VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Det norske samholdet har plass til alle

av Jens Stoltenberg, ,
Tale ved minnemarkering i regjeringskvartalet
Minnetale | 22. juli

Kjære alle sammen,

22. juli er en dag for å minnes og for å markere.

Vi minnes de som ble rammet, og vi markerer våre grunnleggende verdier om mangfold og fellesskap.

22. juli for to år siden ble 77 mennesker drept. 
Åtte av dem her i regjeringskvartalet. 
Vi tenker på dere som ble skadet. 
Og vi tenker på alle pårørende.

Som nasjon kommer vi alltid til å dele smertene med dere.

#

Voldshandlingene 22. juli rammet tryggheten i Norge. 
Terrorens mål er å spre frykt ved hjelp av vold. 
Vårt unisone svar var enkelt og ikke til å misforstå: 
Dette finner vi oss ikke i. 
Vi vil leve som vi selv ønsker, i trygghet og uten frykt.

#

Derfor har vi hver dag siden terroren rammet Norge jobbet systematisk for å øke beredskapen. 
Vi har evaluert, lært og handlet. 
Varslings- og ansvarsrutinene som sviktet 22. juli er forsterket. 
Vi har fått bedre etterretning, flere helikoptre og mer politi. 
Og vi øver mer. 
Regjeringen øver. Politiet øver. 
Som nasjon har vi skjerpet den mentale beredskapen.

#

Alt dette bidrar til økt trygghet, men det er ikke nok. 
Like viktig er det å vokte verdiene som ble angrepet 22. juli 2011. 
Humanitet, mangfold, solidaritet - våre åpne og tillitsfulle fellesskap.

Vi ser det i Norge og i landene rundt oss. 
Hatefulle ytringer spres. 
Jøder, muslimer og homofile - «de andre» - trues. 
I Europa vokser høyrepopulistiske partier. 
Samtidig fremmer ekstreme islamister sine trusler.

Dette må vi stå opp mot! 

Ingen ekstremisme, uansett farge - uansett religion, har rett til å heve seg over loven. 
Ingen ekstremist skal få skremme oss fra å bevege oss fritt, tenke fritt og snakke fritt.

#

Derfor var mitt svar 22. juli 2011 uten forbehold: 
«Vi må aldri oppgi våre verdier i møte med terroren. 
Svaret på vold er mer åpenhet, mer demokrati - men aldri naivitet.» 
Det er fortsatt mitt svar. 
Våre verdier er vårt sterkeste vern mot vold og terror.

#

Nye helikoptre, mer politi og fysiske sperringer er viktige tiltak mot terror. 
Men de kan aldri gjøre oss usårbare. 
Et 100 prosent sikkert land vil måtte være stengt, sperret og lukket. 
Slik skal Norge aldri bli. 
Tvert i mot.

Norge skal være et åpent demokrati, 
- der alle skal kunne ytre seg uten frykt. 
Da må alle ta ansvar.

Vi må ta avstand fra alle hatidelogier og all form for ekstremisme. 
Vi må avstå fra å spre fremmedfrykt og mistenksomhet. 
Og vi må våge å invitere nye grupper inn i det norske fellesskapet. 
Også dem vi ikke kjenner fram før. 
Det norske samholdet har plass til alle.

#

Slik skal vi minnes ofrene for 22. juli-volden. 
Slik skal vi hedre dem som døde.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen