Den skal utvikles, ikke avvikles!   
Nord-Norge blir nå en del av oljeeventyret.   
Det skulle bare mangle!   
Petroleumsnæringen gir arbeid og skaper verdier.   
Her i Norges oljehovedstad vet dere alt om dette.   
Befolkningen i Rogaland har doblet seg siden 1950.   
Oljen gir arbeidsplasser:   
på plattformene,   
i verkstedene,   
i maritim sektor,   
innenfor tjenesteyting.

Leverandørindustrien sysselsetter i dag nærmere 30.000 her i regionen.   
Oljen gir ringvirkninger for hele samfunnet!   
Stavanger er landets viktigste oljeby.  
Men Arbeiderpartiets ordførerkandidat Cecilie Bjelland har større ambisjoner:   
Hun vil at Stavanger skal bli Norges viktigste energiby.   
En by med et næringsliv som er rustet til å møte morgendagens utfordringer.   
Slik lyder en framtidig ordfører!   
Lykke til med kommende valg!

Det er uakseptabelt at energinasjonen Norge ikke har kontroll på egen kraftsituasjon:   
Fra Sverige får vi strøm fra gamle atomkraftverk,   
fra Danmark får vi strøm fra forurensende kullkraft,   
og fra Europa importerer vi strøm produsert på norsk gass.

Nå må vi snart innse det resten av verden ser:   
Norsk miljøteknologi og norsk gass er en del av klimaløsningen!

Klimaendringen er vår tids største utfordring.   
Det er ikke noe annet alternativ; den må tas på alvor.   
Vi må gjøre flere ting:   
Vi må få et skikkelig løft for kollektivtransporten og jernbanen,   
vi må satse på energieffektivisering,  
vi må ha bedre kontroll på vannkrafta,   
vi må hindre at bedrifter flytter til land som har dårligere miljøkrav enn Norge.

Rundt 1,4 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang på elektrisitet.   
Energi er en forutsetning for økonomisk utvikling.   
Elektrisitet er viktig for å bekjempe fattigdom.   
Fattige land må få tilgang på klimavennlig teknologi.   
LO har sammen med WWF, Statkraft og Norfund foreslått teknologioverføring til  
utviklingsland.   
Nå følger regjeringen opp.   
La oss i arbeiderbevegelsen være i front i kampen mot fattigdom og klimaødeleggelser!

I år er det 25 år siden Tsjernobyl.   
Bildene fra et katastroferammet Japan har rystet alle.   
I mange år har vi sagt nei til atomvåpen.   
Nå må vi sette spørsmålet om atomkraft som framtidig energikilde på dagsorden!   
Det skylder vi ofrene for atomkatastrofene!   
Våre barn og barnebarn fortjener en tryggere verden!

Vi må ha et tydelig og aktivt statlig eierskap.   
Nå vil Høyre og Fremskrittspartiet ha storstilt salg av statsaksjer.   
De har blinket ut:   
Norsk Hydro,   
Statkraft,   
Statoil,   
Telenor,   
Yara.

Statoil, Statkraft og andre selskaper forvalter arvesølvet vårt.   
Det finnes ikke private norske investorer som kan overta slike børsposter.   
Men kineserne står klar.   
De driver framtidsrettete investeringer.   
De sikrer seg teknologi, råvarer og energi.   
Selger vi Statoil og Statkraft, vil kineserne juble og Europa le.   
Her i Stavanger vet dere hva det statlige eierskapet betyr.   
Statoil har sitt hovedkontor her.   
Er det noen som tror at det er en selvfølge?

Kjære venner!   
Husker dere Høyres tomme verktøykasse?   
Manglende næringspolitikk var Høyres billett ut av regjeringskontorene i 2005.   
La det forbli en enveisbillett.   
Privat og statlig kapital må virke sammen.   
Det bør bli bedre samsvar mellom investeringer ute og hjemme.   
Folketrygdfondet må få en tilleggsrolle.   
Fondet må bidra til langsiktig eierskap og industriell utvikling.   
Industribygging er samfunnsbygging.   
Venner!   
La oss fortsette å bygge landet.

En moderne industrinasjon krever kunnskap og forskning.   
Vi må satse på kompetanse.   
Hele etter- og videreutdanningsreformen må på plass.   
Frafallet i videregående opplæring må stanses.   
La oss satse på mennesker - ingen investering gir bedre avkastning!

Innvandrerbefolkningen har erfaring, kunnskap og kompetanse som de vil bruke.   
Stenger vi ute enkeltpersoner, sløser vi bort en gullgruve.   
La Norge bli verdens mest inkluderende samfunn!

Kjære venner!   
For noen er profitt det viktigste.   
Adecco-saken viser hvor galt det kan gå.   
Arbeidstakere utsettes for press hver dag:   
De som jobber på hoteller og restauranter,   
de som sitter i kassa på butikken,   
de som kjører bussen,   
de som steller våre syke og gamle,   
ja, i alle deler av arbeidslivet.

LO trapper opp kampen mot sosial dumping:

Vi krever redusert bruk av bemanningsbyråer.   
Vi krever bedre styring og kontroll.   
Vi krever norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge!

For over 100 år siden gikk arbeidsfolk i demonstrasjonstog med krav om åtte timers  
arbeidsdag.   
Nå står høyrepolitikere i spaltekø for å angripe det vi har oppnådd.   
De vil ha Nordsjøturnus på sykehjemmene.   
13 timers-dagen er ikke det beste for de som trenger pleie og stell!   
Når høyresiden angriper arbeidsmiljøloven, er ikke det av hensyn til brukerne.   
Det er for å gi arbeidsgiverne større makt.   
Vi stoppet angrepene på arbeidsmiljøloven i 2005.   
Det ga rødgrønn regjeringsmakt.   
Forslagene ble låst ned i en skuff.   
Men Siv Jensen og Erna Solberg har båret nøkkelen rundt halsen.   
Nå har de tatt den fram igjen!   
Min klare melding til høyrepartiene er:   
Svekker dere arbeidstakernes rettigheter, da skal dere få kamp!  

Arbeidsmiljøloven må styrkes, ikke svekkes!  

 
De rødgrønne partiene leverer.   
På LOs representantskapsmøte her i Stavanger i juni vil regjeringen legge fram sitt faglige  
regnskap.   
SV og Arbeiderpartiet lover krafttak mot ufrivillig deltid.   
På Arbeiderpartiets landsmøte fikk LO gjennomslag for veto mot postdirektivet.   
Snart har høyrepartiene landsmøter.

Vi vet hva Siv og Erna kommer med:   
Angrep på faglige rettigheter,   
svekkelse av arbeidsmiljøloven,   
konkurranseutsetting og privatisering.

Slik politikk trenger vi ikke.   
Vi trenger handlekraftige politikere som kan:   
bekjempe ufrivillig deltid,   
bekjempe sosial dumping,   
skape arbeid og velferd.

På landsmøtet i Arbeiderpartiet sa ordførerkandidat Cecilie Bjelland:   
"De gode løsningene finnes i samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og politikere".   
Det er politikere med slike holdninger vi må ha:   
i kommunene,   
på Stortinget,   
i regjeringen.

Så venner:   
Høyresiden passer best i opposisjon - ikke i posisjon!

Ha en fin 1. mai-feiring!   
Og igjen: gratulerer med dagen!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen