VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Det er arbeid som gjør Norge til annerledeslandet

av Roar Flåthen, ,

Kjære venner.

Gratulerer med dagen!

På 1. mai står vi sammen om våre verdier:

- Solidaritet.

- Likeverd.

- Demokrati.

22. juli i fjor ble disse verdiene angrepet.

Bak meg er det synlige bevis på det.

Noen av dere er personlig berørt.

Det er med dyp respekt jeg står her i dag!

La oss gi vår støtte til de som ble rammet.

La oss si:

Aldri mer 22. juli!

***

Hatet som rammet i juli, rammer også andre.

I krisetider er noen mest opptatt av å finne syndebukker.

Fremmedfiendtlige partier får innflytelse i Europa.

Høyreekstreme marsjerer i gatene.

Hatgrupper sprer frykt.

Uskyldige utsettes for vold.

***

Sammen med våre europeiske venner må vi danne front mot hatet!

Jobben må gjøres hver dag - overalt!

På arbeidsplassene.

På skolen.

I nabolaget.

I venneflokken.

I den offentlige debatten.

Vi skal ha et samfunn som er raust og inkluderende.

Vi sier ja til mangfold

Vi sier nei til rasisme og intoleranse!

Kjære venner!

Europa er rammet av massearbeidsledighet.

Det er lønnskutt.

Det er pensjonskutt.

Det er velferdskutt.

I Italia, i Spania, i Hellas.

La oss sende en solidarisk hilsen til våre kamerater:

Vi står sammen med dere.

Vi står sammen i kampen for arbeid og velferd i Europa!

***

Også vi har utfordringer.

Noen av våre arbeidskamerater har mistet jobben:

Papirfabrikken på Follum er nedlagt.

Peterson i Moss er konkurs.

REC legger ned all produksjon i Norge.

Vi ser en todeling av norsk industri.

Mens mange lever godt av oljen, kommer andre i oljeskyggen.

Nå må vi forhindre at framtidsnæringer blir historie.

Derfor må vi ha:

- En offensiv industripolitikk.

- En framtidsrettet utdanningspolitikk

- En kraftfull klimapolitikk!

Vi må få et statlig kapitalfond som kan samarbeide med private.

Vi må satse på teknologiutvikling.

Vi må ta hele landet i bruk!

***

Det er arbeid som gjør Norge til annerledeslandet.

Nærmere 300.000 personer har kommet i arbeid siden 2005.

I barnehagene.

I skolen.

I helsevesenet.

I eldreomsorgen.

I privat næringsliv.

Det er resultatet av politisk styring.

Det er resultatet av å prioritere velferd framfor skattelette.

Det er resultatet av fagligpolitisk samarbeid!

Kjære venner:

Dette er resultatet av Arbeiderbevegelsens samlede styrke!

Arbeid til alle er jobb nummer 1.

Vi skal ha et anstendig arbeidsliv.

Kampen mot sosial dumping må fortsette:

- I offentlig sektor.

- I privat sektor.

Vi har fått mange tiltak på plass:

Solidaransvar.

Innsynsrett for tillitsvalgte.

Regionale verneombud.

***

Men vi skal fortsette å stille krav til politikerne.

Vi vil ha:

- Kollektiv søksmålsrett.

- Effektive tilsynsordninger.

- Sterkere kontroll med inn- og utleie.

La meg slå fast:

Vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge! 

*** 

Nå er tariffoppgjøret arena for å skape seriøsitet.

Fellesforbundet har gått i front.

Innleide arbeidstakere skal ha samme vilkår som ansatte i innleiebedriften.

Vi skal avskaffe løsarbeidersystemet!

Også boligmarkedet skaper klassekille.

Boligpolitikk er fordelingspolitikk.

Mange faller utenfor.

Vi må:

- Opprette flere offentlige utleieboliger.

- Bygge flere studentboliger.

- Styrke Husbankens rolle.

- Bedre støtteordningene for utsatte grupper.

- Øke boligsparingen for ungdom.

Vi krever en mer solidarisk boligpolitikk!

Siden 2005 har vi hatt en regjering som er med oss - og ikke mot oss.

Vi har fått viktige resultater for våre medlemmer.

Men vi har sterke motkrefter.

Partiene som vil svekke arbeidsmiljøloven, finner sammen.

Høyrepolitikk betyr en tøffere hverdag for norske arbeidstakere.

En høyreregjering vil lytte mer til arbeidsgiverne.

De vil ha en annen samfunnsutvikling enn oss.

Vi vet hva NHO og Virke vil be om:

- Flere midlertidige ansatte.

- Færre tiltak mot sosial dumping.

- Mer privatisering.

***

Ikke alle blir klokere med alderen.

Venstre har vedtatt privatisering av helsetjenester.

Partiet skusler bort sin sosiale arv!

***

Erna Solberg er borgerlig statsministerkandidat.

Sist hun satt i regjering sulteforet hun kommunene.

Nå vil hun sultefore sosialhjelpsmottakere med 70 kroner dagen.

***

Vi ser hva som skjer under Høyre-byrådet i Oslo:

- Kutt i skolebudsjettet.

- Anbud i eldreomsorgen.

- Manglende inkludering.

***

Kommer byrådspartiene til regjeringsmakt vet vi hva vi har i vente.

Men ikke bare det.

Det blir en regjering med Fremskrittspartiet.

Partiet som vil kutte 6 milliarder kroner til kommunene - de viktigste velferdsprodusentene i Norge.

Vi vet hva det betyr:

- Færre barnehageplasser.

- Færre barneskoler.

- Færre sjukehjemsplasser.

- Redusert kulturtilbud.

Kjære venner!

La oss igjen avvise en politikk for økte forskjeller og nedbygging av velferdsstaten!

***

Den økonomiske krisen, har vist oss at høyrepolitikk IKKE er oppskriften.

Høyrepolitikk er problemet.

Vi løser ikke utfordringene gjennom skattelette, privatisering og svekket velferd.

Vi trenger ikke politiske gambling.

Vi trenger trygg økonomisk styring.

La oss starte den lange valgkampen nå!

1. mai betyr internasjonal solidaritet.

Nå er verdens øyne rettet mot Syria.

President Assad dreper egen befolkningen for å beholde makten.

Dette kan ikke fortsette.

Blodbadet må stoppes!

***

Men vi må heller ikke glemme palestinerne.

De har slåss for en egen stat i over 60 år.

Et veto i FN kan stoppe drømmen.

Israelerne fortsetter med nye bosettinger på okkupert land.

Det er brudd på alle FN-vedtak.

Det er en provokasjon.

Israels handlinger er ødeleggende for en fredsløsning.

Palestinerne har lidd nok.

La meg slå fast:

Den palestinske befolkningen har vår fulle støtte!

Kjære venner!

Jeg er stolt av norsk fagbevegelse.

Vi har oppnådd mye, men vi skal videre.

Våre verdier skal prege samfunnsutviklingen:

- Solidaritet.

- Likeverd.

- Demokrati.

Derfor støtter vi Norsk Folkehjelps aksjon.

- Kamp for demokratisk styring.

- Kamp for bærekraftig utvikling.

Derfor støtter Industri Energi klesarbeidere i Kambodsja.

Vi gratulerer tekstilarbeiderforbundet med årets Arthur Svensson-pris.

Kjære venner!

Vi må aldri miste troen på mennesket:

Sammen kan vi forandre verden!

Ha en fin 1. mai!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen