VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi er avhengige av hverandre!

av Kjell Magne Bondevik, ,
Overrekkelse av Avhengighetserklæringen
Innlegg | Nestekjærlighet, 1905, Solidaritet, Avhengighet

Kjære alle sammen,

Jeg vet ikke om noen andre land som har en avhengighetserklæring. Men nå har vi fått en her i Norge. Det er spennende!

Vi er skapt til fellesskap, og det er i møte med andre mennesker at vi kan realisere oss selv.

Vi kan gi omsorg.

Vi kan gi hjelp og trøst.

Vi kan gi støtte.

Vi er avhengig av hverandre.

Frans av Assisi sa: - Det er gjennom å gi at man får. Dette er en oppskrift på et dynamisk, varmt og meningsfylt liv.

Takk for at dere minner oss om vår avhengighet i et jubileumsår hvor hovedtemaene forøvrig og selvsagt er frihet, uavhengighet og selvstendighet. Disse gode verdier må ikke skygge for det faktum at vi er avhengige av hverandre.

Vårt samfunn har medmenneskelighet som et av sine byggesteiner. Hele velferdssamfunnet er bygget på det. Frivillig engasjement står sterkt, imponerende mange gir av sin tid i engasjement for andre. Vi ser likevel mange falle utenfor eller kommer til kort. Også hos oss finnes det mennesker som sliter med å få endene til å møtes og som bærer for store byrder.

Ethvert samfunn går i stykker dersom vi ikke tar hånd om hverandre.

Vi er avhengige av hverandre!

Dikteren Jan-Magnus Bruheim sier det slik i et av sine sterke og vakre dikt:

"Skapte er vi te bera  
og lette børene for kvarandre  
Til fånyttes lever ingen."

Og han avslutter slik:

"Den mannen ber tyngsti børi  
som ingenting har å bera."

Det er ord som gir mening i de nære mellommenneskelige forhold. Det er ord som etter mitt syn også gir mening i politisk virke.

Det handler om å vise omsorg. Om å ta ansvar - ikke bare for de aller nærmeste, men også ut over kjernefamilien, ut over vår egen by eller bygd, ut over vårt lands grenser.

Det dreier seg grunnleggende verdier, om nestekjærlighet og solidaritet.

Norge skal være et samfunn som tar vare på de svakest stilte blant oss, de som er annerledes og faller utenfor. Som folk skal vi også vise internasjonalt ansvar og ikke bli oss selv nok. Dette er for meg en målestokk på om vi er et godt samfunn.

Vi trenger stadige påminnelser om dette.

Derfor - mange tusen takk for Avhengighetserklæringen.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen