VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi skal videre

av Gerd Kristiansen, ,

Kjære alle sammen - gratulerer med dagen!

Dere har valgt riktig hovedparole: Solidaritet - omtanke - samhold.

I dag markerer vi arbeidernes internasjonale kampdag i ett av vedens beste land å bo i. Det er lett å glemme det som skjer rett utenfor vår egen stuedør.

Vi har 200 millioner arbeidsledige i verden - det høyeste antall noensinne. Det er blitt 10 millioner nye ledige bare i Europa etter at finanskrisa inntraff.

Det er en villet høyrepolitikk som har skapt krisen. De prøver å bøte på elendigheten med MER høyrepolitikk. Det skaper ikke vekst og sysselsetting.

La oss sende en solidarisk hilsen til våre fagforeningskamerater i Europa!

I Norge har vi verdens høyeste sysselsetting, verdens laveste ledighet, små forskjeller og en velferdsstat som omfatter alle.

Resultatene av den rødgrønne politikken taler for seg selv. Disse resultatene må vi ta vare på.

Vi vil ikke ha en regjering som sitter med henda i fanget når norske lønns- og arbeidsvilkår dumpes. Ryanair. Norwegian. Coop. Gardemoen! Vi vil ha en regjering som aktivt kjemper mot sosial dumping! Nå venter vi på handlingsplan 3. Der må også luftfarten og nærskipsfarten ligge.

Vi vil ikke ha en regjering som vil privatisere helse, skole og eldreomsorg. Slipp alle gode krefter til, sier de. Og hvorfor skal vi det? For at internasjonale selskaper skal ta våre skattepenger ut av landet? Nei! Vi vil ha en regjering som slår ring om fellesskapsløsningene og den offentlige velferden.

Vi vil ikke ha en regjering som gir milliarder i skattelette til de aller rikeste, men en regjering som bruker pengene på de viktige tingene. Nemlig velferden vår. Det at du og jeg har trygghet både i arbeidslivet og i privatlivet.

Vi vil ikke ha en regjering som svekker faglige rettigheter og arbeidsfolks innflytelse. Vi vil ha en regjering som representerer vanlige folk og som lytter til våre krav.

Vi trenger ikke Frps risikable eksperimenter med norsk økonomi og velferd. Vi trenger ikke høyresidens privatiseringsløsninger!

Vi trenger mer fellesskap - mer solidaritet!

Derfor mine venner, vi skal gjøre det igjen. Vi skal vinne valget 9. september!

Og for dere her i Bodø betyr det at dere får en generalprøve på det dere må gjøre i kommunevalget om to år. Nemlig feie høyresiden ut av rådhuset.

Vi skal ikke reise langt for å se en annen virkelighet enn den vi har hos oss:

Hver fjerde ungdom i Sverige er nå arbeidsledig. De busser ungdom til Norge.

Til de svenske ungdommene vil jeg si:

Velkommen. Gjør som norske ungdommer - organiser dere. Vi skal sikre at dere får ei anstendig lønn og anstendige arbeidsvilkår

Til Fredrik Reinfeldt - den svenske statsministeren - vil jeg si:

Det er Sveriges nasjonalformue dere setter på bussen. Ikke fordi dere må. Men fordi dere er på et ideologisk feilspor.

Jeg skal ikke bruke mer tid på Sverige. Jeg konstaterer at Høyre her hjemme ser over Kjølen for å hente inspirasjon. Bare det bør være en vekker for alle sofavelgere.

Venner,

Vi er ikke uberørt av krisa her hjemme.

Todelingen i industrien bekymrer mange. Det er forståelig. Noen sier vi er i ferd med å bli for avhengige av oljen. Vi må ta dette på alvor.

Vi trenger en aktiv næringspolitikk. Gang på gang ser vi behovet for gode tiltak som stimulerer til vekst.

Ta for eksempel treindustrien!

Mandag la regjeringen fram en tiltakspakke på 750 millioner til tiltak i skogindustrien. Da finanskrisen rammet deler av industrien høsten 2008, var regjeringens svar aktive tiltak. Høyresiden ville ha generell skattelette. Historien har vist at regjeringens politikk virket.

Derfor er det viktig med en regjering som tar på alvor de behovene næringslivet har. Som skaper arbeidsplasser.

Jeg var så heldig å være her oppe med næringsministeren da han hadde samråd med næringslivet i Nordland. Fokuset var infrastruktur som vei, bane, fly og båt! For LO er en aktiv næringspolitikk også et aktivt eierskap. Staten er Norges største bedriftseier. Det vil vi den fortsatt skal være.

Høre og FrP vil selge statsaksjer i hopetall. Med en blå-blå regjering kan vi oppleve at Statens andel i Statoil på 67 pst bli redusert til 35. Det vil gi en halvering av utbyttet fra Statoil. Vet dere hvor mye velferd det tilsvarer? Og hvem vet hvilke andre selskaper som står på transferlisten til høyrepartiene.

Kamerater, jeg er bekymret.

I mange land bidrar krisen til framveksten av ekstremisme og rasisme. Hellas har fått et nazistisk parti inn i nasjonalforsamlingen. I Ungarn har de høyreekstreme grepet makta. Over hele Europa opplever vi trakassering av rom-folk og av innvandrere fra andre deler av verden.

Jeg skal ikke minne for mye om historien. Det burde være unødvendig. Bare minne om vår plikt til å bekjempe ekstremismen. Bare ta diskusjonene som går i dag om romfolket og tiggerforbud. Det er skummelt, kamerater.

Kampen for solidaritet, likeverd og demokrati er vårt adelsmerke! For hundre år siden fikk vi innført stemmerett for alle. Uavhengig av stilling eller kjønn. Det var en stor seier, dere! Men: Norge ble ikke et likestilt samfunn med et trylleslag.

Vi slåss fortsatt  
- for likelønn - mot diskriminering - for retten til hel stilling - for likestilte permisjonsordninger.

Også her er høyrepartiene bremseklosser. De rødgrønne partiene har økt pappapermen. LO har forhandlet fram lønn under barselperm for menn. Til helgen vedtar Høyre igjen å fjerne pappapermen. De vil skru klokka tilbake! Det blir ikke likestilling av sånt.

Kjære venner!

Jeg er stolt av norsk fagbevegelse. Vi har oppnådd mye, men vi skal videre. Våre verdier skal prege samfunnsutviklingen: Solidaritet, likeverd, demokrati!

Den kampen skjer på alle plan, internasjonalt, nasjonalt, på hver enkelt bedrift. Kampen er ikke over. Fremdeles er det viktig å stå sammen for det vi tror på. Fremdeles er det nødvendig å kjempe for grunnleggende rettigheter: El & IT Forbundets medlemmer ved Atea er i streik.

De kjemper for tariffavtale, en grunnleggende rettighet i arbeidslivet. Vi står sammen med dere. Aldri gi dere!

1. mai er dagen for internasjonal solidaritet.

Støtt Norsk folkehjelps 1. mai-aksjon!

Ha en fin 1. mai!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen