VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Det er arbeidernes internasjonale kampdag vi markerer

av Roar Flåthen, ,

Kjære alle sammen - gratulerer med dagen!

Når vi står her på Torgallmenningen den første vakre dagen i mai   
- I et av verdens beste land å bo i  
- Er det lett å glemme det som skjer rett utenfor vår egen stuedør.  
- Det er arbeidernes internasjonale kampdag vi markerer i dag!

Ikke alle har det like bra som oss:  
- 200 millioner arbeidsledige i verden - høyest noensinne.  
- 10 millioner nye ledige i Europa ETTER at finanskrisa inntraff,  
- Dette skyldes ikke tilfeldigheter.   
- Det er en villet høyrepolitikk som har skapt krisen.  
- La oss sende en solidarisk hilsen til våre fagforeningskamerater i Europa!

I Norge har vi

- Verdens høyeste sysselsetting  
- Verdens laveste ledighet  
- Små forskjeller  
- En velferdsstat som omfatter alle

Resultatene av den rødgrønne politikken taler for seg selv.

Disse resultatene må vi ta vare på.

- Vi vil ikke ha en regjering som sitter med henda i fanget når norske lønns- og arbeidsvilkår dumpes   
- men en regjering som aktivt kjemper mot sosial dumping!   
- Vi vil ikke ha en regjering som vil privatisere helse, skole og eldreomsorg  
- men en regjering som slår ring om fellesskapsløsningene og den offentlige velferden o Vi vil ikke ha en regjering som gir milliarder i skattelette til de aller rikeste  
- men en regjering som bruker de store pengene på de viktige tingene

Vi trenger ikke Frps risikable eksperimenter med norsk økonomi og velferd.  
Vi trenger ikke høyresidens gamle privatiseringsløsninger  
Vi trenger mer fellesskap - mer solidaritet!

Derfor mine venner:

Vi skal gjøre det igjen

Som i 2005, som i 2009

Vi skal vinne valget 9. september!

Vi skal ikke reise lang for å se en annen virkelighet!

Hver fjerde ungdom i Sverige er nå arbeidsledig.  
- De busser ungdom til Norge.

Til de svenske ungdommene vil jeg si:

- Velkommen  
- Gjør som norske ungdommer - organiser dere   
- Vi skal sikre at dere får anstendige lønns- og arbeidsvilkår

Til Fredrik Reinfeldt - den svenske statsministeren - vil jeg si:

- Det er Sveriges nasjonalformue dere setter på bussen   
- Ikke fordi dere må.  
- Men fordi dere fører en feilslått politikk

Jeg konstaterer at Høyre her hjemme ser over Kjølen for å hente inspirasjon.

Venner

Dette er en politikk vi tar fullstendig avstand fra!   
Dette vil vi ikke ha i Norge!

Også vi merker følgene av krisen.

Stadig oppdages nye problemer i norsk arbeidsliv.

Vi har sett det i dag.

Estiske arbeidere som jobber med å bygge ut flyplassen på Gardermoen - tjener 60 kroner timen.

Det er uakseptabelt.

Og når Fellesforbundet kommer på banen og sikrer dem høyere lønn, får de først tekstmeldinger om å betale tilbake halve lønnen - under hånden. Så - når de nekter - blir de sparket.

Avinor må rydde opp. Og passe på at varslerne ikke blir straffes!

Den grusomme tragedien i Bangladesh viser hvor langt internasjonale kapitalinteresser er villige til å gå for å maksimere profitt.

Det er en fryktelig påminnelse til oss alle om at når alt skal være billigst mulig, er det noen som må betale. Med et liv i fattigdom, med helseskader - noen med sitt eget liv!

Globale klesmerker og forhandlere har et ansvar for hele leverandørkjeden sin. Myndighetene i Bangladesh har ansvar. Nå må de ta dette ansvaret!

Dette må aldri skje igjen!

Norsk næringsliv er ikke uberørt av krisen i verdensøkonomien.

Også hos oss forsvinner arbeidsplasser.

Todelingen i industrien bekymrer mange.

Vi må ta dette på alvor.

Bedrifter som har livets rett må få muligheter til å klare seg gjennom krisa.

Ta for eksempel treindustrien!

Hvis Sodra Cell på Tofte faller, står flere tusen arbeidsplasser i fare.

Mandag la regjeringen fram en tiltakspakke på 750 millioner til tiltak i skogindustrien.

Nok en gang beviser denne regjeringen at den fører en god og aktiv næringspolitikk.

Nå krever vi at Sodra Cell og skogeierne - inkludert Statskog - tar ansvar!

Kamerater, jeg er bekymret.

I mange land bidrar krisen til framveksten av ekstremisme og rasisme.   
- Hellas har fått et nazistisk parti inn i nasjonalforsamlingen.  
- I Ungarn har de høyreekstreme grepet makta  
- Over hele Europa opplever vi trakassering av rom-folk og av innvandrere fra andre deler av verden.

Kjære venner,   
Det er vår plikt å bekjempe ekstremisme!

Kampen for solidaritet, likeverd og demokrati er vårt adelsmerke!

Vi la i dag krans på minnesmerket etter krigshelten Roger Olsen. Han var 28 år da han i 1944 ble torturert og drept av Gestapo her i Bergen. Han kjempet mot nazismen. Vi må aldri glemme historien.

For hundre år siden fikk vi innført stemmerett for alle.

Uavhengig av stilling eller kjønn.  
Det var en stor seier, dere!

Norge ble ikke et likestilt samfunn med et trylleslag.

Vi slåss fortsatt:  
- For likelønn  
- mot diskriminering  
- for retten til hel stilling

Også her er høyrepartiene bremseklosser.

De rødgrønne partiene har økt pappapermen.

LO har forhandlet fram lønn under barselperm for menn.

Til helgen vedtar Høyre igjen å fjerne pappapermen.

De vil skru klokka tilbake!

De vil ha mindre - ikke mer - likestilling!

Kjære venner!

Jeg er stolt av norsk fagbevegelse.

Vi har oppnådd mye, men vi skal videre.

Kampen er ikke over.

Fremdeles er det viktig å stå sammen for det vi tror på.

Fremdeles er det nødvendig å kjempe for grunnleggende rettigheter.

Noen står i første rekke i den kampen:

- HKs medlemmer ved Forbo Flooring AS er i streik  
- El & IT Forbundets medlemmer ved Atea er i streik

Selv i 2013 må vi kjempe for tariffavtale.  
En grunnleggende rettighet i arbeidslivet Vi står sammen med dere.  
Dere har vår fulle støtte.

Denne kampen skal vi vinne!

1. mai er dagen for internasjonal solidaritet.  
Kamerater i andre land rammes av fattigdom, arbeidsledighet, forfølgelse og krig!  
Vårt bidrag teller!

På bøssene som bæres rundt på gater og torg i dag står det:

FOLK FORANDRER VERDEN   
Ta vel imot bøssebærerne!

Støtt Norsk Folkehjelps 1. maiaksjon.

Ha en fin 1. mai!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen