VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Budskapet holder seg usedvanlig godt

av Jens Stoltenberg, ,

Kjære alle sammen! 

Gratulerer med dagen!

Det er godt å markere 1. mai her på Youngstorget.

Godt å vite at i dag står mennesker som deler en drøm skulder ved skulder over hele verden.

Vi markerer frihet og solidaritet.

Det har vi gjort i mer enn 100 år.

Samtidig har jeg hvert eneste år hørt at denne dagen tilhører historien.

At 1. mai er gammeldags.

Det er feil.

1.mai-dagens budskap holder seg usedvanlig godt.

Solidaritet.

Fellesskap.

Likeverd.

Dette er verdier som er like viktige i dag som for 100 år siden. 

Det handler om kjernen i vår norske modell:

Alle bidrar til å skape verdier.

Og alle tar del i tryggheten vi skaper i fellesskap.

Det handler om en grunnleggende tro på at vi når lengst ved å stå sammen.

At trygghet gir frihet.

Og at sterke fellesskap gir den enkelte mulighet til å leve det livet en selv ønsker.

1. mai er frihet og fellesskap.

1. mai er fremtid!

1. mai er simpelt hen moderne.

#

En av 1. mai-dagens eldste og mest velbrukte paroler er «arbeid til alle» 

Det er en gammel parole, men den har dessverre ikke gått ut på dato.

Vi trodde massearbeidsløsheten hørte 30-tallet til.

Nå er massearbeidsløsheten tilbake i Europa.

26 millioner arbeidsledige.

Det er 26 millioner grunner til å markere 1.mai.

Det er enorm økonomisk sløsing.

Men først og fremst er det en sosial og menneskelig tragedie.

Finanskrisen startet med at vi måtte redde bankene.

Den fortsatte med at vi måtte redde land.

Nå må vi redde menneskene.

Jeg hører noen si at krisen er over fordi aksjekursene nå går opp.

Det stemmer ikke.

Krisen er ikke over når aksjekursene går opp.

Krisen er over først når arbeidsløsheten går igjen har gått ned.

#

Arbeid til alle handler om mer enn å holde ledigheten lav og sysselsettingen høy.

Det handler også om et arbeidsliv for alle.

Et arbeidsliv med trygge, ryddige og gode vilkår for alle lønnstakere.

Også for dem som kommer fra andre land.

Det er derfor vi sier ja til en sterk arbeidsmiljølov,

og nei til å svekke arbeidstakernes rettigheter.

Det er derfor vi sier ja til et sterkt stillingsvern,

og nei til økt adgang til midlertidige ansettelser.

Og derfor sier vi et rungende nei til sosial dumping.

og ja til solidaransvar og innsynsrett for fagforeningene.

Neste uke vil vi legge frem en tredje handlingsplan mot sosial dumping.   

#

1. mai handler om fellesskap.

Om at vi vil bygge ut og forbedre våre felles velferdsordninger.

Skole.

Helse.

Omsorg.

Grunnlaget for alt dette er at vi evner å betale for velferdssamfunnet.

Det gjør vi gjennom et stort spleiselag der alle bidrar over skatteseddelen.

Der alle betaler etter evne.

Dette spleiselaget trues av høyrepartienes løfter om milliarder i skattekutt,

Fjerning av formueskatt, mer til de som har mest fra før.

Men finansieringen av velferdsordningene våre undergraves også av hull i skattesystemet,som gjør at stadig flere flernasjonale selskaper kan unndra seg skatt og gjennom å gjemme bort store summer i skatteparadiser.

Det er et stort og voksende internasjonalt problem.

Enkelte flernasjonale selskaper plasserer gjeld i land med høy skatt og vide mulighet for å trekke fra gjeldsrenter, mens overskudd plasseres i land med lav skatt.

Slik sørger de for å betale lite eller ingen skatt.

Dette uthuler skattesystemet.

Fellesskapet taper store inntekter.

Skattebyrden blir fordelt på en vilkårlig og urettferdig måte.

Regjeringen vil derfor legge fram forslag om innstramming av rentefradrag på lån mellom selskaper i samme konsern.

I revidert nasjonalbudsjett, som kommer i neste uke, fremmer regjeringen forslag om å sikre skattemyndighetene innsyn i advokaters klientkontoer.

Dette gjør vi for å sikre skattemyndighetene like godt innsyn i disse kontoene som i bankkontoer.

Vi skal få på plass avtaler med andre land som sikrer informasjon om norske pengeplasseringer i skatteparadiser.

Det er kjernen av det hele;

Informasjon på tvers av landegrenser, 

Myndigheter i flere land som jobber mot et felles mål.

Felles regler for plassering av kapital.

Gode venner.

Både gjennom endringer i våre egne skatteregler og internasjonalt samarbeid,

skal vi tette hull i skattesystemet, begrense muligheten til urimelig skatteplanlegging og utnyttelse av skatteparadiser.

De økte skatteinntektene dette gir vil vi bruke til å lage gjøre skattesystemet mer rettferdig, og trygge arbeidsplassene.

Det samlede skattenivået skal ikke økes.

Alle skal bidra etter evne.

Alle skal bidra til fellesskapet.

#

Det er også i fellesskap vi må ta vare på miljøet og naturen vår.

En av våre grunnleggende fellesgoder er en ren natur og et godt miljø.

Det handler om det store internasjonale fellesskapet der Norge er en pådriver for en forpliktende avtale med kutt i klimagassutslipp.

Det handler om tiltak mot avskoging og at vi i fellesskap må utvikle ny og miljøvennlig teknologi.

Og det handler ikke minst om at vi må bygge ut jernbane og kollektivtrafikk i de store byene våre.

Dette og mer til skal vi gjøre for at Norge skal bidra til lavere utslipp, både ute og hjemme.

#

Kjære venner.

1. mai er selve symbolet på internasjonal solidaritet.

Jeg er stolt over å få være en del av en bevegelse som aldri har vært seg selv nok.

Jeg er stolt av å være statsminister for en regjering som har nådd målet om en prosent av nasjonalproduktet i bistand.

Nå har vi en historisk mulighet.

Verden har allerede utryddet sykdommen kopper.

Nå kan vi utrydde polio.

En sykdom som har rammet mennesker over hele verden, og som for ikke mange år siden også påførte mange mennesker i vårt eget land store lidelser. 

I dag finnes sykdommen bare i noen få utviklingsland.

Nå går Norge i bresjen for at vi skal bli kvitt sykdommen en gang for alle. 

Sammen skal vi skape en poliofri verden.

Det er internasjonal solidaritet i praksis.

#

Gode venner.

Valget til høsten blir et retningsvalg for Norge.

Et valg mellom en regjering som vil legge 1. mai-dagens budskap om fellesskap og rettferdighet til grunn.

Eller en regjering som vil føre en politikk for økte forskjeller og mer til de som har mest fra før.

Et valg mellom en regjering som vil styrke fellesskolen eller en regjering som vil gjennomføre omfattende privatisering.

Og et valg mellom en regjering som sier ja til internasjonal solidaritet, 
eller en regjering som vil kutte i bistanden til verdens fattige og krangle med seg selv om hvorvidt det finnes menneskeskapte klimaendringer.

Kjære venner.

La 1. mai-dagens ideer være det budskapet som vinner frem på valgdagen 9. september.

Takk for oppmerksomheten. 

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen