VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Nyttårstale

av Kronprins Olav, ,

Ikvell, ved årsskiftet, er det en stor glede for meg å kunne bringe det norske folk en hilsen og takk for hva vi har fått oppleve sammen i det gamle året.

Vi mennesker er jo så, at de fleste av oss stadig og alltid higer efter noe nytt, - noe bedre; og det er vel dette trekk hos oss som gjør, at vi år om annet nettopp ved nyttårstider gjør opp an slags status over året som går ut og ser frem mot det nye året med forventning og håp, og fortrøster oss til, at det vil bli bedre og lykkeligere enn det forgangne året har vært.

Når en før i tiden skulle bedømme stillingen i verden, så en ikke så svært langt utenfor sin egen stuedør, - ikke så langt utenfor landets grenser.

Idag strekker dette ikke på langtnær til, hvis en skal ta mål av fremtiden, fordi alle folk idag mer enn noensinde er avhengig av, hvad som foregår ute i den vide verden.

Kaster vi ett tilbakeblikk på det, som er foregått i dette året, er det meget som kan gi anledning til engstelse og bekymring for, hvad fremtiden vil bringe.

Men det har også vært lyspunkter, hvor nasjonene har vist evne og vilje til samarbeide, og vi har ennå god grunn til å håpe, at menneskeheten engang vil være nådd så langt, at den vil forstå, at nåtidens enorme tekniske fremskritt kan utnyttes på en bedre måte til fremme av trygghet og folkelykke enn nå er tilfellet.

Skal dette målet engang nås, må vi fremfor alt ikke hensynke i svartsyn, - for det er optimistene som fører verden og menneskeheten fremover og ikke pessimistene.

Ser vi i dag på vårt eget land og vårt eget folk, så er det mangt og meget som mangler for å nå det målet vi satte oss straks etter krigen, og noen er kanskje også skuffet over hvorledes utviklingen er gått i disse årene, men er det så - la oss da iblant ta frem billedet av hvordan det stod til her i landet i krigens år, og da vil vi nok bedre forstå å sette pris på det vi har.

La oss på ingen måte tape troen på og tilliten til at vi i fellesskap og ved felles anstrengelser vil kunne nå frem til målet, vi alle har i tankene for folk og land.

På kronprinsessens og egne vegne sender jeg de mange - mange av våre landsmenn en hjertelig takk for den varme og sympati, som er vist oss under kronprinsessens lange sykehusopphold i løpet av dette året. Denne varme deltagelse fra så mange hold har gledet og hjulpet oss så uendelig meget. Hjertelig takk!

Jeg sender da på min familie og egne vegne de hjerteligste ønsker for det nye året til alle norske hjem, - til hele det norske folk; til dem som har den lykke å kunne feire julen og nyttårsskiftet sammen med sine kjære hjemme i Norge, og til de mange som ikke har kunnet gjøre det, - til våre sjømenn på alle hav, - til den norske brigade i Tyskland og til andre avdelinger og enkeltpersoner tilhørende våre tre forsvarsgrener og alle andre norske, som oppholder seg utenlands.

Må det nye året fortsatt bevare freden for landet vårt og skaffe bedre kår til dem, som mest trenger det, og bli til velsignelse og glede for alle som bygger og bor og har sitt utkomme i vårt kjære fedreland.

Godt Nyttår!

Kjelde: Det kongelige slott
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen