VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Opprop til det norske folk

av Haakon 7,

I denne vanskeligste prøvens tid som mitt folk og land har befunnet seg i på over hundre år, retter jeg en inntrengende henstilling til alle norske kvinner og menn om å gjøre alt hva hver enkelt evner og kan for å redde friheten og selvstendigheten for vårt kjære fedreland.

Vårt land har vært utsatt for et lynangrep fra en nasjon som vi alltid har stått i vennskapelig forbindelse med.

Denne mektige motstander har ikke veket tilbake for bombeangrep på den fredelige befolkning i byer og landdistrikter. Kvinner og barn utsettes for død og umenneskelige lidelser.

Stillingen er den at jeg i dag ikke kan meddele dere hvor jeg, Kronprinsen og Regjeringen oppholder oss i Norge. Den tyske hærmakt har nemlig foretatt et voldsomt angrep på oss da vi oppholdt oss på et lite, ubefestet og ubeskyttet sted. Sprengbomber, brannbomber og maskingeværild ble anvendt mot den sivile befolkning og oss på den hensynsløseste og brutaleste måte. Angrepene kunne bare ha én hensikt, nemlig straks å tilintetgjøre alle oss som var samlet for å løse saker til Norges beste.

Jeg takker dem som i dag, sammen med meg og Regjeringen, står på post i kampen for Norges selvstendighet og frihet.

Jeg ber alle minnes dem som har satt livet til for fedrelandets skyld. Gud bevare Norge!

Kjelde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo 1947, s. 28-29.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen