VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

At vi atter må kunne finde det, som kan samle os

av Kronprins Olav,
Kronprinsens tale på myndighetsdagen
Festtale | Myndig, Kongehuset

Naar jeg på denne min 21 aarige fødselsdag skal bringe mine forældre, Kongen og Dronningen min takk for de 21 aar som er gaat, saa vil jeg særlig takke dem fordi de har havt forstaaelse av, hvilken betydning det har havt for min utvikling, at jeg har faat gjennemgaa de samme skoler og den samme utdannelse, som så mange andre norske gutter.

Særlig for mig som eneste barn har det sikkerlig været av stor betydning å kunne delta i undervisning, lek og idrett sammen med venner og kamerater, som har bibragt mig den del av opdragelsen, som - med al respekt for øvrig for foreldre og lærere - netop venner kan gi een.

Likeledes ma jeg være taknemmelig fordi jeg har fått dyrke så meget sport som jeg har gjort, ikke bare på grunn av den direkte virkning herav, men likesåmeget fordi jeg derigjennem er kommet i kontakt med så mange mennesker i dette land, hvis skjæbne og fremtid nær op til min egen.

Ser vi på vort lands fremtid i øieblikket, så er det jo dessverre så at nordmændene i dag står mer splittet, enn de har gjort siden 1905; men det er vores alles haab, at vi atter må kunne finde det, som kan samle os og personlig vilde jeg prise meg lykkelig om jeg i min stilling i nogen monn kunde bidrage til å nå dette mål.

Med disse ord vil jeg få utbringe fædrelandets, Norges, skål.

Kjelde: Det kongelige slott
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen