VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

31. desember

77 talar er haldne denne datoen


2022

Harald 5
Det er en tid for å se hverandre nå
Nyttårstale
Slottet, 31. desember 2022


2021

Harald 5
Innlevelse i andre menneskers liv
Nyttårstale
NRK og TV2, 31. desember 2021


2020

Harald 5
Håp er vilje, håp er handling
Nyttårstale
NRK og TV2, 31. desember 2020


2019

Harald 5
Alle er like mye verdt
Nyttårstale
NRK og TV2, 31. desember 2019


2018

Harald 5
Hvordan bevarer vi hjertet vårt?
Nyttårstale
NRK og TV2, 31. desember 2018


2017

Harald 5
"Det går ein stor vilje gjennom verden"
Nyttårstale
NRK1 og TV2, 31. desember 2017


2016

Harald 5
Ønsketreet
Nyttårstale
NRK1 og TV2, 31. desember 2016


2015

Harald 5
Vi står alle i en linje
Nyttårstale
NRK1 og TV2, 31. desember 2015


2014

Harald 5
Ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av dets liv i våre hender
Nyttårstale
NRK1 og TV2, 31. desember 2014


2013

Harald 5
Et sted å feste blikket
Nyttårstale
Samsending NRK1 og TV2 , 31. desember 2013


2012

Harald 5
Bli den du ble født til å være
Nyttårstale
NRK og TV2, 31. desember 2012


2011

Harald 5
Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre
Nyttårstale
NRK og TV2, 31. desember 2011


2010

Harald 5
Å vokse som menneske
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2010


2009

Harald 5
Samhold og fellesskap
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2009


2008

Harald 5
Sammen bygger vi Norge
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2008


2007

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2007


2006

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2006


2005

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2005


2004

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2004


2003

Haakon Magnus
Tid for hverandre
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2003


2002

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2002


2001

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2001


2000

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2000


1999

Harald 5
Inn i et nytt årtusen
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1999


1998

Harald 5
Hverdagstakknemlighet
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1998


1997

Harald 5
Å gi det beste av oss selv til andre
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1997


1996

Harald 5
De små, lyse øyeblikk
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1996


1995

Harald 5
Ver du eit bål, strål varme ifrå deg
Nyttårstale
NRK radio og TV, 31. desember 1995


1994

Harald 5
Vi må stå sammen som ett folk
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1994


1993

Harald 5
Respekt for hverandres motiver
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1993


1992

Harald 5
Vår felles norske referanseramme
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1992


1991

Harald 5
Slekt skal følge slekters gang
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1991


1989

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1989


1988

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1988


1987

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1987


1986

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1986


1985

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1985


1984

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1984


1983

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1983


1982

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1982


1981

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1981


1980

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1980


1979

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1979


1978

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1978


1977

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1977


1976

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1976


1975

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1975


1974

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1974


1973

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1973


1972

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1972


1971

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1971


1970

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1970


1969

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1969


1968

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1968


1967

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1967


1966

Olav 5
Nttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1966


1965

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1965


1964

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1964


1963

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1963


1962

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1962


1961

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1961


1960

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1960


1959

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1959


1958

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1958


1957

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1957


1956

Kronprins Olav
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1956


1955

Kronprins Olav
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1955


1954

Kronprins Olav
Nyttårstale
NRK radio , 31. desember 1954


1952

Kronprins Olav
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1952


1951

Kronprins Olav
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1951


1948

Tarjei Vesaas
Framfor nytt?
NRK radio, 31. desember 1948


1947

Johan Falkberget
Vær barmhjertig
NRK radio, 31. desember 1947


1945

Haakon 7
Nyttårstale
I Kringkastingen fra Skaugum, 31. desember 1945


1943

Francis Bull
Efter Ragnarok
Grini, 31. desember 1943


1941

Francis Bull
Godt nyttår for vår norske sak
Grini, 31. desember 1941


1940

Vidkun Quisling
Samholdskraft
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1940


1913

Anders Hovden
Kristendom og norskdom
Nyttårstale
Melhus Kirke, 31. desember 1913