VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Høyrepolitikk er alltid høyrepolitikk

av Tor-Arne Solbakken, ,

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

Ikke alle kan feire 1. mai under samme forutsetninger som oss. Mange steder i verden er det beksvart! For første gang er det mer enn 200 millioner arbeidsledige i verden. I Europa er det blitt 10 millioner flere ledige siden finanskrisen i 2008. Våre kamerater kastes ut av hjemmene sine. Og millioner av ungdom står bakerst i ledighetskøen, uten utsikt til jobb.

I land etter land kuttes pensjoner, velferd nulles ut - og de som har en jobb, må tåle lønnskutt. Spare- og kuttpolitikken gjør vondt verre. Og reaksjonære krefter er på frammarsj.

Kamerater!

Dette er virkelighetens Europa nå!

Vi trodde ikke vi skulle oppleve massearbeidsledighet på nytt!

Men:

- Dette er nå hverdagen for våre kamerater.   
- Krisen i Europa er dyp og nådeløs.   
- Vi har ingen garanti for at ikke vi også rammes hardere enn i dag.

Men vi har faglig og politisk makt. Vi kan møte økonomisk krisetid med handling. Det har fagbevegelsen gjort sammen med den rødgrønne regjeringen - og det skal vi fortsette med!

1. mai er dagen for internasjonal solidaritet. Med våre kamerater som rammes av fattigdom og massearbeidsledighet. Med fagforeningstillitsvalgte som trakasseres og myrdes for retten til å organisere seg.

"Folk forandrer verden, men ikke alene". Dette er mottoet for årets innsamlingsaksjon i regi av Norsk Folkehjelp. Det er ikke bare en humanitær organisasjon. Den tar stilling til konfliktene i verden, og den er alltid på de undertryktes side.

Kamerater!

Internasjonal fagbevegelse utgjør en forskjell. Støtt Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon!

Onsdagens fryktelige tragedie i Bangladesh viser hvor langt internasjonale kapitalinteresser er villige til å gå for å maksimere profitt. Den forferdelige tragedien setter søkelys på at det haster med å sette en stopper for «the race to the bottom» for å levere billig produksjon til de internasjonale merkevarene, et kjør der hundrevis av arbeidere har mistet livet. Globale klesmerker og forhandlere har et ansvar for hele leverandørkjeden sin. Nå er tiden inne for dem, for leverandører og for myndighetene i Bangladesh til å sette seg ned med internasjonal fagbevegelse for å bli enige om et program for sikkerhet som vil sikre at dette aldri vil skje igjen.

Kjære venner,

1. mai er også dagen da vinneren av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter offentliggjøres. Dette er en pris som ble opprettet av Industri Energi i 2010. Men det er en pris fra en bred norsk fagbevegelse. Prisen gis til en person eller organisasjon som har utmerket seg i kampen for faglige rettigheter. Prisen er på 500.000 kroner, og deles ut hvert år, basert på forslag fra fagforeninger og tillitsvalgte fra hele verden.

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2013 tildeles den russiske fagforeningslederen Valentin Urusov.

Urusov har sittet flere år i fengsel etter å ha ledet en streik mot farlige arbeidsforhold og dårlig lønn i diamantindustrien. Fengslingen ble gjort på basis av åpenbart fabrikkerte anklager, og både FNs arbeidslivsorganisasjon ILO og russisk og internasjonal fagbevegelse har engasjert seg for å få ham løslatt. Urusov har blitt et viktig symbol på kampen for faglige rettigheter og manglende organisasjonsfrihet i Russland.

Vi takker og hedrer Valentin Urusov for hans uredde kamp mot uverdige arbeidsforhold i den russiske diamantindustrien. IE vil gjøre alt de kan for å få han til Norge i juni for å motta prisen, og vår støtte.

I Norge har vi ikke hatt FLAKS.

- LO og regjeringen har satt Arbeid til alle øverst.   
- Vi har skapt 370 000 nye arbeidsplasser siden 2005.   
- Vi har naturressursene under offentlig kontroll.   
- Vi møtte finanskrisen med tiltak i offentlig sektor - som ga aktivitet i privat sektor.   
- Vi styrket partssamarbeidet og det organiserte arbeidslivet.   
- Vi tok krafttak mot sosial dumping.   
- Vi har en klar front mot privatisering innen helse, omsorg og skole.

Det er ikke flaks at vi har lavest arbeidsledighet og høyest sysselsetting i Europa. Det er ikke flaks at vi har hatt 45 prosent reallønnsøkning siden 2000. Dobbelt så mye som i Sverige, og fem ganger så mye som EU15. Det skyldes at vi har brukt vår faglige og politiske styrke!

Kamerater!

- Norge trenger ikke høyresidens blåkopi av den politikken som skapte finanskrisa.   
- Norge trenger mer av vår politikk.   
- Det er det valget 9. september handler om.   
- Det handler om at vi fortsatt skal ha en regjering som jobber med oss - og ikke mot oss.

I fire år fra 2001 til 2005 hadde vi en regjering som jobbet mot oss.

Og denne gangen skal Erna Solberg eventuelt kompromisse til høyre for Høyre, med FrP, og kanskje Venstre! To fagforeningsfiendtlige partier.

Vi har ikke dårlig hukommelse. Vi husker hva reinspikka Høyrepolitikk førte til. Vi trenger ikke et nytt blått hav av gamle, dårlige ideer. Flertall for høyresiden, er den største trusselen mot våre faglige rettigheter! Det skal vi hamre inn frem til valgdagen.

Og Venstre må under sperregrensen. Venstre er det desidert mest fagforeningsfiendtlige partiet på Stortinget.

Og så vil jeg si: Ryanair er det mest fagforeningsfiendtlig selskap i Europa. Et selskap som ønsker fri flyt av sosial dumping. Ryanair skal presses i kne av norsk og internasjonal fagbevegelse.

Nå har de også inspirert Bjørn Kjos og Norwegian. Hvis de ikke får bemanne flyene med asiatisk mannskap på asiatisk lønn, ja da vil de flytte fra Norge. Da har jeg bare ett budskap til Bjørn Kjos. Kan du ikke få overskudd i selskapet uten å dumpe de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, ja da bør du finne deg noe annet å gjøre!

I Norge i 2013 burde det ikke være nødvendig å ty til kampmidler for å få tariffavtale. Men det er det. Tariffavtale er en grunnleggende rettighet i det norske arbeidslivet, like fullt må de HK-organiserte ved Forbo Flooring AS streike for å få anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

EL & IT Forbundet har siden Atea AS kjøpte Umoe IKT i 2010 forsøkt å få etablert tariffavtale med Atea. Det ble også forsøkt å nekte dem streikerett, men i det spørsmålet vant forbundet en knusende seier i Arbeidsretten. Meklingen førte ikke fram, og 100 medlemmer i Atea er i streik. EL & IT har også varslet sympatistreik med virkning fra 7. mai for rundt

3000 medlemmer innen andre bransjer.

Disse kampene skal vi vinne. Full støtte til de streikende i HK og EL & IT forbundet!

Kamerater,

Det sies at vi ikke vinner valget ved å skremme med hva høyrepolitikken fører til. Men det må være lov å stille noen spørsmål:

- Hvorfor blir det bedre for folk om de er midlertidig ansatt istedenfor fast?   
- Hvorfor er det fint at private skal tjene penger på barn og eldre gjennom anbud?   
- Hvorfor skal ansatte måtte betale prisen for privatisering med lavere lønn og dårligere pensjon?   
- Hvorfor er det bra å selge ut naturressurser for at private skal tjene på vårt felles arvesølv?   
- Hvorfor er det bra for arbeidstakerne å reversere viktige tiltak mot sosial dumping i arbeidslivet?   
- Og hvorfor er det bra for arbeidsfolk at høyresiden skal tukle med arbeidsmiljøloven, utrygghet om full lønn under sykdom - og at Siv og FrP vil skrote dagens AFP-ordning?

Det er dette valget 9. september handler om!

Høyre og FrP vil bruke OPS, eller offentlig privat samarbeid, for å finansiere samferdselsprosjekter. LO er i mot!

OPS ble oppfunnet i England - fordi den britiske statskassa var tom. Det er ikke den norske!

Høyresida i Norge har derimot opphøyet OPS til ideologi. Eller har de det? For ikke visste jeg, at P'en i OPS sto for den enkelte stortingsrepresentants private interesser. Det er ikke Statens, men veldig private interesser som skal ivaretas.

LO er ikke mindre i mot OPS når det står for Offentlig Privat Samrøre!

Kamerater!

Om to dager åpner LOs 33. ordinære kongress. Jeg tror det politiske budskapet vil være helt tydelig.

LOs 900 000 medlemmer vil være best tjent med at Jens beholder regjeringsmakta også etter 9. september.

LO vil holde høyresiden unna regjeringsmakt. Høyre med følge passer best i opposisjon - og ikke i posisjon. En ting er sikkert. LOs medlemmer avgjør valg. Det viste vi i 2005 og 2009.

Det skal vi sørge for i år også - gjennom mobilisering. Vår jobb er å løfte Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer til over 55 %. Ingen utfordring i Årdal. Litt vanskeligere, men en fullt mulig oppgave også på landsbasis.

Vi skal fortsatt ta Norge i riktig retning etter valget 9. september.

Høyresiden vil gi arbeidsgiverne og kapitalen mer makt. De vil ta fra fagbevegelsen de viktigste verktøyene i kampen mot sosial dumping. De er lunken eller i mot allmenngjøring av tariffavtaler. Høyresiden er imot solidaransvar og innsynsrett for de tillitsvalgte. De vil stoppe regionale verneombud, ha unntak for likebehandlingsreglene, og de er mot den kollektive søksmålsretten. De ville i 2005 ha 13 timers arbeidsdag - uten overtidsbetaling.

Dette må vi sammen sette en stopper for!

LO har i årevis drevet kampen mot ufrivillig deltid. All deltid gjør kvinnene til reservearbeidskraft. Retten til heltid er det viktigste likestillingsgrepet vi kan ta. Veien til likelønn går gjennom hele stillinger.

Venstre mener arbeidsmiljøloven er full av "dustete" regler. Og arbeidsgiverne er heiagjeng. 100 år etter at kvinnene fikk stemmerett vil høyresiden sette likestilling i revers: Et slikt arbeidsliv vil vi ikke ha.

De skal få kamp, kamerater!

Valget 9. september handler om hvilket arbeidsliv vi skal ha. Valget handler om vi skal ha partier med makt som forsvarer våre faglige og sosiale rettigheter.

Kamerater!

Hver dag i 8 år har vi jobbet sammen for å bekjempe sosial dumping og for et bedre arbeidsliv.

Og vi har lykkes.

Vi har drevet frem 37 tiltak for et seriøst arbeidsliv. Men det foregår fortsatt sosial dumping og mange har uverdige arbeidsforhold. Ulovligheter og grums er fortsatt til stede i mange bransjer.

Det skal bekjempes.

Derfor jobber vi nå med handlingsplan 3. Det er forskjeller på rødgrønt og blått. Det er forskjell på om vi eller arbeidsgiverne sitter i førersetet.

Det er ikke EØS-avtalen som gjør oss sårbare for sosial dumping. Det er høyresiden her hjemme som er trusselen mot et seriøst arbeidsliv.

Til de som har tvilt: Vi bekjemper sosial dumping innenfor EØS - og de som ønsker fri flyt, kan slås tilbake. Vi har det handlingsrommet vi trenger.

- Vi sa nei til det tredje postdirektivet.   
- Arbeidsgiverne fikk nei av ESA til påstanden om at det var for vanskelig å bruke ID-kort for ansatte i renholdsbransjen.   
- De tok ILO 94, reglene for hvilke betingelser som kan knyttes til offentlige anskaffelser, til ESA - men måtte snu i døra.   
- Nylig vant LO og staten en historisk seier mot NHO og verftene i Høyesterett.

Høyesterettsdommen av 5. mars er som et kurs i Den norske modellen og norsk arbeidsrett. ESA og EFTA-domstolen settes på sidelinja, både fagkyndiguttalelser og selve dommen er krystallklar. Den bør leses, og den er et særdeles godt verktøy i fortsatt bekjempelse av sosial dumping.

Kamerater!

Valget kommer til å bli avgjort av om vi klarer å vise frem forskjellene på rødt og blått i arbeidslivspolitikken. Klarer vi det - vinner vi valget.

Folk ønsker ikke høyrepolitikk. Derfor prøver Høyre å utstyre seg med ny drakt. Samtidig som de angriper det faglig-politiske samarbeidet.

Det gjør de fordi de frykter det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Det er fortsatt den sterkeste politiske kraften i det norske samfunnet. Og det er den kraften som har bygget det norske velferdssamfunnet stein på stein. Men vi er ikke i mål, vi skal videre, også etter 9. september i år.

Kamerater!

Høyrepolitikk er alltid høyrepolitikk. Det er bare å se til Sverige. Nå skal Høyre og FrP prøve å regjere med Venstre på slep. Ja, det blir ustø kurs og reinspikka høyrepolitikk. Vi får uro i økonomien og arbeidslivet!

Norge har ikke råd til et slikt politisk eksperiment!

9. september skal vi vinne for 3 gang. Vi skal fortsatt satse på offentlig velstand og gode offentlige løsninger. Norge skal ikke på anbud.

Kjære venner!

Jeg var i Årdal første gang i 1979 - den gangen som deltaker i finalen i Nationens landsskyting, i regi av Farnes skytterlag. Deltakerpremien jeg fikk den gangen, for sølvpokalene gikk til noen andre, var en miniatyr aluminiumsblokk. Ingen reiste herfra uten å vite hva som var livsgrunnlaget i Årdal. Den blokka har jeg ennå, og den symboliserer fortsatt Årdal-samfunnet like godt.

Aluminium har en spesiell posisjon i Årdal - og Årdal har en spesiell posisjon i Hydro.

En banebrytende aluminiumsteknologi er utviklet, og teknologisenteret her har gjort Hydro enda sterkere.

- Med lavere energiforbruk.   
- Lavere utslipp.   
- Det har spart klimaet.   
- Og det har spart Hydro for milliarder.

Nylig tok Hydro en beslutning om å bygge et storskala pilotanlegg på Karmøy. Mange her var skuffet da. Det skjønner jeg. Men prosjektet er også en fjær i hatten for Hydros forskningsmiljø i Årdal. Et forskningsmiljø i verdensklasse.

LO tok ikke stilling til hvor piloten skulle legges. Men vi har fått forsikringer om at Hydro vil satse på alle anleggene i Norge. Også Årdal.

Dere har kraft for 50 år. Det stiller Hydro Årdal i en særstilling i Norge.

LO kommer til å kjempe for at Hydro sitt anlegg har livets rett, også utover de 50 årene!

Takk for oppmerksomheten - GODT VALG.

Ha en fortsatt fin 1. mai dag.

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen